Advarsel

En advarsel er, ligesom opsigelse og bortvisning, en sanktionsmulighed som arbejdsgiveren har. Advarslen gives såfremt arbejdsgiveren ikke er tilfreds med den pågældende medarbejders adfærd eller arbejdsmæssige indsats. I teksten herunder har du al det vigtigste information om advarsel samlet ét sted.

Har du brug for rådgivning i forbindelse med en advarsel? Tøv ikke med at tage kontakt til vores team af specialiserede advokater på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen på siden her.

Hvad er en advarsel?

En advarsel er en besked fra arbejdsgiveren til medarbejderen om, at såfremt medarbejderen ikke retter op på den utilfredsstillende adfærd, kan det føre til medarbejderens afskedigelse. Medarbejderen får således en mulighed for at rette for sig. I nogle tilfælde, kan det endvidere være et krav, at medarbejderen forud for en opsigelse har fået en advarsel. Dette gælder hvis medarbejderens adfærd i sig selv ikke berettiger til den pågældende sanktion.

Der er ikke opstillet deciderede formkrav til indholdet eller udformningen af en advarsel. Vi anbefaler dog af bevismæssige hensyn, at advarslen er skriftlig. Der kan evt. forud for den skriftlige advarsel, gives en mundtlig advarsel først. Det vil dog altid være en god idé at få medarbejderen til at bekræfte modtagelsen af denne skriftligt.

En advarsel bør dog som minimum indeholde begrundelsen for advarslen. Det gøres, ved at give en beskrivelse af medarbejderens utilfredsstillende adfærd. På denne måde kan du dokumentere, hvad der konkret har været grundlag for advarslen. Derudover bør advarslen angive , hvilken sanktion der gives, såfremt medarbejderen ikke retter op på adfærden. Endeligt bør advarslen indeholde en rimelig frist for medarbejderens ændring af adfærden. I nogle tilfælde giver det dog ikke mening at fastsætte en frist, f.eks. hvor medarbejderen møder for sent, idet medarbejderen skal rette op på dette straks. Det skal være klart for medarbejderen, hvad det er han skal rette op på, så medarbejderen har en reel chance for at afværge en afskedigelse.

Vores advokater er en del af Advokatgruppen. Advokatgruppen er et full-service advokatfirma med mere end 55 specialister indenfor både privatret og erhvervsret. Advokatgruppen blev stiftet i 1987, og vi har derfor mange års erfaring med at hjælpe vores klienter med at finde den bedste løsning.