Jeg er gravid

Graviditet kan give anledning til mange ansættelsesretlige spørgsmål og bekymringer, blandet andet:

  • Kan man blive fyret under graviditet?
  • Er jeg forpligtet til at fortælle min nye arbejdsgiver om min graviditet?
  • Hvad gør jeg, når jeg er gravid og står uden job?
  • Jeg er i en tidsbegrænset ansættelse og er gravid – hvad gør jeg?

Vi hjælper her med at give dig svar.

Må min arbejdsgiver fyre mig, når jeg er gravid?

Du har måske før hørt nogen sige: ”Du kan ikke blive fyret, når du er gravid”. Det er dog ikke nødvendigvis helt rigtigt. Din arbejdsgiver må derimod ikke opsige dig, fordi du er fraværende på grund af graviditet, barsel eller adoption. Det er nemlig bestemt i ligebehandlingslovens § 9.

Din arbejdsgiver må derfor opsige dig som enhver anden medarbejder. Opsigelsen skal ske på et sagligt grundlag, fx ordrenedgang, organisationsændringer eller lignende. Din arbejdsgiver er heller ikke underlagt nogen pligt til at særbehandle gravide medarbejdere.

Det er din arbejdsgiver, som skal godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i graviditet eller barsel. En afskedigelse i strid med ligebehandlingslovens § 9 skal underkendes. Det er nærmere bestemt i ligebehandlingslovens § 16, stk. 1. Typisk vil en uberettiget afskedigelse ikke medføre genansættelse, men derimod en større godtgørelse. Der er ingen maksimumsgrænse for sådan en godtgørelse. Det er op til Domstolene at vurdere beløbet. Der kan dog siges vejledende, at

  • hvis du har været ansat mindre end 5 år, vil godtgørelsen typisk udgøre 6 måneders løn
  • hvis du har været ansat mellem 5 og 10 år, vil godtgørelsen typisk udgøre 9 måneders løn
  • hvis du har været ansat mere end 10 år, vil godtgørelsen typisk udgøre 12 måneders løn

Det er vigtigt, at du er opmærksom på den særlige beskyttelse mod opsigelse og væsentlige ændringer i din stilling. Vi står klar til at hjælpe dig. Kontakt os for en uforpligtende samtale om din situation.

Hvad gør jeg, når jeg er gravid og står uden job?

Selvom du er gravid, skal du endelig bare søge jobs! Vi anbefaler, at du blot koncentrerer dig om dine evner og kompetencer til jobsamtalen.

Din arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle dig, fordi du er gravid. Du er derfor i din gode ret til at holde graviditeten skjult for en kommende arbejdsgiver. Din arbejdsgiver må heller ikke selv bringe emnet op under jobsamtalen. Bliver du alligevel spurgt, om du er gravid, må du derfor gerne svare nej.

Hvis du alligevel under en jobsamtale fortæller, at du er gravid, risikerer du at blive fravalgt i ansættelsesprocessen. Selvom det vil være i strid med lovgivningen, så er det godt som umuligt at bevise, at du blev fravalgt på grund af graviditet.

Er jeg forpligtet til at fortælle min nye arbejdsgiver om min graviditet?

Du er ikke forpligtet til under en jobsamtale at fortælle om din graviditet. Din arbejdsgiver må heller ikke spørge ind til emnet under jobsamtalen.

Du er først forpligtet til at fortælle din arbejdsgiver, at du er gravid tre måneder før forventet fødsel (termin). Der er dog mange, der vælger at fortælle om det før.

Jeg er i en tidsbegrænset ansættelse og er gravid – hvad gør jeg?

Når man er ansat i en tidsbegrænset stilling, kan det give anledning til bekymring og spørgsmål. Har jeg ret til barselsorlov? Har jeg krav på forlængelse? Bliver jeg fyret?

Hvis du er gravid i en tidsbegrænset ansættelse, har du stadig krav på barselsorlov. Det har du frem til den dato, hvor din tidsbegrænsede ansættelse udløber. Hvis din arbejdsplads har en overenskomst, der sikrer de fastansattes ret til fuld løn under barsel, har du også retten hertil.

Når du er ansat i en tidsbegrænset ansættelse, er der fra starten af aftalt, at ansættelsen skal ophøre igen. Der er derfor ikke tale om en opsigelse, hvis din arbejdsgiver ikke forlænger din ansættelse. I stedet er der tale om manglende ansættelse.

Ligebehandlingslovens § 2 sikrer, at der sker ligebehandling ved ansættelser. Derfor må din graviditet ikke være grunden til manglende ansættelse. Hvis du kan bevise, at din arbejdsgiver har undladt at forlænge dig på grund af graviditet, har du krav på en godtgørelse efter ligebehandlingslovens § 14.

Vi står klar til at hjælpe dig!

Det kan være svært at stå i en konflikt med sin arbejdsgiver. Hvis du har spørgsmål til reglerne om graviditet, er du meget velkommen til at kontakte en af vores kompetente advokater til en uforpligtende snak. Du har også mulighed for at blive kontaktet gratis af os ved at udfylde kontaktformularen.