Fritstilling

Hvad er fritstilling?

Når en medarbejder er blevet opsagt, eller selv har opsagt sin stilling, kan arbejdsgiver fritstille medarbejderen. Som udgangspunkt er medarbejderen forpligtet til at stille sin arbejdskraft til rådighed i opsigelsesperioden. Dette er dog ikke gældende ved fritstilling. Arbejdsgiveren er dog næsten altid forpligtet til at betale løn til medarbejderen.

Arbejdsgiveren kan dog beslutte sig for at fritstille medarbejderen. Fritstilling er udtryk for, at arbejdsgiveren ikke længere ønsker at benytte medarbejderens arbejdskraft i opsigelsesperioden. Medarbejderen skal altså ikke møde ind på arbejde, men har fortsat krav på fuld løn i hele opsigelsesperioden. Medarbejderen har dog en tabsbegrænsningspligt, hvilket betyder, at medarbejderen aktivt skal forsøge at finde andet job i opsigelsesperioden. Når medarbejderen skal ud og finde arbejde i en anden virksomhed, skal medarbejderen være opmærksom på klausuler. I ansættelseskontrakten kan der nemlig være defineret flere slags klausuler. Der må fx ikke være tale om arbejde i konkurrerende virksomhed, da medarbejderen i givet fald vil miste retten til løn fra den oprindelige arbejdsgiver.

Fritstilling og funktionærloven

Efter funktionærloven har en funktionær har nogle minimumsrettigheder, herunder længere opsigelsesvarsler end almindeligt timelønnede, godtgørelse ved usaglig opsigelse efter 1 års ansættelse og minimalerstatning ved fritstilling.

Fritstilling og dobbeltløn

Når en medarbejder er fritstillet, har medarbejderen krav på løn de 3 første måneder af fritstillingsperioden. Medarbejderen må derfor gerne gå ud og få et andet arbejde og få dobbelt løn i de 3 første måneder. I nogle tilfælde aftales der mellem arbejdsgiver og medarbejder, at medarbejderen i hele fritstillingsperioden kan modtage dobbeltløn. Hvis der ikke foreligger sådan aftale, vil arbejdsgiveren kunne modregne lønnen.

Fritstilling og ferie

Når en medarbejder bliver fristillet, bliver fritstillingen automatisk sidestillet med et pålæg om, at medarbejderen skal afholde mest muligt ferie i fritstillingsperioden. Hvis medarbejderens ferie kan rummes inden for fritstillingsperioden, efter ferievarslet er udløbet, vil medarbejderens ferie således blive betragtet som afholdt.

Er medarbejderen sygemeldt i opsigelsesperioden, har Landsretten fastslået, at medarbejderen som udgangspunkt ikke er forpligtet til at afholde ferie i fristillingsperioden. Jo mindre medarbejderen selv ønsker at holde ferie.

Kan vi hjælpe dig med reglerne om fritstilling?

Hvis du skal fritstille en medarbejder, kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på ved at klikke på linket til venstre herunder. Hvis du er blevet fritstillet af din arbejdsgiver, kan du læse mere om dine vilkår, ved at klikke på linket til højre herunder.

jeg er blevet fritstillet hvad nu hvilke rettigheder når jeg er fritstillet advokathjælp til at fritstille juridisk rådgivning aarhus århus horsens fredericia advokater arbejdsret jeg skal fritstille en medarbejder hvordan fritstiller man en medarbejder advokathjælp til at fritstille juridisk rådgivning aarhus århus horsens fredericia advokater arbejdsret


Jeg er blevet fritstillet

Skal jeg møde ind på min arbejdsplads?

Hvis du er blevet opsagt, eller selv har opsagt din stilling, kan du blive fritstillet. Du har som udgangspunkt pligt til at stille din arbejdskraft til rådighed i opsigelsesperioden. Din arbejdsgiver er ligeledes forpligtet til at betale din løn.

Hvis din arbejdsgiver synes, at det er mest relevant, kan du blive fritstillet. Når du bliver fritstillet betyder. at din arbejdsgiver ikke længere ønsker at benytte din arbejdskraft i opsigelsesperioden. Du skal derfor ikke møde ind på arbejde, men du har fortsat krav på fuld løn i hele opsigelsesperioden.

Du har pligt til at være jobsøgende

Du skal dog være opmærksom på, at du har en tabsbegrænsningspligt. Det betyder, at du aktivt skal forsøge at finde andet job i opsigelsesperioden. Husk, at hvis du finder arbejde i konkurrerende virksomhed vil du miste retten til løn fra den oprindelige arbejdsgiver.

Får jeg dobbeltløn?

Hvis du finder job andetsteds i fritstillingsperioden, kan din tidligere arbejdsgiver fratrække din nye løn, i den løn, som den opsigende virksomhed udbetaler i fritstillingsperioden.

Hvis du har været funktionær, er du altid berettiget til mindst 3 måneders løn uden modregning – såkaldt minimalerstatning. Hvis du finder job andetsteds i fritstillingsperioden, er du således berettiget til dobbelt løn i op til 3 måneder fra fritstillingsperiodens begyndelse. Dette kan du læse mere om i din ansættelseskontrakt.

Hvad med opsparet ferie?

Hvis du er blevet, skal du som udgangspunkt afholde så meget som muligt af din ferie i perioden. Dette er dog begrænset af ferielovens varslingsregler, som er henholdsvis 1 måned for restferie og 3 måneder for hovedferie. Både varslet og ferieperioden skal kunne placeres inden for fritstillingsperioden.

Kan vi hjælpe dig?

Hvis du er i tvivl om hvilke regler der gælder for fritstilling, er du meget velkommen til at kontakte vores specialiserede advokater. Ring til os for en gratis indledende snak.


Jeg skal fritstille en medarbejder

Der er flere variabler, du skal være opmærksom på, når du fritstiller en medarbejder. Det kan fx være klausuler i ansættelseskontakten eller vilkår ifølge overenskomsten.

Som arbejdsgiver hænder det desværre ofte, at en given medarbejder skal stoppe. Det kan der være flere grunde til, herunder at medarbejderen har sagt op, eller er blevet fyret. Men som arbejdsgiver er du næsten altid forpligtet til at betale løn i en opsigelsesperiode. Længden på disse kan variere.
Der er dog tilfælde, hvor du ikke er forpligtet til at betale løn i opsigelsesperioden, herunder fx ved bortvisning og ved længerevarende sygdom.

Det kan i nogle tilfælde være en fordel, at fritstille medarbejderen i opsigelsesperioden. Det betyder, at din tidligere medarbejder ikke behøver at stille sin arbejdskraft til rådighed i denne periode. Det kan selvfølgelig være en ulempe, fordi der så betales løn til en medarbejder, der ikke udøver sin arbejdskraft. Men det kan være en fordel for din virksomhed, idet medarbejderen, der er på vej væk, ikke længere påvirker med fx dårlig stemning i virksomheden i opsigelsesperioden.

Tabsbegrænsning

Hvis du fritstiller din medarbejder skal du oplyse medarbejderen om tabsbegrænsningspligten. Det betyder at medarbejderen aktivt skal forsøge at finde et andet job i opsigelsesperioden. Hvis medarbejderen finder et job i opsigelsesperioden, kan denne nye løn fratrækkes det beløb, som din virksomhed skal betale i løn.

Du kan med en konkurrenceklausul i medarbejderens ansættelseskontrakt sikre, at medarbejdere ikke tager job i konkurrerende virksomhed indenfor en given periode.

Funktionærer

Funktionærer er dog altid berettiget til mindst 3 måneders løn uden modregning – såkaldt minimalerstatning. Såfremt medarbejderne finder job andetsteds i fritstillingsperioden, er medarbejderen således berettiget til dobbelt løn i op til 3 måneder fra fritstillingsperiodens begyndelse.

Når en medarbejder bliver fritstillet, skal medarbejderen som udgangspunkt afholde så meget som muligt af sin ferie i perioden. Dette er dog begrænset af ferielovens varslingsregler, som er henholdsvis 1 måned for restferie og 3 måneder for hovedferie. Både varslet og ferieperioden skal kunne placeres inden for fritstillingsperioden.

Hvis du er i tvivl om hvilke regler der gør sig gældende, når du skal fritstille en medarbejder, er du meget velkommen til at kontakte vores specialiserede advokater.