Fyring under graviditet

Uanset om du er gravid, eller om din medarbejder er gravid, gælder det om at have styr på reglerne. Herunder kan du læse mere om hvordan reglerne er.

Barsel

Reglerne om barsel reguleres overvejende af barselsloven. Her findes reglerne om arbejdstagerens ret til fravær både før og efter fødslen samt retten til barselsdagpenge. Vores specialister er en del af Advokatgruppen og har stor erfaring med at rådgive både arbejdsgivere og arbejdstagere. Kontakt os for en gratis vurdering af din sag. Du kan også læse mere om graviditetsorlov og barselslovsorlov samt retten til barselsdagpenge lige her.

Kan man blive fyret under graviditet?

Der består en myte på det danske arbejdsmarked: Nemlig at det ikke er lovligt at opsige en gravid arbejdstager. Det er imidlertid ikke rigtigt, men en gravid eller barslende arbejdstager er dog underlagt en særlig beskyttelse.

En gravid arbejdstager må gerne blive opsagt, og stillingen må også ændres, hvis det foregår i overensstemmelse med ligebehandlingslovens regler. Opsigelsen eller stillingsændringen må derfor ikke være begrundet i graviditeten eller barselsorloven.

Efter ligebehandlingslovens § 9 må arbejdsgiver ikke afskedige arbejdstager på grund af fravær i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption. En arbejdstager har altså ret til at gå på barsel for så at vende tilbage. Arbejdstageren har ret til at vende tilbage i nøjagtig samme stilling eller tilsvarende stilling uden væsentlige ændringer.

En overtrædelse af lovgivningen kan blive en dyr affære for en arbejdsgiver. Det er derfor vigtigt at kende lovgivningen og dens faldgruber, uanset om man er arbejdstager eller arbejdsgiver.

Ellers må en arbejdsgiver opsige en gravid arbejdstager som enhver anden arbejdstager. Opsigelsen skal bare være sagligt begrundet. Det kan eksempelvis være ordrenedgang, organisationsændringer eller lignende. Der er desuden heller ingen særbehandlingsregler af en gravid arbejdstager.

Nyt job og gravid

Har man pligt til at oplyse en kommende arbejdsgiver om graviditet allerede under jobsamtalen? Hvornår skal man egentlig oplyse om en graviditet? Sådanne spørgsmål er væsentlige for både arbejdsgivere og arbejdstagere.

En arbejdstager pligt til at informere sin arbejdsgiver om graviditeten 3 måneder før forventet termin. Der er dog mange som vælger at fortælle det før.

graviditet medarbejder                        virksomhed fyring gravid


Jeg er gravid

Graviditet kan give anledning til mange ansættelsesretlige spørgsmål og bekymringer, blandet andet:

 Kan man blive fyret under graviditet?

 Er jeg forpligtet til at fortælle min nye arbejdsgiver om min graviditet?

 Hvad gør jeg, når jeg er gravid og står uden job?

 Jeg er i en tidsbegrænset ansættelse og er gravid – hvad gør jeg?

Vi hjælper her med at give dig svar.

Må min arbejdsgiver fyre mig, når jeg er gravid?

Du har måske før hørt nogen sige: ”Du kan ikke blive fyret, når du er gravid”. Det er dog ikke nødvendigvis helt rigtigt. Din arbejdsgiver må derimod ikke opsige dig, fordi du er fraværende på grund af graviditet, barsel eller adoption. Det er nemlig bestemt i ligebehandlingslovens § 9.

Din arbejdsgiver må derfor opsige dig som enhver anden medarbejder. Opsigelsen skal ske på et sagligt grundlag, fx ordrenedgang, organisationsændringer eller lignende. Din arbejdsgiver er heller ikke underlagt nogen pligt til at særbehandle gravide medarbejdere.

Det er din arbejdsgiver, som skal godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i graviditet eller barsel. En afskedigelse i strid med ligebehandlingslovens § 9 skal underkendes. Det er nærmere bestemt i ligebehandlingslovens § 16, stk. 1. Typisk vil en uberettiget afskedigelse ikke medføre genansættelse, men derimod en større godtgørelse. Der er ingen maksimumsgrænse for sådan en godtgørelse. Det er op til Domstolene at vurdere beløbet. Der kan dog siges vejledende, at

 hvis du har været ansat mindre end 5 år, vil godtgørelsen typisk udgøre 6 måneders løn,

 hvis du har været ansat mellem 5 og 10 år, vil godtgørelsen typisk udgøre 9 måneders løn,

 hvis du har været ansat mere end 10 år, vil godtgørelsen typisk udgøre 12 måneders løn

Det er vigtigt, at du er opmærksom på den særlige beskyttelse mod opsigelse og væsentlige ændringer i din stilling. Vi står klar til at hjælpe dig. Kontakt os for en uforpligtende samtale om din situation.

Hvad gør jeg, når jeg er gravid og står uden job?

Selvom du er gravid, skal du endelig bare søge jobs! Vi anbefaler, at du blot koncentrerer dig om dine evner og kompetencer til jobsamtalen.

Din arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle dig, fordi du er gravid. Du er derfor i din gode ret til at holde graviditeten skjult for en kommende arbejdsgiver. Din arbejdsgiver må heller ikke selv bringe emnet op under jobsamtalen. Bliver du alligevel spurgt, om du er gravid, må du derfor gerne svare nej.

Hvis du alligevel under en jobsamtale fortæller, at du er gravid, risikerer du at blive fravalgt i ansættelsesprocessen. Selvom det vil være i strid med lovgivningen, så er det godt som umuligt at bevise, at du blev fravalgt på grund af graviditet.

Er jeg forpligtet til at fortælle min nye arbejdsgiver om min graviditet?

Du er ikke forpligtet til under en jobsamtale at fortælle om din graviditet. Din arbejdsgiver må heller ikke spørge ind til emnet under jobsamtalen.

Du er først forpligtet til at fortælle din arbejdsgiver, at du er gravid tre måneder før forventet fødsel (termin). Der er dog mange, der vælger at fortælle om det før.

Jeg er i en tidsbegrænset ansættelse og er gravid – hvad gør jeg?

Når man er ansat i en tidsbegrænset stilling, kan det give anledning til bekymring og spørgsmål. Har jeg ret til barselsorlov? Har jeg krav på forlængelse? Bliver jeg fyret?

Hvis du er gravid i en tidsbegrænset ansættelse, har du stadig krav på barselsorlov. Det har du frem til den dato, hvor din tidsbegrænsede ansættelse udløber. Hvis din arbejdsplads har en overenskomst, der sikrer de fastansattes ret til fuld løn under barsel, har du også retten hertil.

Når du er ansat i en tidsbegrænset ansættelse, er der fra starten af aftalt, at ansættelsen skal ophøre igen. Der er derfor ikke tale om en opsigelse, hvis din arbejdsgiver ikke forlænger din ansættelse. I stedet er der tale om manglende ansættelse.

Ligebehandlingslovens § 2 sikrer, at der sker ligebehandling ved ansættelser. Derfor må din graviditet ikke være grunden til manglende ansættelse. Hvis du kan bevise, at din arbejdsgiver har undladt at forlænge dig på grund af graviditet, har du krav på en godtgørelse efter ligebehandlingslovens § 14.

Vi står klar til at hjælpe dig!

Det kan være svært at stå i en konflikt med sin arbejdsgiver. Hvis du har spørgsmål til reglerne om graviditet, er du meget velkommen til at kontakte en af vores kompetente advokater til en uforpligtende snak. Du har også mulighed for at blive kontaktet gratis af os ved at udfylde kontaktformularen.


Min medarbejder er gravid

Må jeg fyre en gravid medarbejder?

Det korte svar er ”ja”. Din arbejdstager er dog omfattet af en særlig beskyttelse mod opsigelse og væsentlige ændringer i sin stilling. En overtrædelse af lovgivningen kan blive en meget dyr affære. Det er derfor meget vigtigt, at du kender lovgivningen i forhold til graviditet, samt dens faldgruber. Derfor giver vi dig nedenfor et dybdegående svar på, om du må fyre din gravide arbejdstager.

En afskedigelse må ikke være begrundet i graviditet, barsel eller adoption

Du må gerne opsige en gravid arbejdstager så længe, at det sker på et sagligt grundlag. Ligebehandlingslovens § 9 bestemmer, at du som arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af fravær i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption.

Efter ligebehandlingslovens § 16 skal en afskedigelse i strid med lovens § 9 underkendes. Det vil som oftest medføre en større godtgørelse i stedet for genansættelse. Det er dig som arbejdsgiver, der skal dokumentere, at afskedigelsen ikke er begrundet i graviditet eller barsel. Der er en tung bevisbyrde til dokumentationskravet, og det der derfor ofte set, at det går galt for mange arbejdsgivere.

Bliver afskedigelsen underkendt, kan du risikere at skulle betale op til 12 måneders løn. Der er ikke en lovreguleret maksimumsgrænse for godtgørelsen, hvorfor det har været op til Domstolene at fastsætte disse.

Der kan siges vejledende, at:

 hvis ansættelsens varighed er på mindre end 5 år, vil godtgørelsen typisk udgøre 6 måneders løn,

 hvis ansættelsens varighed er mellem 5 og 10 år, vil godtgørelsen typisk udgøre 9 måneders løn,

 hvis ansættelsens varighed er på mere end 10 år, vil godtgørelsen typisk udgøre 12 måneders løn

Kontakt os, helt uforpligtende, hvis du har spørgsmål til reglerne om gravide medarbejdere.

Har jeg krav på at blive oplyst om en medarbejders graviditet?

En arbejdstager er først forpligtet til at oplyse dig om sin graviditet 3 måneder før termin.

Du må som arbejdsgiver ikke spørge under en jobsamtale, om pågældende er gravid. Hvis du alligevel gør det, kan den kommende arbejdstager, helt berettiget, vælge at lyve og sige nej.

Ligeledes må du heller ikke gøre forskelsbehandling på grund af graviditet.

Min medarbejder i en tidsbegrænset stilling er blevet gravid – hvad nu?

Har du en ansat i en tidsbegrænset stilling, der nu er blevet gravid, skal du være opmærksom på ligebehandlingslovens regler.

Er der i virksomheden en overenskomst, der sikrer fuld løn til dine fastansatte under barsel, er arbejdstageren omfattet af denne. Også selvom ansættelsen er tidsbegrænset. Ligeledes har arbejdstageren også krav på barselsorlov frem til den dato, hvor den tidsbegrænsede ansættelse udløber.

Der er ikke tale om en opsigelse, hvis du vælger ikke at forlænge en tidsbegrænset ansættelse. Der er netop mellem du og arbejdstageren aftalt fra start, at ansættelsen skal ophøre igen. Derimod er der tale om en manglende ansættelse.

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver iagttager ligebehandlingslovens regler om ansættelser. Det fremgår af ligebehandlingslovens § 2, at der skal ske ligebehandling ved ansættelser. Du må derfor ikke begrunde manglende ansættelse med graviditet. Kan den ansatte sandsynliggøre, at du har undladt at forlænge kontrakten på grund af graviditet, skal du bevise, at det ikke er tilfældet. Hvis du ikke kan bevise, at der foreligger andre årsager til manglende ansættelse, bliver du pålagt at betale en godtgørelse. Det er nærmere bestemt i ligebehandlingslovens § 14.

Vi står klar til at rådgive dig!

Det kan koste dig dyrt, hvis du ikke er opmærksom på reglerne for gravide medarbejdere. Det er derfor en god idé med rådgivning fra en advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret. Vi er en del af Advokatgruppen, som har stor erfaring med sager af arbejds- og ansættelsesretlig karakter. Kontakt os for en gratis vurdering af din sag.