Jeg er blevet fritstillet

Hvis du er blevet opsagt, eller selv har opsagt din stilling, kan du blive fritstillet. Du har som udgangspunkt pligt til at stille din arbejdskraft til rådighed i opsigelsesperioden.  Din arbejdsgiver er ligeledes forpligtet til at betale din løn.

Hvis din arbejdsgiver synes, at det er mest relevant, kan du blive fritstillet. Når du bliver fritstillet betyder. at din arbejdsgiver ikke længere ønsker at benytte din arbejdskraft i opsigelsesperioden. Du skal derfor ikke møde ind på arbejde, men du har fortsat krav på fuld løn i hele opsigelsesperioden.

Du skal dog være opmærksom på, at du har en tabsbegrænsningspligt. Det betyder, at du aktivt skal forsøge at finde andet job i opsigelsesperioden. Husk, at hvis du finder arbejde i konkurrerende virksomhed vil du miste retten til løn fra den oprindelige arbejdsgiver.

Hvis du finder job andetsteds i fritstillingsperioden, kan din tidligere arbejdsgiver fratrække din nye løn, i den løn, som den opsigende virksomhed udbetaler i fritstillingsperioden.

Hvis du har været funktionær er du altid berettiget til mindst 3 måneders løn uden modregning – såkaldt minimalerstatning. Hvis du finder job andetsteds i fritstillingsperioden, er du således berettiget til dobbelt løn i op til 3 måneder fra fritstillingsperiodens begyndelse. Dette kan du læse mere om i din ansættelseskontrakt.

Hvis du er blevet, skal du som udgangspunkt afholde så meget som muligt af din ferie i perioden. Dette er dog begrænset af ferielovens varslingsregler, som er henholdsvis 1 måned for restferie og 3 måneder for hovedferie. Både varslet og ferieperioden skal kunne placeres inden for fritstillingsperioden.

Hvis du er i tvivl om hvilke regler der gælder for fritstilling, er du meget velkommen til at kontakte vores specialiserede advokater.