Ny lov forbyder arbejdsgivere at spørge til alder i stillingsopslag

Diskrimination af jobansøgere på baggrund af alder er ulovligt. I medfør af forskelsbehandlingsloven må en arbejdsgiver ikke forskelsbehandle arbejdstagere eller ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse, afskedigelse, forfremmelse, overflytning eller løn- og arbejdsvilkår. Hidtil har forskelsbehandlingsloven dog ikke været til hinder for, at en arbejdsgiver i forbindelse med rekruttering spørger ind til en jobansøgers alder, hvilket lovforslaget vil gøre op med.

Den nye lov skal således hindre arbejdsgivere i elektronisk screening og anden forhåndsfrasortering af jobansøgere på grund af alder. Loven medfører således, at det vil være ulovlig forskelsbehandling, hvis virksomheder anmoder om en ansøgers alder. Det vil f.eks. betyde, at der i rekrutteringssystemer skal fjernes felter, hvori der udfyldes alder og fødselsdato.

Loven træder i kraft den 1. juli 2022.

”Trepartsaftalen om mangel på arbejdskraft”

Loven er vedtaget som følge af den ”Trepartsaftalen om mangel på arbejdskraft”, der blev indgået i oktober 2021 mellem Regeringen, arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening. Loven skal herefter udmønte de dele af trepartsaftalen, som kræver lovændring.

Loven forbyder, at arbejdsgivere screener jobansøgere på baggrund af deres alder i forbindelse med indlevering, indsendelse, uploading eller indtastning af jobansøgning. Dette skal sikre, at jobansøgere ikke fravælges på grund af alder, men tilvælges på grund af kvalifikationer.

Særlige tilfælde

Der er allerede i forskelsbehandlingsloven en række undtagelser til udgangspunktet om forbud mod forskelsbehandling grundet alder. Disse vil fortsat gælde. Herefter er det fortsat muligt at lægge vægt på alder, såfremt der foreligger et sagligt formål. F.eks. ved ansættelse af ungarbejdere og ved positiv særbehandling af ældre ansøgere for at fremme deres beskæftigelsesmuligheder, f.eks. i form af seniordage.

Har du styr på beskyttelsesreglerne?

Det kan koste dig dyrt, hvis du ikke har styr på beskyttelsesreglerne i forskelsbehandlingsloven. Som arbejdsgiver er det derfor en god idé at alliere sig med en erfaren advokat med speciale i ansættelsesret. Vores advokater er en del af Advokatgruppen, og vi har stor erfaring med sager af arbejds- og ansættelsesretlig karakter. Kontakt os for en uforpligtende samtale.