Omkostninger

Hos Advokatgruppen (Arbejdsret.dk) lægger vi stor vægt på åbenhed og tryghed både i forhold til vores rådgivning og i forhold til vores priser. Du kan derfor altid være sikker på, at vi har klare aftaler omkring vores salær og sagsomkostninger. I det omfang der er mulighed for det, vil vi også hjælpe dig med at søge om fri proces eller retshjælp til sagen, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Advokatomkostningerne fastsættes ud fra en samlet afvejning af det registrerede tidsforbrug, det opnåede resultat, sagens betydning for vores kunde, sagens kompleksitet, sagens værdi og det med sagen forbundne ansvar.

Vi vil bestræbe os på i videst muligt omfang at give faste priser eller prisindikationer, da vi synes, at det er meget vigtigt, at vores kunder om muligt kan forudse, hvilke omkostninger, der vil påløbe. Derudover vil vi altid sende en skriftlig ordrebekræftelse, hvor det klart og tydeligt fremgår, hvad der er aftalt om salær.

Og husk, du får altid en gratis og uforpligtende vurdering af din sag, inden vi starter sagen op.