Jeg skal fritstille

Der er flere variabler, du skal være opmærksom på, når du fritstiller en medarbejder. Det kan fx være klausuler i ansættelseskontakten eller vilkår ifølge overenskomsten.

Som arbejdsgiver hænder det desværre ofte, at en given medarbejder skal stoppe. Det kan der være flere grunde til, herunder at medarbejderen har sagt op, eller er blevet fyret. Men som arbejdsgiver er du næsten altid forpligtet til at betale løn i en opsigelsesperiode. Længden på disse kan variere.
Der er dog tilfælde, hvor du ikke er forpligtet til at betale løn i opsigelsesperioden, herunder fx ved bortvisning og ved længerevarende sygdom.

Det kan i nogle tilfælde være en fordel, at fritstille medarbejderen i opsigelsesperioden. Det betyder, at din tidligere medarbejder ikke behøver at stille sin arbejdskraft til rådighed i denne periode. Det kan selvfølgelig være en ulempe, fordi der så betales løn til en medarbejder, der ikke udøver sin arbejdskraft. Men det kan være en fordel for din virksomhed, idet medarbejderen, der er på vej væk, ikke længere påvirker med fx dårlig stemning i virksomheden i opsigelsesperioden.

Tabsbegrænsning

Hvis du fritstiller din medarbejder skal du oplyse medarbejderen om tabsbegrænsningspligten. Det betyder at medarbejderen aktivt skal forsøge at finde et andet job i opsigelsesperioden. Hvis medarbejderen finder et job i opsigelsesperioden, kan denne nye løn fratrækkes det beløb, som din virksomhed skal betale i løn.

Du kan med en konkurrenceklausul i medarbejderens ansættelseskontrakt sikre, at medarbejdere ikke tager job i konkurrerende virksomhed indenfor en given periode.

Funktionærer

Funktionærer er dog altid berettiget til mindst 3 måneders løn uden modregning – såkaldt minimalerstatning. Såfremt medarbejderne finder job andetsteds i fritstillingsperioden, er medarbejderen således berettiget til dobbelt løn i op til 3 måneder fra fritstillingsperiodens begyndelse.

Når en medarbejder bliver fritstillet, skal medarbejderen som udgangspunkt afholde så meget som muligt af sin ferie i perioden. Dette er dog begrænset af ferielovens varslingsregler, som er henholdsvis 1 måned for restferie og 3 måneder for hovedferie. Både varslet og ferieperioden skal kunne placeres inden for fritstillingsperioden.

Hvis du er i tvivl om hvilke regler der gør sig gældende, når du skal fritstille en medarbejder, er du meget velkommen til at kontakte vores specialiserede advokater.