Fyring under graviditet

Uanset om du er gravid, eller om din medarbejder er gravid, gælder det om at have styr på reglerne. Herunder kan du læse mere om hvordan reglerne er.

Barsel

Reglerne om barsel reguleres overvejende af barselsloven. Her findes reglerne om arbejdstagerens ret til fravær både før og efter fødslen samt retten til barselsdagpenge. Vores specialister er en del af Advokatgruppen og har stor erfaring med at rådgive både arbejdsgivere og arbejdstagere. Kontakt os for en gratis vurdering af din sag. Du kan også læse mere om graviditetsorlov og barselslovsorlov samt retten til barselsdagpenge lige her.

Kan man blive fyret under graviditet?

Der består en myte på det danske arbejdsmarked: Nemlig at det ikke er lovligt at opsige en gravid arbejdstager. Det er imidlertid ikke rigtigt, men en gravid eller barslende arbejdstager er dog underlagt en særlig beskyttelse.

En gravid arbejdstager må gerne blive opsagt, og stillingen må også ændres, hvis det foregår i overensstemmelse med ligebehandlingslovens regler. Opsigelsen eller stillingsændringen må derfor ikke være begrundet i graviditeten eller barselsorloven.

Efter ligebehandlingslovens § 9 må arbejdsgiver ikke afskedige arbejdstager på grund af fravær i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption. En arbejdstager har altså ret til at gå på barsel for så at vende tilbage. Arbejdstageren har ret til at vende tilbage i nøjagtig samme stilling eller tilsvarende stilling uden væsentlige ændringer.

En overtrædelse af lovgivningen kan blive en dyr affære for en arbejdsgiver. Det er derfor vigtigt at kende lovgivningen og dens faldgruber, uanset om man er arbejdstager eller arbejdsgiver.

Ellers må en arbejdsgiver opsige en gravid arbejdstager som enhver anden arbejdstager. Opsigelsen skal bare være sagligt begrundet. Det kan eksempelvis være ordrenedgang, organisationsændringer eller lignende. Der er desuden heller ingen særbehandlingsregler af en gravid arbejdstager.

Nyt job og gravid

Har man pligt til at oplyse en kommende arbejdsgiver om graviditet allerede under jobsamtalen? Hvornår skal man egentlig oplyse om en graviditet? Sådanne spørgsmål er væsentlige for både arbejdsgivere og arbejdstagere.

En arbejdstager pligt til at informere sin arbejdsgiver om graviditeten 3 måneder før forventet termin. Der er dog mange som vælger at fortælle det før.

graviditet medarbejder                        virksomhed fyring gravid