Barsel

Medarbejderens rettigheder i tilfælde af graviditet og dermed barsel, reguleres hovedsageligt af barselsloven. Det giver bl.a. medarbejderen ret til fravær både før og efter fødslen og regulerer retten til barselsdagpenge.

Mit barn er født før 2. august 2022 – De hidtidige regler

Mødre har ret til 4 ugers graviditetsorlov forud for den fastsatte terminsdato og 14 ugers barselsorlov efter fødslen. Mødre har derudover også ret til 32 ugers forældreorlov, som påbegyndes efter afholdelse af barselsorloven. Forældreorloven kan forlænges med 8 eller 14 uger.

Medarbejderen skal senest 3 måneder før forventet terminsdato oplyse arbejdsgiveren om graviditeten, herunder hvornår medarbejderen regner med at påbegynde sin orlov. Derudover skal medarbejderen, senest 8 uger efter fødslen, give arbejdsgiveren besked om, hvornår medarbejderen genoptager arbejdet.

Fædre eller medmødre har ret til at holde 14 dages barselsorlov efter fødslen, såkaldt fædreorlov. Fædre/medmødre har, ligesom mødre, ret til 32 ugers forældreorlov, hvilken ligeledes kan forlænges med 8 eller 14 uger. Medarbejderen skal senest 4 uger før forventet påbegyndt fædreorlov oplyse arbejdsgiverne om fraværet og længden heraf.

Forældrene har således begge ret til 32 ugers forældreorlov, i alt 64 uger, men er kun berettiget til barselsdagpenge i 32 af dem. Medarbejderne kan vælge at afholde orloven samtidig eller i forlængelse af hinanden.

Løn under barsel og barselsdagpenge

Hvorvidt medarbejderen er berettiget til løn under barsel, afhænger af indholdet af ansættelseskontrakten eller overenskomst. Mødre, som er omfattet af funktionærloven, er dog berettiget til en vis minimumsløn under barsel. Mødre har ret til halv løn fra minimum fire uger før fødsel og til 14 dage efter fødslen.

Derudover kan medarbejderen være berettiget til barselsdagspenge. Den maksimale periode medarbejderen kan få barselsdagspenge i, er 52 uger samlet for begge forældre. Disse udgøres af de 4 ugers graviditetsorlov før fødslen, de 14 ugers barselsorlov efter fødslen, de 14 dages fædreorlov, samt 32 ugers forældreorlov. Selve retten til fravær er således længere end den periode, hvori forældrene er berettiget til barselsdagpenge.

Hvis arbejdsgiveren betaler løn under barsel til medarbejderen, er det arbejdsgiveren, der skal søge om barselsdagpenge for den periode, hvori medarbejderen modtager løn, idet arbejdsgiveren kan få lønnen refunderet op til dagpengesatsen. Herudover har arbejdsgiveren mulighed for at søge yderligere refusion i medfør af barselsudligningsordningen, hvis timelønnen er højere end dagpengesatsen, såfremt betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Såfremt medarbejderen ikke er berettiget til løn under barsel, eller kun er berettiget til løn i en delvis periode af medarbejderens orlov, skal medarbejderne søge om barselsdagpenge.

Mit barn er født den 2. august 2022 eller senere – Den nye orlovsmodel

Den 2. august 2022, er en ny orlovsmodel trådt i kraft. Hvis dit barn er født på eller efter denne dato, vil du således være omfattet af den nye orlovsmodel.

Formålet med de nye regler er at forbedre adgangen til ordninger for opnåelse af balance mellem arbejdsliv og privatliv – herunder retten til barsel. De nye regler har til formål at få flere mænd til at tage familierelateret orlov og som følge heraf at øge kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet.

Hvad er ændret?

Ligesom hidtil, har forældrene forsat ret til sammen af afholde 48 ugers orlov. Den nye model ændrer dog på øremærkningen af orloven. Det betyder, at man ikke kan overdrage sin del af orloven til den anden forælder eller andre. Derfor skal denne forælder selv afholde den barsel, som er øremærket til ham/hende. Hvis forælderen ikke ønsker dette, vil orloven bortfalde.

Den nye model sikrer derfor begge forældre 24 ugers orlov efter fødslen, dog skal 2 af ugerne afholdes i forbindelse med fødslen.

Hvis en af forældrene er lønmodtager, vil han eller hun dog have mulighed for at overdrage 13 ud af de 24 uger til den anden forælder. Således vil det kun være 9 af ugerne som reelt er øremærket, og disse kan ikke overdrages. Denne mulighed gælder dog kun for lønmodtagere, hvorfor studerende, selvstændige eller ledige ikke har mulighed for at benytte sig af denne regel.

Kunne du tænke dig at læse mere om den nye orlovsmodel? Så klik her.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål til reglerne om barsel, er du meget velkommen til at kontakte vores specialister. Vores advokater er en del af Advokatgruppen, der består af mere end 25 advokater. Vi tilbyder gratis vurdering af din sag – så tøv ikke med at kontakte os.