Fratrædelsesaftale

Hvad er en fratrædelsesaftale?

En fratrædelsesaftale er en aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren om, at medarbejderen fratræder på nærmere aftalte vilkår. En fratrædelsesaftale kan for parterne være en fredelig og værdig måde at afslutte et ansættelsesforhold på. En fratrædelsesaftale er således et alternativ til en opsigelse, men kan også indgås i forlængelse af en opsigelse eller bortvisning.

Hvorfor indgå i en fratrædelsesaftale?

Der kan være gode grunde til at ville indgå en fratrædelsesaftale. Det kan være at arbejdsgiveren ønsker at stille medarbejderen bedre, end han ville være stillet såfremt medarbejderen var blevet opsagt, eller det kan være at arbejdsgiveren er i tvivl om, hvorvidt hans opsigelse af medarbejderen ville være saglig.

Fordelen ved en fratrædelsesaftale er navnlig, at parterne selv kan fastsætte de nærmere vilkår for medarbejderens fratrædelse. Det kan f.eks. være spørgsmål som: Hvor lang skal opsigelsesperioden være? Skal medarbejderen fritstilles? Skal medarbejderen have en eventuel fratrædelsesgodtgørelse? En fratrædelsesaftale er således en mere fleksibel ordning, hvor parterne selv kan aftale, hvordan medarbejderens fratrædelse skal foregå.

Funktionærloven og fratrædelsesaftaler

Fratrædelsesaftaler indgås ofte til ”fuld og endelig afgørelse”, hvilket som udgangspunkt medfører, at medarbejderen ikke efterfølgende kan rejse krav mod arbejdsgiveren for f.eks. usaglig afskedigelse. Såfremt medarbejderen er funktionær, er han dog beskyttet af en række regler i lovgivningen, som bevirker, at medarbejderen ikke kan stilles ringere end efter loven. Fratrædelsesaftaler stiller dog oftest medarbejderen bedre end såfremt medarbejderen var blevet opsagt, men er omvendt betinget af, at medarbejderen giver afkald på at kunne rejse krav mod arbejdsgiveren.

Få rådgivning af en kompetent advokat

Det anbefales derfor at søge juridisk rådgivning med henblik på en vurdering af indholdet af en fratrædelsesaftale før parterne skriver under. Dermed kan det undgås, at medarbejderen ikke går ind på vilkår, der stilles ham ringere. Derudover sikres at arbejdsgiveren ikke aftaler vilkår, der eventuelt kan blive tilsidesat i medfør af lovgivningen. Dermed undgås den konsekvens, at han på trods af at det modsatte er aftalt, kan blive mødt med krav fra medarbejderen.  Det anbefales, at man i fratrædelsesaftaler anfører at medarbejderen får mulighed for at søge juridisk rådgivning inden underskrift.

Vi er en del af Advokatgruppen, der har mange års erfaring med sager indenfor arbejdsret og ansættelsesret. Vi vil gerne vurdere din sag uden beregning.