Kunde- og konkurrenceklausuler

Hvad er en kundeklausul?

En kundeklausul medfører, at medarbejderen har forbud mod at have erhvervsmæssig forbindelse med virksomhedens kunder og forretningsforbindelser i en nærmere aftalt periode efter medarbejderens fratrædelse. Den afskærer ikke medarbejderen fra at tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed. Men den forhindrer medarbejderen i at arbejde med bestemte kunder eller samarbejdsparterne i en nærmere fastsat periode.

Ligesom konkurrenceklausuler, er kundeklausuler omfattet af ansættelsesklausulloven, som finder anvendelse på klausuler indgået efter den 1. januar 2016.

En række krav skal være opfyldt, for at en kundeklausul er gyldig

arbejdsret.dk juridisk rådgivning til ansættelsesret for både medarbejdere, arbejdsgivere, direktører og executives  Aftalen skal angå kunder, som medarbejderen har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for seneste 12 måneder før opsigelsen

arbejdsret.dk juridisk rådgivning til ansættelsesret for både medarbejdere, arbejdsgivere, direktører og executives  Medarbejderen skal ved klausulens ikrafttræden uafbrudt have været ansat ved arbejdsgiveren i 6 måneder

arbejdsret.dk juridisk rådgivning til ansættelsesret for både medarbejdere, arbejdsgivere, direktører og executives  Medarbejderen skal modtage en kompensation for den periode, hvori klausulen gælder. Klausulen skal indeholde oplysning om den aftalte økonomiske kompensation

arbejdsret.dk juridisk rådgivning til ansættelsesret for både medarbejdere, arbejdsgivere, direktører og executives  Klausulen må maksimalt forpligte medarbejderen i 12 måneder

arbejdsret.dk juridisk rådgivning til ansættelsesret for både medarbejdere, arbejdsgivere, direktører og executives  Klausulen skal være skriftlig, og ovenstående punkter skal fremgå heraf

arbejdsret.dk juridisk rådgivning til ansættelsesret for både medarbejdere, arbejdsgivere, direktører og executives  Medarbejderen har krav på at få udleveret en liste over de kunder og forretningsforbindelser, som medarbejderen i perioden ikke må have erhvervsmæssig kontakt med

Vi kan rådgive dig

Advokatgruppen kan rådgive dig vedrørende, hvorvidt det er gunstigt for dig som hhv. medarbejder eller arbejdsgiver at påtage en kundeklausul. Herudover kan vi bistå med udarbejdelsen heraf således at det sikres, at de i lovgivningen opstillede gyldighedskrav er opfyldt. Derudover kan Advokatgruppen bistå dig med rådgivning vedrørende kundeklausuler indgået før 1. januar 2016, opsigelse og bortfald af kundeklausuler, konsekvenserne af, at medarbejderen handler i strid med en kundeklausul, beregning af den pågældende kompensation, som skal udbetales til medarbejderen, såfremt en kundeklausul er aftalt mm.

En kundeklausul kan kombineres med en konkurrenceklausul, og kaldes i så fald en ”kombineret klausul”. I et sådant tilfælde skal gyldighedskravene for såvel kunde- som konkurrenceklausuler være opfyldt, og klausulen må maksimalt gælde i 6 måneder.

Konkurrenceklausuler

Få styr på konkurrence­klausuler

Konkurrenceklausuler er en klausuler, der efter medarbejdernes fratrædelse, forbyder medarbejderne at tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed eller selv at opstarte konkurrerende virksomhed. En konkurrenceklausul hindrer således medarbejderen i at udsætte sin hidtidige arbejdsgiver for konkurrence. Det er dog ikke ”gratis” for arbejdsgiveren at aftale en konkurrenceklausul. Det skal derfor i hvert enkelt tilfælde overvejes, om der er et konkret behov herfor. Omvendt medfører påtagelse af en konkurrenceklausul også begrænsninger for medarbejderen. Derfor skal medarbejderen derfor også nøje overveje konsekvenserne heraf.

Reglerne om konkurrenceklausuler er gennem de seneste år blevet ændret flere gange. I dag gælder ansættelsesklausulloven, som trådte i kraft den 1. januar 2016. Såfremt klausulen er aftalt forud for dette tidspunkt, er det således nogle andre regler der gælder.

For at konkurrenceklausuler er gyldige, er der en række krav, som skal være opfyldt

  Medarbejderen skal have en helt særlig betroet stilling, hvilket betyder, at medarbejderen på en eller anden måde har adgang til oplysninger, der vil kunne udnyttes af en konkurrence virksomhed, såfremt de kom i besiddelse heraf. Dette vil typisk være ledere og nøglemedarbejdere

arbejdsret.dk juridisk rådgivning til ansættelsesret for både medarbejdere, arbejdsgivere, direktører og executives  Medarbejderen skal have oplysning om, hvorfor arbejdsgiveren finder det nødvendigt at indgå en konkurrenceklausul med den pågældende herunder, hvorfor medarbejderen er helt særlig betroet

arbejdsret.dk juridisk rådgivning til ansættelsesret for både medarbejdere, arbejdsgivere, direktører og executives  Medarbejderen skal ved klausulen ikrafttræden uafbrudt have været ansat ved arbejdsgiveren i 6 måneder

arbejdsret.dk juridisk rådgivning til ansættelsesret for både medarbejdere, arbejdsgivere, direktører og executives  Medarbejderen skal modtage en kompensation for den periode, hvori klausulen gælder. Klausulen skal indeholde oplysning om den aftalte økonomiske kompensation

arbejdsret.dk juridisk rådgivning til ansættelsesret for både medarbejdere, arbejdsgivere, direktører og executives  Klausulen må maksimalt forpligte medarbejderen i 12 måneder

arbejdsret.dk juridisk rådgivning til ansættelsesret for både medarbejdere, arbejdsgivere, direktører og executives  Klausulen skal være skriftlig, og bl.a. ovenstående punkter skal fremgå heraf

 

Kontakt os i dag

Advokatgruppen kan rådgive dig vedrørende, hvorvidt det er gunstigt for dig som hhv. medarbejder eller arbejdsgiver at aftale en konkurrenceklausul, herunder bistå med udarbejdelsen heraf således at det sikres, at de i lovgivningen opstillede gyldighedskrav er opfyldt. Derudover kan Advokatgruppen bistå dig med rådgivning vedrørende konkurrenceklausuler indgået før 1. januar 2016, opsigelse og bortfald af konkurrenceklausuler, konsekvenserne af, at medarbejderen handler i strid med en konkurrenceklausul, beregning af den pågældende kompensation, som skal udbetales til medarbejderen, såfremt en konkurrenceklausul er aftalt mm.