Den nye ferielov

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. I ferieåret 1. maj 2019 og til den 30. april 2020 gælder en række særlige overgangsregler.

Den tidligere ferielov opererer med såkaldt forskudt ferie. Det betyder, at medarbejderne optjener ferie i kalenderåret, som løber fra 1. januar – 31. december. Den optjente ferie skal herefter afholdes i ferieåret, som løber fra den 1. maj til den 30. april (optjeningsåret).

Hvad betyder den nye ferielov?

Med de nye regler anvendes samtidighedsferie i stedet for forskudt ferie. Det betyder, at ferien kan afholdes i takt med at den optjenes. Dette stiller særligt nyuddannede i en gunstigere situation, idet de efter de tidligere regler, i værste fald først kunne afholde optjent ferie 16 måneder efter ansættelse. Ferieåret, og således også optjeningsåret, løber med de nye regler i perioden 1. september til 31. august. Medarbejderen har dog mulighed for at afholde ferien i yderligere fire måneder, således at ferieafholdelsesperioden udgør i alt 16 måneder og løber fra den 1. september til den 31. december.

Medarbejderen optjener uændret 2,08 feriedage med løn pr. måned, svarende til 25 feriedage pr. år. Såfremt medarbejderen har optjent 25 feriedage pr. år, kan medarbejderen således afholde ferie i 5 uger med fuld løn. Derudover kan medarbejderne have fået tilkendt såkaldte feriefridage af arbejdsgiveren, som er yderligere feriedage udover ferielovens 5 uger. Disse kan være fastsat ved overenskomst eller individuel ansættelseskontrakt.

Medarbejderen har således både med den tidligere og den nye ferielov ret til 5 ugers ferie, hvoraf medarbejderen har ret til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til den 30. september. Dette kaldes hovedferien, og den resterende periode kaldes restferie.

Hvornår kan jeg holde ferie ifølge den nye ferielov?

Det er arbejdsgiveren i samarbejde med medarbejderen, der beslutter, hvornår ferien skal afholdes. Hvis parterne ikke kan blive enige, er det arbejdsgiveren, der er i sidste ende bestemmer, hvornår medarbejderen skal holde sin ferie. Arbejdsgiveren skal dog så vidt muligt imødekomme medarbejderens ønsker. Hovedferien skal fra arbejdsgivers side varsles med minimum 3 måneder, og restferien med minimum 1 måneds varsel.

Har du spørgsmål til de nye regler, herunder overgangsreglerne, så kontakt Advokatgruppen. Vi har dygtige advokater med speciale inden for ansættelsesret, som kan rådgive om både de gamle og de nye regler.