10 krav til dit ansættelsesbevis

Som arbejdsgiver har du en forpligtelse til at lave en ansættelseskontrakt til dine ansatte. I den forbindelse, er der en række krav, som du skal være opmærksom på, for at sikre, at kontrakten er i overensstemmelse med loven. I det følgende får du et overblik over, hvilke lovkrav du skal være opmærksom på.

Krav om ansættelseskontrakt når

Hvis en ansat arbejder mere end 8 timer ugentlig, er man som arbejdsgiver forpligtet til at lave en ansættelseskontrakt. Denne ansættelseskontrakt skal udleveres til medarbejderen senest én måned efter ansættelsens begyndelse.

Hvis en sådan ansættelseskontrakt ikke laves, eller hvis den er mangelfuld, kan det resultere i, at du skal betale en godtgørelse til medarbejderen. Godtgørelsen vil typisk udgøre et beløb mellem 5.000 – 10.000 kr.

Krav til ansættelseskontrakten

I listen herunder har vi angivet de minimumskrav, som en ansættelseskontrakt skal indeholde for at leve op til lovens regler. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det kan være en god idé at indsætte flere vilkår i kontrakten.

For at en ansættelseskontrakt er gyldig, skal den indeholde oplysninger om:

 1. Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse
 2. Arbejdsstedets beliggenhed. I mangel på fast beliggenhed, må det anføres, hvor arbejdet hovedsageligt udføres og hvis medarbejderen er beskæftiget flere steder
 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af medarbejderens titel, rang, stilling eller job kategori
 4. Tidspunktet for ansættelsesforholdets begyndelse
 5. Hvis der er tale om en tidsbegrænset ansættelse, skal varigheden angives
 6. Medarbejderens rettigheder vedrørende betalt ferie, herunder om der betales løn under ferie
 7. Medarbejderens rettigheder vedrørende opsigelsesvarsler
 8. Den gældende eller aftalte løn, herunder hvornår den udbetales. Derudover skal der indgå oplysninger om tillæg, løndele, kost og logi mm.
 9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
 10. Oplysning om eventuelle overenskomster

Der er netop kommet et nyt lovforslag i høring vedrørende krav til ansættelsesbeviser. Dette forslag indeholder nogle væsentlige ændringer i forhold til de nugældende regler. Hvis du ønsker at læse mere herom, så klik her.

Andre forhold som bør indgå ansættelseskontrakten

Udover de krav, som sikrer gyldigheden af en ansættelseskontrakt, er der tillige en række vilkår, som bør indskrives i kontrakten. Det er således afgørende for kontraktens opfyldelse af lovgivningen, at alle væsentlige vilkår skal indgå i ansættelseskontrakten, og det er i sidste ende en konkret vurdering, hvad der er væsentlige vilkår. Det kan i den forbindelse anbefales at kontakte en juridisk rådgiver med henblik på at få vurdering heraf.

Eksempler på væsentlige vilkår kan være:

 • Kunde- og konkurrenceklausuler
 • 120-dages reglen
 • Medarbejderens pligt til overarbejde
 • Rejser i firmaregi
 • Regler om brug af uniformer
 • Bonusaftaler
 • Særlige aftaler om IP-rettigheder
 • Særlige forhold om tavshed og loyalitet
 • Andre vigtige retningslinjer

Har du brug for hjælp til din ansættelseskontrakt?

Vi er en del af Advokatgruppen, og vores advokater har stor erfaring med arbejds- og ansættelsesret. Vi kan hjælpe dig, uanset om du er arbejdstager eller arbejdsgiver.

Vi kan enten bistå dig med udarbejdelse af ansættelseskontrakter eller særlige vilkår som kunde- og konkurrenceklausuler. Derudover har vi også mulighed for at bistå dig, der har brug for en juridisk vurdering af, i hvilket omfang du er bundet af din ansættelseskontrakt.

Kontakt os i dag for en uforpligtende snak om din situation. Første opkald er altid gratis. Ring til os på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden – Så hører du fra os hurtigst muligt.