Konkurrence-klausuler

Få styr på konkurrence­klausuler

En konkurrenceklausul er en klausul, der efter medarbejdernes fratrædelse, forbyder medarbejderen at tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed eller selv at opstarte konkurrerende virksomhed. En konkurrenceklausul hindrer således medarbejderen i at udsætte sin hidtidige arbejdsgiver for konkurrence. Det er dog ikke ”gratis” for arbejdsgiveren at aftale en konkurrenceklausul, og det skal derfor i hvert enkelt tilfælde overvejes om der er et konkret behov herfor. Omvendt medfører påtagelse af en konkurrenceklausul også begrænsninger for medarbejderen, og medarbejderen skal derfor også nøje overveje konsekvenserne heraf.

Reglerne om konkurrenceklausuler er gennem de seneste år blevet ændret flere gange, og findes på nuværende tidspunkt i ansættelsesklausulloven, som trådte i kraft den 1. januar 2016. Såfremt klausulen er aftalt forud for dette tidspunkt, er det således nogle andre regler der gælder.

For at en konkurrenceklausul er gyldig, er der en række krav, som skal være opfyldt:

  1. Medarbejderen skal have en helt særlig betroet stilling, hvilket betyder, at medarbejderen på en eller anden måde har adgang til oplysninger, der vil kunne udnyttes af en konkurrence virksomhed, såfremt de kom i besiddelse heraf. Dette vil typisk være ledere og nøglemedarbejdere
  2. Medarbejderen skal have oplysning om, hvorfor arbejdsgiveren finder det nødvendigt at indgå en konkurrenceklausul med den pågældende herunder, hvorfor medarbejderen er helt særlig betroet
  3. Medarbejderen skal ved klausulen ikrafttræden uafbrudt have været ansat ved arbejdsgiveren i 6 måneder
  4. Medarbejderen skal modtage en kompensation for den periode, hvori klausulen gælder. Klausulen skal indeholde oplysning om den aftalte økonomiske kompensation
  5. Klausulen må maksimalt forpligte medarbejderen i 12 måneder
  6. Klausulen skal være skriftlig, og bl.a. ovenstående punkter skal fremgå heraf

Advokatgruppen kan rådgive dig vedrørende, hvorvidt det er gunstigt for dig som hhv. medarbejder eller arbejdsgiver at aftale en konkurrenceklausul, herunder bistå med udarbejdelsen heraf således at det sikres, at de i lovgivningen opstillede gyldighedskrav er opfyldt. Derudover kan Advokatgruppen bistå dig med rådgivning vedrørende konkurrenceklausuler indgået før 1. januar 2016, opsigelse og bortfald af konkurrenceklausuler, konsekvenserne af, at medarbejderen handler i strid med en konkurrenceklausul, beregning af den pågældende kompensation, som skal udbetales til medarbejderen, såfremt en konkurrenceklausul er aftalt mm.