15 krav til dit ansættelsesbevis

Som arbejdsgiver har du en forpligtelse til at lave en ansættelseskontrakt til dine ansatte. I den forbindelse har du også en oplysningspligt, hvilket indebærer, at der er en række oplysninger som skal fremgå af ansættelseskontrakten for at sikre, at kontrakten er i overensstemmelse med loven. I det følgende får du et overblik over, hvilke lovkrav du skal være opmærksom på.

Krav om ansættelseskontrakt når

Hvis en ansat arbejder mere end 3 timer ugentligt over en referenceperiode på 4 uger, er man som arbejdsgiver forpligtet til at lave en ansættelseskontrakt. Det gælder dog også, selvom medarbejderen ikke opfylder denne betingelse, hvis arbejdsmønstret er helt eller overvejende uforudsigeligt.

Derudover skal du være opmærksom på, at ansættelseskontrakten skal udleveres til medarbejderen senest 7 dage efter ansættelsens begyndelse.

Hvis ansættelseskontrakten ikke laves, eller hvis den er mangelfuld, kan det resultere i, at du skal betale en godtgørelse til medarbejderen. Godtgørelsen vil typisk udgøre et beløb mellem 5.000 – 10.000 kr.

Krav til ansættelseskontrakten

Det følgende angiver de minimumskrav, som en ansættelseskontrakt skal indeholde for at leve op til lovens regler. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det kan være en god idé at indsætte flere vilkår i kontrakten.

For at en ansættelseskontrakt er gyldig, skal den indeholde oplysninger om

 • Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse.
 • Arbejdsstedets beliggenhed. I mangel på fast beliggenhed eller oplysning om, hvor arbejdet hovedsageligt udføres, skal det oplyses at medarbejderen er beskæftiget flere steder eller frit kan bestemme arbejdssted, og om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse.
 • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af medarbejderens titel, rang, stilling eller jobkategori.
 • Tidspunktet for ansættelsesforholdets begyndelse.
 • Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis der ikke er tale om en tidsubegrænset ansættelse.
 • Ved vikaransatte skal brugervirksomhedens identitet fremgå, så snart den er kendt.
 • Varigheden af og vilkårene i forbindelse med ansættelse på prøvetid.
 • Varigheden af det fravær med løn, som medarbejderen er berettiget til.
 • Oplysning omkring arbejdsgiverens og medarbejderens opsigelsesvarsler.
 • Den gældende eller aftalte løn, herunder hvornår den udbetales. Derudover skal der indgå oplysninger om tillæg, pension, løndele, kost og logi mm.
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid, herunder ordninger for overarbejde og betaling herfor. Hvor det er nødvendigt, gives ligeledes ordninger for vagtændringer.
 • Hvis arbejdsmønstret er helt eller overvejende uforudsigeligt, gives underretning om,
  1. at tidsplanen for arbejdet er variabel, antallet af garanterede betalte timer og betaling for arbejde ud over disse garanterede timer.
  2. de referencetimer og -dage, hvor medarbejderen kan pålægges arbejde
  3. den minimumsvarslingsperiode, som medarbejderen er berettiget til, før arbejdet kan påbegyndes samt en frist for annullering af arbejdsopgaven.
 • Den ret til uddannelse som arbejdsgiveren eventuelt tilbyder.
 • Oplysning om eventuelle overenskomster, herunder overenskomstens parter.
 • Oplysninger omkring sociale sikringsordninger, f.eks. ATP, Arbejdsmarkeds Erhvervssikring m.fl.

Andre forhold som bør indgå i ansættelseskontrakten

Udover de krav, som sikrer gyldigheden af en ansættelseskontrakt, er der tillige en række vilkår, som bør indskrives i kontrakten. Det er nemlig afgørende for kontraktens opfyldelse af lovgivningen, at alle væsentlige vilkår skal indgå i ansættelseskontrakten, og det er i sidste ende en konkret vurdering, hvad der er væsentlige vilkår. Det kan i den forbindelse anbefales at kontakte en juridisk rådgiver med henblik på at få netop denne vurdering.

Eksempler på væsentlige vilkår kan være:

 • Kunde- og konkurrenceklausuler
 • 120-dagesreglen
 • Medarbejderens pligt til overarbejde
 • Rejser i firmaregi
 • Regler om brug af uniformer
 • Bonusaftaler
 • Særlige aftaler om IP-rettigheder
 • Særlige forhold om tavshed og loyalitet
 • Andre vigtige retningslinjer

Har du brug for hjælp til din ansættelseskontrakt?

Vi er en del af Advokatgruppen, og vores advokater har stor erfaring med arbejds- og ansættelsesret. Vi kan hjælpe dig uanset om du er arbejdstager eller arbejdsgiver.

Vi kan enten bistå dig med udarbejdelse af ansættelseskontrakter eller særlige vilkår som kunde- og konkurrenceklausuler. Derudover har vi også mulighed for at bistå dig, der har brug for en juridisk vurdering af, i hvilket omfang du er bundet af din ansættelseskontrakt.

Kontakt os i dag for en uforpligtende snak om din situation. Første opkald er altid gratis. Ring til os på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden – Så hører du fra os hurtigst muligt.