Hvorfor bør jeg overveje en fratrædelsesaftale?

Hvad er forskellen på en fratrædelsesaftale og en opsigelse?

En frivillig fratrædelsesaftale er et alternativ til en opsigelse. Her indgår du og din arbejdstager aftale om, at arbejdstageren fratræder på nærmere bestemte vilkår. En opsigelse kan være forbundet med noget emotionelt og er ikke altid rart at skulle igennem som arbejdsgiver. Du kan også have et ønske om at give arbejdstageren en gunstig afsked som tak for en flot arbejdsindsats. En fratrædelsesaftale giver dig mulighed for, i fællesskab med din arbejdstager, at afslutte ansættelsesforholdet fredsommeligt og værdigt, ligesom du kan få afsluttet ansættelsesforholdet endeligt uden risiko for efterfølgende krav fra din medarbejder eller dennes fagforening.

Hvad gælder for ansatte omfattet af funktionærloven?

I dag ansattes mange på funktionærlignende vilkår. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, om arbejdstager har nogle særlige minimumsrettigheder i medfør af funktionærloven. Du kan læse mere om beskyttelsesreglerne i funktionærloven lige her.

Hvis arbejdstager er funktionær, er der som udgangspunkt fortsat aftalefrihed, men hvis fratrædelsesaftalen fremstår urimelig, kan den tilsidesættes. Eksempelvis hvis fratrædelsesaftalen kun tilgodeser dig som arbejdsgiver. Da en fratrædelsesaftale har karakter af et alternativ til en opsigelse, risikerer du at blive mødt med et godtgørelseskrav ved en usaglig opsigelse.

Fratrædelsesaftale skabelon – er det en god idé?

Nej, en skabelon til en fratrædelsesaftale er ikke en god idé. En fratrædelsesaftale bør udformes individuelt, så både dine og din arbejdstagers ønsker og behov imødekommes. En skabelon kan ikke hindre efterfølgende uoverensstemmelser, som en skræddersyet fratrædelsesaftale kan. Det kan derfor også være en god idé at alliere sig med en erfaren specialist, som ved, hvilke forhold du bør være opmærksom på i den givne situation.

Fratrædelsesaftaler i forbindelse med afskedigelsesrunder

Hvis din virksomhed er nødsaget til at foretage afskedigelsesrunder, bør du ligeledes overveje muligheden for en frivillig fratrædelsesordning.

Med en frivillig fratrædelsesordning sikrer du dig på den ene side at opfange medarbejdere, der alligevel ønsker at forlade virksomheden. På den anden side nedbringer du antallet af afskediget medarbejdere, som fortsat ønsker at være i virksomheden.

Hvad bør jeg være opmærksom på?

Det er som udgangspunkt dig og din arbejdstager, som selv fastsætter de nærmere vilkår for fratrædelsen. Det er således også jer, som skal tage stilling til forhold som eksempelvis:

  • hvornår arbejdstageren skal fratræde sin stilling,
  • muligheden for fritstilling,
  • fratrædelsesgodtgørelse,
  • tilbagelevering af personalegoder,
  • afholdelse af ferie

Du bør ligeledes være opmærksom på, at er i fratrædelsesaftalen kan aftales en konkurrence– og/eller en kundeklausul. Du kan også få indskærpet arbejdstagerens loyalitets- og tavshedspligt.

Hvis din arbejdstager får nyt job inden fratrædelsen, bør du få aftalt modregning i lønnen.

Har du brug for rådgivning?

Hos Advokatgruppen står vi klar til at hjælpe dig med en fratrædelsesaftale. Vi har specialister i ansættelses- og arbejdsret. Hvis du har spørgsmål til en fratrædelsesaftale, så kontakt os endelig.