Fritstilling

Hvad er fritstilling?

Når en medarbejder er blevet opsagt, eller selv har opsagt sin stilling, kan arbejdsgiver fritstille medarbejderen. Som udgangspunkt er medarbejderen forpligtet til at stille sin arbejdskraft til rådighed i opsigelsesperioden. Dette er dog ikke gældende ved fritstilling. Arbejdsgiveren er dog næsten altid forpligtet til at betale løn til medarbejderen. Efter funktionærloven har en funktionær har nogle minimumsrettigheder, herunder længere opsigelsesvarsler end almindeligt timelønnede, godtgørelse ved usaglig opsigelse efter 1 års ansættelse og minimalerstatning ved fritstilling.

Arbejdsgiveren kan dog beslutte sig for at fritstille medarbejderen. Fritstilling er udtryk for, at arbejdsgiveren ikke længere ønsker at benytte medarbejderens arbejdskraft i opsigelsesperioden. Medarbejderen skal altså ikke møde ind på arbejde, men har fortsat krav på fuld løn i hele opsigelsesperioden. Medarbejderen har dog en tabsbegrænsningspligt, hvilket betyder, at medarbejderen aktivt skal forsøge at finde andet job i opsigelsesperioden. Når medarbejderen skal ud og finde arbejde i en anden virksomhed, skal medarbejderen være opmærksom på klausuler. I ansættelseskontrakten kan der nemlig være defineret flere slags klausuler. Der må fx ikke være tale om arbejde i konkurrerende virksomhed, da medarbejderen i givet fald vil miste retten til løn fra den oprindelige arbejdsgiver.

Fristilling og dobbeltløn

Når en medarbejder er fritstillet, har medarbejderen krav på løn de 3 første måneder af fritstillingsperioden. Medarbejderen må derfor gerne gå ud og få et andet arbejde og få dobbelt løn i de 3 første måneder. I nogle tilfælde aftales der mellem arbejdsgiver og medarbejder, at medarbejderen i hele fritstillingsperioden kan modtage dobbeltløn. Hvis der ikke foreligger sådan aftale, vil arbejdsgiveren kunne modregne lønnen.

Fristilling og ferie

Når en medarbejder bliver fristillet, bliver fritstillingen automatisk sidestillet med et pålæg om, at medarbejderen skal afholde mest muligt ferie i fritstillingsperioden. Hvis medarbejderens ferie kan rummes inden for fritstillingsperioden, efter ferievarslet er udløbet, vil medarbejderens ferie således blive betragtet som afholdt.

Er medarbejderen sygemeldt i opsigelsesperioden, har Landsretten fastslået, at medarbejderen som udgangspunkt ikke er forpligtet til at afholde ferie i fristillingsperioden. Jo mindre medarbejderen selv ønsker at holde ferie.

Kan vi hjælpe dig med reglerne om fritstilling?

Hvis du skal fritstille en medarbejder, kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på ved at klikke på linket til venstre herunder. Hvis du er blevet fritstillet af din arbejdsgiver, kan du læse mere om dine vilkår, ved at klikke på linket til højre herunder.