Min medarbejder er gravid

Må jeg fyre en gravid medarbejder?

Det korte svar er ”ja”. Din arbejdstager er dog omfattet af en særlig beskyttelse mod opsigelse og væsentlige ændringer i sin stilling. En overtrædelse af lovgivningen kan blive en meget dyr affære. Det er derfor meget vigtigt, at du kender lovgivningen i forhold til graviditet, samt dens faldgruber. Derfor giver vi dig nedenfor et dybdegående svar på, om du må fyre din gravide arbejdstager.

En afskedigelse må ikke være begrundet i graviditet, barsel eller adoption

Du må gerne opsige en gravid arbejdstager så længe, at det sker på et sagligt grundlag. Ligebehandlingslovens § 9 bestemmer, at du som arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af fravær i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption.

Efter ligebehandlingslovens § 16 skal en afskedigelse i strid med lovens § 9 underkendes. Det vil som oftest medføre en større godtgørelse i stedet for genansættelse. Det er dig som arbejdsgiver, der skal dokumentere, at afskedigelsen ikke er begrundet i graviditet eller barsel. Der er en tung bevisbyrde til dokumentationskravet, og det der derfor ofte set, at det går galt for mange arbejdsgivere.

Bliver afskedigelsen underkendt, kan du risikere at skulle betale op til 12 måneders løn. Der er ikke en lovreguleret maksimumsgrænse for godtgørelsen, hvorfor det har været op til Domstolene at fastsætte disse.

Der kan siges vejledende, at:

  • hvis ansættelsens varighed er på mindre end 5 år, vil godtgørelsen typisk udgøre 6 måneders løn
  • hvis ansættelsens varighed er mellem 5 og 10 år, vil godtgørelsen typisk udgøre 9 måneders løn
  • hvis ansættelsens varighed er på mere end 10 år, vil godtgørelsen typisk udgøre 12 måneders løn

Kontakt os, helt uforpligtende, hvis du har spørgsmål til reglerne om gravide medarbejdere.

Har jeg krav på at blive oplyst om en medarbejders graviditet?

En arbejdstager er først forpligtet til at oplyse dig om sin graviditet 3 måneder før termin.

Du må som arbejdsgiver ikke spørge under en jobsamtale, om pågældende er gravid. Hvis du alligevel gør det, kan den kommende arbejdstager, helt berettiget, vælge at lyve og sige nej.

Ligeledes må du heller ikke gøre forskelsbehandling på grund af graviditet.

Min medarbejder i en tidsbegrænset stilling er blevet gravid – hvad nu?

Har du en ansat i en tidsbegrænset stilling, der nu er blevet gravid, skal du være opmærksom på ligebehandlingslovens regler.

Er der i virksomheden en overenskomst, der sikrer fuld løn til dine fastansatte under barsel, er arbejdstageren omfattet af denne. Også selvom ansættelsen er tidsbegrænset. Ligeledes har arbejdstageren også krav på barselsorlov frem til den dato, hvor den tidsbegrænsede ansættelse udløber.

Der er ikke tale om en opsigelse, hvis du vælger ikke at forlænge en tidsbegrænset ansættelse. Der er netop mellem du og arbejdstageren aftalt fra start, at ansættelsen skal ophøre igen. Derimod er der tale om en manglende ansættelse.

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver iagttager ligebehandlingslovens regler om ansættelser. Det fremgår af ligebehandlingslovens § 2, at der skal ske ligebehandling ved ansættelser. Du må derfor ikke begrunde manglende ansættelse med graviditet. Kan den ansatte sandsynliggøre, at du har undladt at forlænge kontrakten på grund af graviditet, skal du bevise, at det ikke er tilfældet. Hvis du ikke kan bevise, at der foreligger andre årsager til manglende ansættelse, bliver du pålagt at betale en godtgørelse. Det er nærmere bestemt i ligebehandlingslovens § 14.

Vi står klar til at rådgive dig!

Det kan koste dig dyrt, hvis du ikke er opmærksom på reglerne for gravide medarbejdere. Det er derfor en god idé med rådgivning fra en advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret. Vi er en del af Advokatgruppen, som har stor erfaring med sager af arbejds- og ansættelsesretlig karakter. Kontakt os for en gratis vurdering af din sag.