Ny lov om ansættelsesbeviser træder i kraft

Efter længere tids arbejde (og flere udsættelser) træder en ny lov om ansættelses- og arbejdsvilkår i kraft. Det sker med henblik på at implementere EU-direktivet om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår, som EU vedtog i juni 2019.

Loven træder i kraft den 1. juli 2023

Lovens anvendelsesområde

Loven finder anvendelse på alle lønmodtagere i ansættelsesforhold, når den forudbestemte eller faktiske arbejdstid er mere end 3 timer ugentligt over en referenceperiode på 4 uger. Der er således tale om en nedsættelse af timeantallet fra 8 til 3 timer sammenlignet med den tidligere ansættelsesbevislov.  Dog finder den nye lov også anvendelse i de situationer, hvor arbejdsmønstret er helt eller overvejende uforudsigeligt.

Indholdet til ansættelsesbeviser forøges

Den nye lov udvider arbejdsgiverens oplysningspligt sammenlignet med den tidligere lov. Det betyder, at der stilles nye og forøgede krav til, hvilke oplysninger arbejdsgiveren skal give medarbejderne i ansættelseskontrakten. Som eksempel fremgår det af den nye lov, at det fremadrettet er et krav, at arbejdsgiveren orienterer lønmodtageren om efteruddannelsestilbud, ordninger for vagtændringer og sociale sikringsordninger.

Ydermere indeholde den nye lov en væsentlig ændring fra den tidligere lov, idet man ønsker at ændre perioden for, hvornår de grundlæggende oplysninger om ansættelsesforholdet skal gives. Ifølge den tidligere lov, skulle disse oplysninger gives én måned efter ansættelsesforholdet er påbegyndt. Ifølge den nye lov, forkortes denne periode, således at oplysningerne skal gives inden 7 dage efter ansættelsens begyndelse.

For en mere dybdegående gennemgang af, hvilke oplysninger din ansættelseskontrakt bør indeholde, kan du med fordel læse vores to artikler herom:

Minimumsrettigheder

Den nye lov indeholder tillige en række minimumsrettigheder, som vi ikke hidtil har set lovreguleret på det ansættelsesretlige område. Det omfatter bl.a. at prøvetid maksimalt må udgøre 6 måneder, samt et forbud mod at hindre lønmodtagere i at tage bibeskæftigelse, når den er forenelig med det bestående ansættelsesforhold.

Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål vedrørende den nye lov? Som det fremgår øverst på siden, er den nye lov netop trådt i kraft d.1. juli 2023. Det er derfor vigtigt at sikre, at din virksomhed efterlever de nye krav til ansættelsesbeviser.

Vi anbefaler derfor, at du/I tager kontakt til os allerede i dag, såfremt i har nogle spørgsmål. Som specialister inden for arbejds- og ansættelsesret, kan vi sikre dig kompetent juridisk rådgivning under hele forløbet.

Udfyld kontaktformularen her på siden eller ring til os på 70 10 13 30. Den første, indledende samtale er altid gratis.