120-dages reglen og tidspunkt for opsigelse

Højesteret: Nyt om opsigelse af funktionær efter 120-dages reglen

I december 2023 afgjorde Højesteret, at opsigelsen af funktionærer skal ske inden for 10 kalenderdage efter de 120 sygedage er udløbet. Læs med herunder for at blive klogere på, hvordan det blev afgjort og hvorfor det er vigtigt.

Hvad er 120-dages reglen?

120-dages reglen, hjemlet i Funktionærlovens § 5, stk. 2, angiver en særlig regel for opsigelse af funktionærer. Ifølge denne regel kan arbejdsgiveren benytte sig af et forkortet opsigelsesvarsel på én måned, hvis visse kriterier er opfyldt.

  1. Funktionæren skal have været sygemeldt fra arbejdet med løn i mindst 120 kalenderdage inden for en periode på 12 måneder.
  2. Det skal være aftalt i ansættelseskontrakten – enten før eller under ansættelsen – at 120-dages reglen gælder for ansættelsesforholdet.
  3. Opsigelsen skal ske mens arbejdstageren stadig er syg
  4. Opsigelsen skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120-dages sygemelding.

Det er det fjerde og sidste kriterie, der gav anledning til stillingtagen fra Højesteret – for hvad skal der forstås med “umiddelbar tilknytning”?

Højesteretsafgørelsen

Hvad var tvisten?

I sagen (BS-18339/2023-HJR) havde en funktionær efter et længere sygefravær rundet de 120 sygedage, men blev så raskmeldt og kom fuld tid tilbage på arbejde. Da funktionæren tre uger senere igen meldte to dages sygefravær, begyndte virksomheden at undersøge, om betingelserne for opsigelse efter 120-dages reglen var opfyldt.

Da opsigelsen skal ske, mens medarbejderen stadig er syg, benyttede virksomheden først 120-dages reglen, da funktionæren igen sygemeldte sig efter knap fire uger. På tidspunktet for opsigelsen havde funktionæren haft 123,17 sygedage indenfor 12 måneder.

Virksomheden opsagde funktionæren 48 dage efter den 120. sygedag, hvorfor tvisten lå i, om dette kunne anses for værende med “umiddelbar tilknytning” til de 120-dages sygemelding. Funktionæren mente ikke dette var tilfældet, men at hun havde krav på tre måneders opsigelsesvarsel. Derudover mente funktionæren at opsigelsen var usaglig, og at hun havde ret til godtgørelse herfor, jf. funktionærlovens § 2.

Hvad blev afgørelsen?

Højesteret udtaler i denne dom, at arbejdsgiverens mulighed for at benytte det forkortede opsigelsesvarsel efter 120-dages reglen er betinget af den nære tilknytning. Højesteret fastslår her, at opsigelsen skal ske inden 10 kalenderdage efter udløbet af de 120 sygedage.

I den konkrete sag fik dette betydning, da funktionæren ikke kunne opsiges efter 120-dages reglen og derfor havde krav på hendes sædvanlige opsigelsesvarsel på tre måneder. Dog blev opsigelsen anset for sagligt begrundet. Det betød, at funktionæren ikke havde ret til godtgørelse for usaglig opsigelse.

Afgørelsens betydning for arbejdsgiver

Højesterettens afgørelse skærper kravene til virksomhedens forberedelse af opsigelse efter 120-dages reglen. Virksomheder må derfor igangsætte undersøgelse af, om kriterierne for det forkortede opsigelsesvarsel er opfyldt inden de 120-sygedage er løbet, for at sikre, at virksomheden når at vurdere muligheden for og træffe beslutning om opsigelse inden for den fastsatte 10-dages frist.

Den skærpede forpligtelse betyder, at virksomheder skal være proaktive og godt forberedte for at undgå eventuelle konsekvenser af en for sen opsigelse.

Kontakt

Har du brug for juridisk rådgivning om opsigelse efter 120-dages reglen? Kontakt Advokatgruppen på telefonnummer 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden for professionel, juridisk rådgivning.