Kundeklausuler

Hvad er en kundeklausul?

En kundeklausul medfører, at medarbejderen har forbud mod at have erhvervsmæssig forbindelse med virksomhedens kunder og forretningsforbindelser i en nærmere aftalt periode efter medarbejderens fratrædelse. Den afskærer ikke medarbejderen fra at tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed. Men den forhindrer medarbejderen i at arbejde med bestemte kunder eller samarbejdsparterne i en nærmere fastsat periode.

Ligesom konkurrenceklausuler, er kundeklausuler omfattet af ansættelsesklausulloven, som finder anvendelse på klausuler indgået efter den 1. januar 2016.

En række krav skal være opfyldt, for at en kundeklausul er gyldig

  Aftalen skal angå kunder, som medarbejderen har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for seneste 12 måneder før opsigelsen

  Medarbejderen skal ved klausulen ikrafttræden uafbrudt have været ansat ved arbejdsgiveren i 6 måneder

  Medarbejderen skal modtage en kompensation for den periode, hvori klausulen gælder. Klausulen skal indeholde oplysning om den aftalte økonomiske kompensation

  Klausulen må maksimalt forpligte medarbejderen i 12 måneder

  Klausulen skal være skriftlig, og ovenstående punkter skal fremgå heraf

  Medarbejderen har krav på at få udleveret en liste over de kunder og forretningsforbindelser, som medarbejderen i perioden ikke må have erhvervsmæssig kontakt med

Vi kan rådgive dig

Advokatgruppen kan rådgive dig vedrørende, hvorvidt det er gunstigt for dig som hhv. medarbejder eller arbejdsgiver at påtage dig en kundeklausul, herunder bistå med udarbejdelsen heraf således at det sikres at de i lovgivningen opstillede gyldighedskrav er opfyldt. Derudover kan Advokatgruppen bistå dig med rådgivning vedrørende kundeklausuler indgået før 1. januar 2016, opsigelse og bortfald af kundeklausuler, konsekvenserne af, at medarbejderen handler i strid med en kundeklausul, beregning af den pågældende kompensation, som skal udbetales til medarbejderen, såfremt en kundeklausul er aftalt mm.

En kundeklausul kan kombineres med en konkurrenceklausul, og kaldes i så fald en ”kombineret klausul”. I et sådant tilfælde skal gyldighedskravene for såvel kunde- som konkurrenceklausuler være opfyldt, og klausulen må maksimalt gælde i 6 måneder.