Må en arbejdsgiver oplyse om baggrunden for en medarbejders fratræden?

Det sker ofte, at en medarbejder fratræder sin stilling i en virksomhed. Det kan være begrundet i medarbejderens eller arbejdsgiverens ønske, men det kan også ske efter fælles aftale mellem dem begge i form af en fratrædelsesaftale. Men hvilke oplysninger om medarbejderens fratræden, må arbejdsgiveren egentlig videregive?

Dette spørgsmål er for nyligt blevet forelagt Datatilsynet. Læs med nedenfor, for at blive klogere herpå.

Hvad siger Datatilsynet?

Den 28. april 2023 har Datatilsynet truffet afgørelse i en sag, hvor arbejdsgiveren orienterede hele arbejdspladsen om baggrunden for, at medarbejderen blev afskediget. Datatilsynet konkluderede, at der var grundlag for at udtale kritik af arbejdsgiveren, idet dennes oplysninger om afskedigelsesårsagen gik videre, end hvad der var nødvendigt for formålet. Det skyldes, at arbejdsgiveren alene burde orientere de relevante personer om fratrædelsen.

I den pågældende sag udtalte arbejdsgiveren, at årsagen til at man havde oplyst om årsagen til afskedigelsen var, at man ikke ønskede rygtedannelse på arbejdspladsen. Datatilsynet fandt imidlertid, at hensynet til medarbejderen var tungere. I den forbindelse blev der lagt vægt på, at orienteringen om afskedigelsen blev givet til en videre kreds af personer, ligesom de oplysninger, der blev givet, var detaljerede.

Arbejdsgiverens oplysninger om årsagen til medarbejderens afskedigelse er derfor i strid med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. Som følge deraf udtalte Datatilsynet kritik af virksomheden.

Advokatgruppen bemærker

Datatilsynets afgørelse er i overensstemmelse med tidligere praksis i lignende sager, hvorefter det i langt de fleste tilfælde ikke vil være nødvendigt at informere kollegaer om en medarbejders årsag til fratræden.

Det er vigtigt at arbejdsgiveren altid sikrer sig, at oplysninger om en medarbejders fratræden, når disse videregives, ikke er for detaljerede og at de ikke videregives til en for bred kreds af personer.

Endvidere skal arbejdsgiveren altid sikre, at opbevaring og behandling af persondata, både i forbindelse med rekruttering, under ansættelsen og ved fratræden, sker i overensstemmelse med lovgivningen. Arbejdsgiveren må derfor kun videregive følsomme personoplysninger, når dette er relevant og nødvendigt.

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om din virksomhed behandler personoplysninger korrekt, eventuelt i forbindelse med en forestående afskedigelse af en medarbejder? Eller oplever du, at din arbejdsgiver har videregivet personlige oplysninger om dig uden dette har været relevant og nødvendigt?

Vi er en del af Advokatgruppen, og vores advokater er specialister inden for arbejds-, ansættelses- samt persondataret. Udfyld kontaktformularen her på siden, eller ring til os på 70 10 13 30. Første opkald er altid gratis!