Ny lov forbyder arbejdsgivere at spørge til alder

Diskrimination af jobansøgere på baggrund af alder er ulovligt. I medfør af forskelsbehandlingsloven må en arbejdsgiver ikke forskelsbehandle arbejdstagere eller ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse, afskedigelse, forfremmelse, overflytning eller løn- og arbejdsvilkår. Hidtil har forskelsbehandlingsloven dog ikke været til hinder for, at en arbejdsgiver i forbindelse med rekruttering spørger ind til en jobansøgers alder, hvilket lovforslaget vil gøre op med.

Den 1. juli 2022 er der trådt en ny lov i kraft, der hindrer arbejdsgivere i elektronisk screening og anden forhåndsfrasortering af jobansøgere på grund af alder. Loven medfører således, at det vil være ulovlig forskelsbehandling, hvis virksomheder anmoder om en ansøgers alder. Det vil f.eks. betyde, at der i rekrutteringssystemer skal fjernes felter, hvori der udfyldes alder og fødselsdato.

”Trepartsaftalen om mangel på arbejdskraft”

Loven er vedtaget som følge af den ”Trepartsaftalen om mangel på arbejdskraft”, der blev indgået i oktober 2021 mellem Regeringen, arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening. Meningen med loven er, at den skal udmønte de dele af trepartsaftalen, som kræver lovændring.

Loven forbyder, at arbejdsgivere screener jobansøgere på baggrund af deres alder i forbindelse med indlevering, indsendelse, uploading eller indtastning af jobansøgning. Dette skal sikre, at jobansøgere ikke fravælges på grund af alder, men tilvælges på grund af kvalifikationer.

Særlige tilfælde

Der er allerede i forskelsbehandlingsloven en række undtagelser til udgangspunktet om forbud mod forskelsbehandling grundet alder. Disse vil fortsat gælde. Herefter er det fortsat muligt at lægge vægt på alder, såfremt der foreligger et sagligt formål. F.eks. ved ansættelse af ungarbejdere og ved positiv særbehandling af ældre ansøgere for at fremme deres beskæftigelsesmuligheder, f.eks. i form af seniordage.

Man skal dog huske at være opmærksom på, at vedtagelsen af den nye lov ikke medfører, at arbejdsgiveren ikke må lægge vægt på erfaring. En arbejdsgiver kan derfor fortsat bede om eksamensbevis, CV og lignende i forbindelse med et stillingsopslag. Dette gælder også selvom, at arbejdsgiveren potentielt har mulighed for at udlede ansøgerens alder heraf. Formålet med den nye lov er derfor, at ansøgerens alder ikke alene må være afgørende ved vurderingen af denne. Ansøgeren skal således vurderes ud fra en helhedsbedømmelse, hvor der især må lægges vægt på dennes kvalifikationer.

Har du styr på beskyttelsesreglerne?

Det kan koste dig dyrt, hvis du ikke har styr på beskyttelsesreglerne i forskelsbehandlingsloven. Som arbejdsgiver er det derfor en god idé at alliere sig med en erfaren advokat, så det fremadrettet sikres at du eller din virksomhed ikke spørger ind til ansøgeres alder.

Kontakt os i dag – Vi er specialister i arbejdsret

Har du brug for hjælp? Vores advokater har speciale i ansættelsesret. Vores advokater er en del af Advokatgruppen, og vi har stor erfaring med sager af arbejds- og ansættelsesretlig karakter. Kontakt os for en uforpligtende samtale. Første, indledende samtale er altid gratis. Udfyld vores kontaktformular på siden her eller ring 70 10 13 30.