Advarsel

En advarsel er, ligesom opsigelse og bortvisning, en sanktionsmulighed som arbejdsgiveren har, såfremt han ikke er tilfreds med den pågældende medarbejders adfærd eller arbejdsmæssige indsats.

En advarsel er en besked fra arbejdsgiveren til medarbejderen om, at såfremt medarbejderen ikke retter op på den utilfredsstillende adfærd, kan det føre til medarbejderens afskedigelse i form af opsigelse eller bortvisning. Medarbejderen får således en mulighed for at rette for sig. I nogle tilfælde, kan det endvidere være et krav, at medarbejderen forud for en opsigelse eller bortvisning, har fået en advarsel, hvis medarbejderens adfærd i sig selv ikke berettiger til den pågældende sanktion.

Der er ikke opstillet deciderede formkrav til en advarsel, men af bevismæssige hensyn er det oftest en god idé at advarslen er skriftlig. Der kan evt. forud for den skriftlige advarsel, gives en mundtlig advarsel først. Derudover bør en advarsel som minimum indeholde grunden for advarsel – en beskrivelse af medarbejderens utilfredsstillende adfærd, hvad sanktionen er såfremt medarbejderen ikke retter op på adfærden, og en rimelig frist for medarbejderens ændring af adfærden. I nogle tilfælde giver det dog ikke mening at fastsætte en frist, f.eks. hvor medarbejderen møder for sent, idet medarbejderen skal rette op på dette straks. Det skal være klart for medarbejderen, hvad det er han skal rette op på, så medarbejderen har en reel chance for at afværge en afskedigelse.