Ansættelseskontrakten

Den gode ansættelses­kontrakt

Ligesom der findes forskellige typer af stillinger, findes også forskellige typer af ansættelseskontrakter. Advokatgruppen bistår arbejdsgivere med at udarbejde den helt rigtige type kontrakt for den pågældende medarbejder. Dermed er du er sikker på, at de pågældende krav til den pågældende type kontrakt bliver overholdt. Advokatgruppen kan også bistå med gennemgang af eksisterende kontrakter, hvad end du er arbejdsgiver eller arbejdstager, og rådgive om, hvad de forskellige bestemmelser i kontrakten har af betydning for dig.

Såfremt medarbejderen er ansat til en periode på over en måned og har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over 8 timer, er ansættelsesforholdet omfattet af ansættelsesbevisloven. Det betyder, at medarbejderen har krav på at få en skriftlig ansættelseskontrakt senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Uanset om ansættelsesforholdet er omfattet af ansættelsesbevisloven eller ej, er det dog altid en god idé at udarbejde en skriftlig ansættelseskontrakt, hvori de væsentlige vilkår er fastlagt, så der er klarhed vedrørende hvilke rettigheder og forpligter, som hhv. arbejdsgiveren og arbejdstageren påtager sig.

Krav til ansættelses­kontrakten: Hvad skal ansættelses­kontrakten indeholde?

Reglerne om de indholdsmæssige krav til ansættelseskontrakten fremgår af ansættelsesbevisloven. Helt overordnet, er det et krav, at alle de væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet er beskrevet i kontrakten. Af loven fremgår en række krav, som arbejdsgiveren som minimum skal have beskrevet, men der kan i det konkrete tilfælde også være andre forhold for den pågældende kontrakt, som kan være væsentlige at få beskrevet.

Ansættelseskontrakten skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  1. Parternes navn og adresse
  2. Arbejdsstedet beliggenhed
  3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori
  4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
  5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis ansættelsesforholdet er tidsbegrænset
  6. Lønmodtagerens rettigheder iht. ferie
  7. Varigheden er opsigelsesvarsler eller oplysning af reglerne herom
  8. Den gældende eller aftalte løn som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdet påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og evt. kost og logi, samt oplysning om, hvornår lønnen udbetales
  9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
  10. Oplysning om, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet, samt oplysning om hvilke parter, der har indgået overenskomsten eller aftalen, såfremt det er parter uden for virksomheden.

Andre konkret væsentlige vilkår kan eksempelvis være vilkår om overarbejde, feriefridage, tavshedspligt, konkurrenceklausuler, kundeklausuler, pension, sygdom og prøvetid.

Hvis arbejdsgiveren ikke har sørget for at udarbejde en ansættelseskontrakt, som udleveres til arbejdstageren senest en måned efter at arbejdsforholdet er påbegyndt, eller en indgået ansættelseskontrakt ikke opfylder de oplistede minimumskrav, kan medarbejderen få tilkendt en godtgørelsen, der som udgangspunkt kan udgøre op til 13 ugers løn.

Få hjælp i dag – kontakt os gratis.

Hos Advokatgruppen står vi klar til at hjælpe medarbejdere og  virksomheder af alle størrelser med at finde den bedste løsning, hvad angår både virksomhedens medarbejdere og i øvrigt. Find vores oversigt over specialister her.