Overenskomst

Hvad er en overenskomst?

En overenskomst er en regulation af ansættelsesforholdet, ud over lovgivningen og ansættelseskontrakten.

I Danmark er en lang række ansættelsesforhold reguleret af overenskomster, som gælder ved siden af lovgivningen og den individuelle ansættelseskontrakt.

Hvem forhandler overenskomster?

Overenskomster indgås og forhandles af repræsentanter fra henholdsvis arbejdsgiver-, og arbejdstagerside, en arbejdsgiverforening og en fagforening. Den er således udtryk for et afbalanceret sæt aftalevilkår. På det ansættelses- og arbejdsretlige område, reguleres kontraktforholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder således i højere grad ved kollektive aftaler frem for lovgivning. Lovgivningen sikrer medarbejderne en række minimumsrettigheder, hvor overenskomster oftest giver medarbejderen yderligere rettigheder.

Ansættelsesforholdet er alene omfattet af en overenskomst, hvis det enten er aftalt mellem de relevante lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer og/eller såfremt det i øvrigt måtte være aftalt mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren.

Vores advokater er specialister

Advokaterne bag arbejdsret.dk er en del af Advokatgruppen. Advokatgruppen rådgiver inden for alle grene af den kollektive arbejdsret. Såfremt du som arbejdsgiver eller arbejdstager har spørgsmål til kollektive overenskomster, er Advokatgruppens specialister inden for arbejdsret altid klar til at give et råd med på vejen.