Overenskomst

Hvad er en overenskomst?

En overenskomst er en regulation af ansættelsesforholdet, ud over lovgivningen og ansættelseskontrakten.

I Danmark er en lang række ansættelsesforhold reguleret af overenskomster, som gælder ved siden af lovgivningen og den individuelle ansættelseskontrakt.

Hvem forhandler overenskomster?

Overenskomster indgås og forhandles af repræsentanter fra henholdsvis arbejdsgiver-, og arbejdstagerside, en arbejdsgiverforening og en fagforening. Den er således udtryk for et afbalanceret sæt aftalevilkår. På det ansættelses- og arbejdsretlige område, reguleres kontraktforholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder således i højere grad ved kollektive aftaler frem for lovgivning. Lovgivningen sikrer medarbejderne en række minimumsrettigheder, hvor overenskomster oftest giver medarbejderen yderligere rettigheder.

Ansættelsesforholdet er alene omfattet af en overenskomst, hvis det enten er aftalt mellem de relevante lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer og/eller såfremt det i øvrigt måtte være aftalt mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren.

fratrædelsesaftale medarbejder    fratrædelsesaftale virksomhed


Ved overenskomster forstås frivillige aftaler mellem arbejdsgivere og fagforeninger.

En overenskomst sikrer dig flere og bedre rettigheder, end hvad der fremgår af lovgivningen. Da en overenskomst er forhandlet af repræsentanter for både arbejdergiverne og arbejdstagerne, er du med en overenskomst sikret afbalancerede og fordelagtige ansættelsesvilkår.

Overenskomsten giver dig flere rettigheder

Når du er på en overenskomst, nyder du godt af de minimumsrettigheder, som følger med. Overenskomsten fastsætter f.eks. din ret til lønstigning, løn under barsel, pension, sygdom og ferie.

Derudover vil overenskomsten sikre dig en ordentlig løn samt arbejdstid. Der er mange, der tror, at der er en lovbestemt minimumsløn i Danmark. Det er der ikke. Lovgivningen regulerer nemlig ikke din løn eller arbejdstid, men det gør din overenskomst. En overenskomst bestemmer derfor, hvilken løn du er berettiget til.

En overenskomst vil derfor som udgangspunkt fastsætte en rimelig timeløn for de timelønnede medarbejdere. Ligesom den, for så vidt angår funktionærer, også vil fastsætte, hvilken løn medarbejderen er berettiget til ud fra kvalifikationer og erhvervserfaring.

Overenskomsten vil desuden også fastlægge din ugentlige arbejdstid og eventuel betaling for overarbejde.

Desuden kan retten til ferie nævnes. Efter ferieloven har en medarbejder ret til fem ugers ferie om året. Efter ferieaftalen, som gælder for offentlige ansatte, har medarbejderen ret til 6 uger om året. Dette område kan også reguleres af en overenskomst.

Overenskomsten er et supplement til loven

De lovregulerede regler finder du i henholdsvis funktionærloven, ferieloven samt arbejdsmiljøloven. Disse love giver dig som medarbejder nogle grundlæggende minimumsrettigheder.

Overenskomsten forhandles som nævnt ovenfor af repræsentanter for henholdsvis arbejdergivernes og arbejdstagernes standpunkt. Forhandlingerne kan vedrøre alle arbejdsforhold og skaber aldrig dårligere vilkår for medarbejderne end dem efter loven.

Har du spørgsmål?

Vores advokater er en del af Advokatgruppen. Vi kan rådgive dig angående overenskomster og den kollektive arbejdsret. Du er hjertelig velkommen til at kontakte os og få en gratis vurdering af din sag.


Hvorfor skal min virksomhed have en overenskomst?

Helt særligt for det danske arbejdsmarked er, at arbejdsmarkedets parterne selv regulerer løn- og arbejdsvilkår gennem kollektive overenskomster. Det kaldes navnlig Den Danske Model. De fleste danske arbejdspladser er omfattet af en overenskomst.

En overenskomst giver også dig som arbejdsgiver nogle fordele. Når du indmelder dig i en arbejdsgiverforening, vil der ofte være krav om, at du er omfattet af en overenskomst. Arbejdsgiverforeningen kan dog herefter rådgive og bistå dig i ansættelsesretlige sager.

Har jeg pligt til at være omfattet af en overenskomst?

Du har som arbejdsgiver ikke pligt til at være omfattet af en overenskomst, medmindre det følger af dit medlemskab af arbejdsgiverorganisationen. Såfremt du ikke er omfattet af en overenskomst, skal du blot efterleve lovgivningens minimumsrettigheder. Disse minimumsrettigheder finder du i funktionærloven, ferieloven samt arbejdsmiljøloven. Det betyder også, at dine medarbejdere ikke har de samme rettigheder som medarbejdere, som er på overenskomst.

Forskellige typer overenskomster

Der er flere typer af overenskomster. Den mest almindelige form for overenskomst er brancheoverenskomsten. Herved forstås en aftale, der er indgået mellem en gruppe medarbejdere, der som regel vil være repræsenteret af en fagforening, og en arbejdsgiverorganisation eller enkeltvirksomhed.

Der er to måder, hvorpå du kan blive omfattet af en overenskomst. Enten indgår du en virksomhedsoverenskomst med en fagforening, som har tiltrådt en overenskomst, eller også melder du dig ind i en arbejdsgiverorganisation, som har forhandlet en overenskomst, hvor dit forretningsområde er omfattet.

Fravigelse af overenskomstens almindelige regler

Det er ofte muligt at tilpasse overenskomstens bestemmelser, så de passer til den enkelte arbejdsplads. Der er derved i mange brancheoverenskomster mulighed for, at du kan fravige overenskomstens almindelige regler. Du skal blot være nået til enighed med tillidsrepræsentanten eller dine medarbejdere. Det kan eksempelvis være hensigtsmæssigt at fravige overenskomstens almindelige regler angående arbejdstider, så de bedre er tilpasset din virksomhed.

I nogle henseender har du også mulighed for at indgå en individuel aftale med den enkelte medarbejder. Du skal dog være særligt opmærksom på, at hvis aftalen strider med overenskomsten, så risikerer du, at fagforbundet underkender aftalen.

Forskellige typer overenskomster

Der er flere typer af overenskomster. Den mest almindelige form for overenskomst er brancheoverenskomsten. Herved forstås en aftale, der er indgået mellem en gruppe medarbejdere, der som regel vil være repræsenteret af en fagforening, og en arbejdsgiverorganisation eller enkeltvirksomhed.

Der er to måder, hvorpå du kan blive omfattet af en overenskomst. Enten indgår du en virksomhedsoverenskomst med en fagforening, som har tiltrådt en overenskomst, eller også melder du dig ind i en arbejdsgiverorganisation, som har forhandlet en overenskomst, hvor dit forretningsområde er omfattet.

Fravigelse af overenskomstens almindelige regler

Det er ofte muligt at tilpasse overenskomstens bestemmelser, så de passer til den enkelte arbejdsplads. Der er derved i mange brancheoverenskomster mulighed for, at du kan fravige overenskomstens almindelige regler. Du skal blot være nået til enighed med tillidsrepræsentanten eller dine medarbejdere. Det kan eksempelvis være hensigtsmæssigt at fravige overenskomstens almindelige regler angående arbejdstider, så de bedre er tilpasset din virksomhed.

I nogle henseender har du også mulighed for at indgå en individuel aftale med den enkelte medarbejder. Du skal dog være særligt opmærksom på, at hvis aftalen strider med overenskomsten, så risikerer du, at fagforbundet underkender aftalen.

Brug for rådgivning?

Hos Advokatgruppen har vi stor erfaring med at rådgive arbejdsgivere. Vores advokater er specialister i ansættelses- og arbejdsret. Du er velkommen til at kontakte os for en gratis vurdering af din sag.

Helt særligt for det danske arbejdsmarked er, at arbejdsmarkedets parterne selv regulerer løn- og arbejdsvilkår gennem kollektive overenskomster. Det kaldes navnlig Den Danske Model. De fleste danske arbejdspladser er omfattet af en overenskomst.

En overenskomst giver også dig som arbejdsgiver nogle fordele. Når du indmelder dig i en arbejdsgiverforening, vil der ofte være krav om, at du er omfattet af en overenskomst. Arbejdsgiverforeningen kan dog herefter rådgive og bistå dig i ansættelsesretlige sager.