Firmabiler kan nu konfiskeres ved en medarbejders vanvidskørsel

Den 31. marts 2021 trådte en ny lov om vanvidskørsel i kraft. Der har i medierne været et massivt fokus på den nye lov om vanvidskørsel. Den nye lov har givet politiet bedre mulighed for at konfiskere biler, der har været anvendt til vanvidskørsel. Loven har givet anledning til meget kritik, da politiet nu har mulighed for at konfiskere bilen, selvom det ikke er bilens ejer, der har været bilens fører under vanvidskørslen. Således risikerer helt uskyldige, at deres biler konfiskeres, f.eks. kærester, forældre eller leasingfirmaer. Det betyder også, at politiet nu kan konfiskere firmabilen som følge af en medarbejders vanvidskørsel.

Hvad er vanvidskørsel?

Vanvidskørsel defineres som:

 • Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder
 • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på en persons legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder
 • Særlig hensynsløs kørsel
 • Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel over 100 km i timen
 • Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derover
 • Spirituskørsel med en promille over 2,00

Konsekvenser ved konfiskation af firmabil

Der er mange, der forveksler konfiskation med beslaglæggelse. Det er vigtigt at kende forskellen, da konsekvenserne ved konfiskation er meget mere alvorlige end ved beslaglæggelse.

Ved beslaglæggelse er der blot tale om, at man bliver frataget rådigheden over firmabilen for en periode. Det betyder derfor også, at hvis arbejdsgiver får beslaglagt sin firmabil, er arbejdsgiveren fortsat ejer af bilen.

Ved konfiskation er derimod tale om ændring af ejerforholdet. Det betyder, at konfiskation får den alvorlige konsekvens, at du mister retten til bilen.

Få klarlagt medarbejderansvaret!

Det kan nu få alvorlige konsekvenser for arbejdsgiver, hvis dennes medarbejder kører vanvidskørsel. Som ovenfornævnt risikerer arbejdsgiveren i værste fald et stort økonomisk tab i form af konfiskation af firmabilen.

Det kan derfor være en fordel at få klarlagt medarbejderens erstatningsansvar samt de økonomiske konsekvenser i sådanne situationer. Det anbefales derfor, at man i virksomhedens personalehåndbog eller i ansættelseskontrakten tager stilling til retningslinjerne for medarbejdernes anvendelse af virksomhedens biler – både erhvervsmæssigt – men også privat, hvis der er tale om en firmabil, der også må anvendes privat.

Ligeledes bør det klart fremgå, at vanvidskørsel vil blive anset som grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, som kan medføre bortvisning.

Andre strafskærpelser ved vanvidskørsel

Den nye lov medførte desuden strafskærpelser for vanvidskørsel. Det gælder både i straffeloven og færdselsloven.

Strafskærpelserne for vanvidskørsel efter straffeloven er:

 • At strafniveauet skærpes med 50 % for forsætligt at volde fare for andres liv eller førlighed i forbindelse med færdselslovsovertrædelser
 • At strafniveauet skærpes med 50 % for flugtbilisme
 • At strafniveauet for chikanøs kørsel er skærpet fra bøde til fængsel

Strafskærpelser for vanvidskørsel efter færdselsloven er:

 • At kapløbskørsel og væddeløbskørsel er skærpet fra bøde til fængsel
 • At kapløbskørsel og væddeløbskørsel vil som udgangspunkt medføre ubetinget frakendelse af førerretten i minimum 3 år efter færdselsloven
 • At chikane kørsel som udgangspunkt vil medføre ubetinget frakendelse af førerretten i minimum 3 år
 • At der sker skærpelse af straffen til fængsel for de groveste hastighedsforseelser

Der foreligger imidlertid hastighedsforseelser, når hastigheden er 200 km i timen eller derover eller mere end 100 pct. for hurtigt, hvis hastigheden er mere end 100 km i timen.

Som udgangspunkt vil de ovenfornævnte overtrædelser af færdselsloven medføre ubetinget frakendelse af førerretten i minimum 3 år.

Har du brug for juridisk bistand?

Har du brug for juridisk bistand til en sag af ansættelsesretlig karakter? Vores advokater står klar til at hjælpe dig. Vi har stor erfaring med rådgivning til både arbejdsgivere og arbejdstagere. Kontakt os for en uforpligtende snak.