Bør jeg indgå en fratrædelsesaftale med min arbejdsgiver?

Du og din arbejdsgiver kan indgå en aftale om, at du fratræder på nærmere bestemte vilkår. En såkaldt frivillig fratrædelsesaftale. En fratrædelsesaftale er altså et alternativ til en opsigelse, men kan dog også indgås i forlængelse af en opsigelse eller bortvisning. En fratrædelse giver anledning til spørgsmål om eksempelvis opsigelsesperiode, fritstilling og fratrædelsesgodtgørelse. Sådanne spørgsmål vil du selv have indflydelse på ved en fratrædelsesaftale, da denne er en mere fleksibel ordning. En fratrædelsesaftale er derfor et godt alternativ til en opsigelse, hvis du forventer at blive afskediget.

En fratrædelse kan eksempelvis være begrundet i stress eller sygdom. Det kan være hensigtsmæssigt i denne situation at blive enig med din arbejdsgiver om, hvordan fratrædelsen skal forløbe. Det er en fordel at vælge en fratrædelsesaftale, da du og din arbejdsgiver selv kan fastsætte vilkårene for din fratrædelse. På denne måde kan I bedst sikre jer, at afslutningen på dit ansættelsesforhold sker fredeligt og værdigt.

Hvis der på din arbejdsplads er afskedigelsesrunder, er der ofte i første afskedigelsesrunde mulighed for at indgå en frivillig fratrædelse. En frivillig fratrædelsesordning vil på den ene side gribe de medarbejdere, som alligevel ønsker at forlade arbejdspladsen. På den anden side nedbringer den frivillige fratrædelsesordning antallet af afskedigelser af medarbejdere, som fortsat ønsker at være på arbejdspladsen.

Beder du om en frivillig fratrædelse, men din arbejdsgiver ønsker at beholde dig, er det selvfølgelig arbejdsgiveren, som bestemmer.

Har jeg ret til dagpenge?

Din ret til dagpenge ved en fratrædelsesaftale afhænger af, om fratrædelsen er begrundet i dine eller din arbejdsgivers forhold.

Hvis fratrædelsen skyldes dine forhold, vil det som hovedregel medføre, at du bliver underlagt af en karantæneperiode hos din a-kasse på 3 uger. I denne periode vil du ikke være berettiget til dagpenge. Det kan derfor give anledning til konflikt med a-kasserne, hvis fratrædelsesaftalen skyldes ”samarbejdsvanskeligheder”. Det kan nemlig ikke udelukkes, at samarbejdsvanskelighederne skyldes dine forhold, og det vil i så fald medføre karantæneperiode.

Hvis fratrædelsesaftalen er indgået i forbindelse med en afskedigelsesrunde, skal du sørge for, at det fremgår af fratrædelsesaftalen. Du skal således sikre dig, at fratrædelsen opfylder betingelserne for uforskyldt ledighed i forhold til din a-kasses regler.

Som regel indebærer en frivillig fratrædelse ekstra økonomiske goder, fx økonomisk godtgørelse eller penge til uddannelse. Sådanne økonomiske goder påvirker ikke din ret til dagpenge. Vær dog opmærksom på, at hvis fratrædelsesgodtgørelsen træder i stedet for løn, vil den blive fratrukket i dine dagpenge. Hvis godtgørelsen derimod har karakter af erstatning for, at du er blevet usagligt opsagt, vil godtgørelsen ikke blive fratrukket.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Du bør være opmærksom på dine rettigheder, når du indgår en fratrædelsesaftale. Ligesom ved en normal opsigelse bør du være opmærksom på en række rettigheder i fratrædelsesaftalen. Du skal derfor sikre dig, at du ikke stilles ringere, end hvis der forelå en opsigelse. Det gælder eksempelvis forhold som opsigelsesvarsel og opsigelsesperiode, ferie, fratrædelsesgodtgørelse samt bonusser og andre løngoder.

Hvis du er funktionær, gælder de almindelige opsigelsesvarsler efter funktionærloven som minimum. Hvis du er timelønnet, er det overenskomstens varsler, der er gældende. Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du i opsigelsesperioden bliver fristillet, så du ikke skal møde ind på arbejde.

Skal vi give din fratrædelsesaftale et juridisk gennemtjek?

Vi anbefaler dig at få din fratrædelsesaftale til et juridisk gennemtjek. Vores advokater er en del af Advokatgruppen og er specialister i arbejdsret og ansættelsesret. Vi hjælper dig med at undgå, at du ikke stilles ringere. Kontakt os for en gratis vurdering af din sag.