Det psykiske arbejdsmiljø | Medarbejder

Du har ret til et sundt arbejdsmiljø, både psykisk og fysisk!

Et godt og sundt arbejdsmiljø er ikke blot de fysiske rammer for dit arbejde, men også de psykiske. Din arbejdsgiver har derfor ansvaret for at sætte nogle rammer, der forebygger en negativ påvirkning af din psykiske trivsel. Her kan du læse om de vigtigste bestemmelser om det psykiske arbejdsmiljø.

Hvad er et psykisk arbejdsmiljø?

Det psykiske arbejdsmiljø vedrører forhold i arbejdet som påvirker hvordan medarbejderen trives. Det kan eksempelvis være arbejdets organisering, arbejdets indhold, krav til arbejdet, samarbejde og ledelsen generelt.

Som medarbejder er det vigtigt, at du oplæres og instrueres i at udføre dit arbejde sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Hvis arbejdet er forbundet med ulykkes- og sygdomsrisici, skal arbejdsgiveren oplyse dig om dette.

Er du tidspresset og har du en for stor en arbejdsmængde?

Noget, der kan være en alvorlig risiko for det psykiske ve og vel, er tidspres og en for stor arbejdsmængde. En for stor arbejdsmængde og et for højt tidspres medfører nemlig en potentiel risiko for sikkerheden eller sundheden. Derfor skal der være balance mellem det arbejde, som du skal udføre, og den tid, som er sat af hertil. Din arbejdsgiver skal sikre, at du ikke arbejder så intensivt eller i så mange timer, at du ikke får restitueret.

Stiller din arbejdsgiver uklare og modstridende krav?

Din arbejdsgiver må ikke stille uklare eller modstridende krav i arbejdet. Dvs. krav som ikke fremstår tydelige eller er uforenelige, uanset om der er tale om arbejdsopgaver, arbejdsmetoder eller arbejdstiden.

Er du meget i kontakt med mennesker?

Hvis dine arbejdsopgaver indebærer direkte eller indirekte kontakt med mennesker, eksempelvis borgere eller kunder, hvor kontakten stiller høje til at

  • sætte sig ind i, rumme eller håndtere disse menneskers tænkning, følelser eller adfærd,
  • håndtere eller skjule egne tanker eller følelser eller
  • tilpasse kommunikation eller adfærd til de mennesker, der arbejdes med skal din arbejdsgiver tilrettelægge arbejdet således, at arbejdet ikke påvirker dit psykiske helbred.

Udsat for chikanøs adfærd?

Det er desværre ofte set, at der forekommer chikane på arbejdspladser. Det kan medføre store konsekvenser for dig som medarbejder. Det er derfor også din arbejdsgivers ansvar at forebygge risikoen for fysisk eller psykisk helbredsforringelse på grund af f.eks. mobning.

Din sikkerhed eller sundhed må i det hele taget ikke forringes som følge af krænkende handlinger. Din arbejdsgiver er derfor forpligtet til at iværksætte effektive tiltag, der hindrer en sådan forringelse af din fysiske eller psykiske sundhed. Læs vores artikel om chikane på arbejdspladsen her.

Hvad er arbejdsrelateret vold for medarbejderen?

Arbejdsrelateret er, når der udøves vold mod en medarbejder eller arbejdsgiver af eksempelvis borgere eller kunder.

Vidste du, at det er ikke et krav, at volden udøves i arbejdstiden for at den er arbejdsrelateret. Arbejdsrelateret vold kan både ske i og uden for arbejdstiden.

Det er din arbejdsgivers ansvar at planlægge arbejdet, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til risikoen for arbejdsrelateret vold.

Indebærer dit arbejde en forhøjet risiko for arbejdsrelateret vold, så skal din arbejdsgiver sikre, at du har mulighed for at komme i sikkerhed i tilfælde af voldsepisoder.

Det er endvidere din arbejdsgivers ansvar at forebygge arbejdsrelateret vold – også uden for arbejdstiden. Her skal du modtage råd og vejledning i forhold til hvordan du skal håndtere arbejdsrelaterede voldsepisoder. Det er desuden din arbejdsgivers ansvar, at du får hjælp til en politianmeldelse, hvis det er relevant.

Har du brug for hjælp?

Vi hjælper både medarbejdere og arbejdsgivere, og vi har mange års erfaring. Vores advokater er en del af Advokatgruppen og er specialister i arbejdsret. Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om din situation. Du kan altid ringe til os på 70 10 13 30.