Ny barselsmodel skal give fuld ligestilling ved barsel

Mange familier og ventende forældre har skullet sætte sig ind i de nugældende regler om barsel og forholde sig til, hvordan barslen skal fordeles mellem hhv. far og mor, mor og medmor osv. Den 13. september 2021 blev FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) og DA (Dansk Arbejdsgiverforening) enige om en model for øremærket barsel. Denne skal give større fleksibilitet for forældre ved afholdelse af barsel.

Arbejdsmarkedets parter har nu indgået aftale om øremærket barsel

Der er som nævnt nu indgået aftale mellem arbejdsmarkedets parter om en model for øremærket barsel for begge forældre. Dette sker som led i implementeringen af EU’s direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner. Hensigten med direktivet er øget ligestilling, og hvor man ønsker at gøre op med, at der historisk har været en skæv fordeling mellem mængden af barsel, afholdt af hhv. et barns far og mor.

Dvs. at der er tale om en aftale mellem FH og DA, der er sendt til regeringen og Folketinget, som nu skal tage stilling til forslaget. Regeringen forhandler nu detaljerne i modellen og kan herefter fremsætte det som lovforslag.

Du kan læse mere om EU’s direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner længere nede.

Det medfører den nye barselsmodel

Direktivet pålægger imidlertid EU’s medlemslande at indføre regler, der øremærker mindst 9 uger til hver forælder fra og med august 2022. Der er således tale om et minimumskrav om øremærkning af barslen. På baggrund af direktivet har Dansk Arbejdsgiverforening og Fagforbundets Hovedorganisation fremsat et fælles forslag, hvor 11 uger øremærkes til hver forælder – og altså 2 uger mere til hver forældre end direktivets minimumskrav.

Den nye barselsmodel medfører således 2 ugers barsel og fædreorlov samt 9 ugers forældreorlov øremærket til hver forælder. Dvs. at der er 11 ugers orlov, der ikke kan overføres forældrene imellem, og hvis ikke de afholdes, bortfalder de.

Ud over denne væsentlige ændring, tilstræbes der med forslaget en øget fleksibilitet de første uger efter fødslen. Moderens øremærkede barsel er således umiddelbart efter fødslen, i følge forslaget, nedbragt til blot 2 uger.

Det kan illustreres således:

 

FAR                                         MOR

Den nye barselsmodel medfører således, at både barnets far og mor hver kan afholde i alt 24 ugers orlov med ydelser, såfremt de ikke foretager sig noget. Desuden har mor mulighed for at overføre i alt 13 uger til far, og ligeledes har far mulighed for at overføre 13 uger til mor.

Til illustration:

Hvis far overfører sine 13 overførbare uger til mor:

Hvis mor overfører sine 13 overførbare uger til far:

 

De nugældende regler

De nugældende regler øremærker 14 uger til moderen efter fødslen og 2 uger til den anden forælder. Herudover har forældrene tilsammen ret til yderligere 32 ugers barsel, der frit kan fordeles mellem dem.

Med de 32 uger er der tale om, at forældrene i alt kan få barselsdagpenge i 32 uger. Forældrene kan således også afholde barsel samtidigt, hvorved de 32 uger bruges hurtigere, idet der for hver kalenderuge bruges en uges barselsdagpenge af hver forælder.

EU’s direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner

Senest den 2. august 2022 skal Danmark og de andre EU-medlemsstater have implementeret EU’s direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner.

Formålet med direktivet er imidlertid at forbedre adgangen til ordninger for opnåelse af balance mellem arbejdsliv og privatliv, herunder barsel, for forældre og omsorgspersoner. Direktivet er bl.a. rettet mod at få flere mænd til at tage familierelateret orlov, og at kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet derved øges. Dvs. det nye direktiv tilskynder mænd og kvinder at påtage sig en lige stor del af de familiemæssige forpligtelser.

Endnu ikke vedtaget ved lov

Før end forslaget bliver til egentlig lovgivning, skal det behandles i Folketinget, men der tegner sig i skrivende stund et politisk flertal for et nyt regelsæt meget lig det fremsatte forslag. Dog er der intet, der ligger endeligt fast endnu.

Bl.a. bliver det interessant, om der åbnes op for dispensation fra reglen om, at barsel, der ikke afholdes af den forælder, som de pågældende uger er øremærket til, bortfalder helt, så man evt. i særlige tilfælde kan lade den anden forælder afholde også disse uger.

Har du brug for juridisk rådgivning?

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver er opmærksom på de gældende regler for barsel. En ny barselsmodel vil betyde for mange virksomheder, at der skal ske ændringer i deres barselspolitikker. Vi er en del af Advokatgruppen og er altid opdateret i det nyeste lovstof. Vi tilbyder juridisk rådgivning ved udfærdigelse af interne arbejdspolitikker med høj kvalitet og faglighed. Kontakt os for en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan hjælpe dig.