Barsel

Medarbejderens rettigheder i tilfælde af graviditet og dermed barsel, reguleres hovedsageligt af barselsloven. Der giver bl.a. medarbejderen ret til fravær både før og efter fødslen, og regulerer retten til barselsdagpenge.

Mødre har ret til 4 ugers graviditetsorlov forud for den fastsatte terminsdato og 14 ugers barselsorlov efter fødslen. Mødre har derudover også ret til 32 ugers forældreorlov, som påbegyndes efter afholdelse af barselsorloven. Forældreorloven kan forlænges med 8 eller 14 uger. Medarbejderen skal senest 3 måneder før forventet terminsdato oplyse arbejdsgiveren om graviditeten, herunder hvornår medarbejderen regner med at påbegynde sin orlov. Derudover skal medarbejderen senest 8 uger efter fødslen, give arbejdsgiveren besked om, hvornår medarbejderen genoptager arbejdet.

Fædre eller medmødre har ret til at holde 14 dages barselsorlov efter fødslen, såkaldt fædreorlov. Fædre/medmødre har, ligesom mødre, ret til 32 ugers forældreorlov, hvilken ligeledes kan forlænges med 8 eller 14 uger. Medarbejderen skal senest 4 uger før forventet påbegyndt fædreorlov oplyse arbejdsgiverne om fraværet og længden heraf.

Forældrene har således begge ret til 32 ugers forældreorlov, i alt 64 uger, men er kun berettiget til barselsdagpenge i 32 af dem. Medarbejderne kan vælge at afholde orloven samtidig eller i forlængelse af hinanden.

Løn under barsel og barselsdagpenge

Hvorvidt medarbejderen er berettiget til løn under barsel, afhænger af indholdet af ansættelseskontrakten eller overenskomst. Mødre, som er omfattet af funktionærloven, er dog berettiget til en vis minimumsløn under barsel. Mødre har ret til halv løn fra minimum fire uger før fødsel og til 14 dage efter fødslen.

Derudover kan medarbejderen være berettiget til barselsdagspenge. Den maksimale periode medarbejderen kan få barselsdagspenge i, er 52 uger samlet for begge forældre. Disse udgøres af de 4 ugers graviditetsorlov før fødslen, de 14 ugers barselsorlov efter fødslen, de 14 dages fædreorlov, samt 32 ugers forældreorlov. Selve retten til fravær er således længere end den periode, hvori forældrene er berettiget til barselsdagpenge.

Hvis arbejdsgiveren betaler løn under barsel til medarbejderen, er det arbejdsgiveren, der skal søge om barselsdagpenge for den periode, hvori medarbejderen modtager løn, idet arbejdsgiveren kan få lønnen refunderet op til dagpengesatsen. Herudover har arbejdsgiveren mulighed for at søge yderligere refusion i medfør af barselsudligningsordningen, hvis timelønnen er højere end dagpengesatsen, såfremt betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Såfremt medarbejderen ikke er berettiget til løn under barsel, eller kun er berettiget til løn i en delvis periode af medarbejderens orlov, skal medarbejderne søge om barselsdagpenge.

Hvis du har spørgsmål til reglerne om barsel er du meget velkommen til at kontakte vores specialister. Vores advokater er en del af Advokatgruppen, der består af mere end 25 advokater. Vi tilbyder gratis vurdering af din sag – så tøv ikke med at kontakte os.