Fritstilling

Når en medarbejder er blevet opsagt, eller selv har opsagt sin stilling, kan arbejdsgiver fritstille medarbejderen. Som udgangspunkt er medarbejderen forpligtet til at stille sin arbejdskraft til rådighed i opsigelsesperioden. Dette er dog ikke gældende ved fritstilling. Arbejdsgiveren er dog næsten altid forpligtet til at betale løn til medarbejderen.

Arbejdsgiveren kan dog beslutte sig for at fritstille medarbejderen. Fritstilling er udtryk for, at arbejdsgiveren ikke længere ønsker at benytte medarbejderens arbejdskraft i opsigelsesperioden. Medarbejderen skal altså ikke møde ind på arbejde, men har fortsat krav på fuld løn i hele opsigelsesperioden. Medarbejderen har dog en tabsbegrænsningspligt, hvilket betyder, at medarbejderen aktivt skal forsøge at finde andet job i opsigelsesperioden. Når medarbejderen skal ud og finde arbejde i en anden virksomhed, skal medarbejderen være opmærksom på klausuler. I ansættelseskontrakten kan der nemlig være defineret flere slags klausuler. Der må fx ikke være tale om arbejde i konkurrerende virksomhed, da medarbejderen i givet fald vil miste retten til løn fra den oprindelige arbejdsgiver.

 

Hvis du skal fritstille en medarbejder, kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på ved at klikke på linket til venstre herunder. Hvis du er blevet fritstillet af din arbejdsgiver, kan du læse mere om dine vilkår, ved at klikke på linket til højre herunder.