Nye dagpengesatser for 2020

I 2020 er der kommet nye dagpengesatser. Du kan herunder se satserne. Du kan som udgangspunkt få dagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse. Når du har været ledig i 2 år, kan du ikke længere få dagpenge, og du skal derfor have kontanthjælp i stedet. Hvis du selv har sagt din stilling op, får du 3 ugers karantæne, hvilket betyder, at du ikke får dagpenge i 3 uger.

Sygedagpenge – Lønmodtagere

Sygedagpengesatser, der er gældende fra 6. januar 2020:

 Pr. uge

4.405 kr.

 Pr. time

119,05 kr.

Refusion under jobafklaringsforløb, der er gældende fra 1. januar 2020

 Forsørgende

15.355 kr. pr. måned

 Ikke-forsørgende

11.554 kr. pr. måned

 Under 25 år, hjemmeboende og uden forsørgelsespligt

3.594 kr. pr. måned

 Under 25 år, hjemmeboende og med forsørgelsespligt

15.355 kr. pr. måned

Forsikring for mindre virksomheder

Mindre virksomheder kan tegne en forsikring, der giver ret til refusion fra 2. fraværsdag og dermed ikke først efter arbejdsgiverperioden på 30 dage.

I 2020 kan der ske optagelse i forsikringsordningen, hvis lønsummen ikke overstiger 7.708.750 kr. i 2019. Udelukkelse fra forsikringsordningen i 2020 vil finde sted, hvis lønsummen overstiger 9.514.800 kr. i 2019.

Forsikringspræmien for 2020 udgør 0,79 pct. af den årlige lønsum.

Sygedagpenge – Selvstændige erhvervsdrivende

Selvstændige erhvervsdrivende kan tegne en forsikring, der giver ret til sygedagpenge fra enten den 1. eller 3. fraværsdag. Hvis der ikke er tegnet forsikring, har den selvstændige erhvervsdrivende først ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygefravær. Du finder præmierne frem til den 1. april 2021 i nedenstående.

Forsikring fra 1. fraværsdag indtil den 1. april 2020

For personer med indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, der har tegnet frivillig forsikring med ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag, udgør den årlige præmie indtil den 1. april 2020:

 1/1 sats (sygedagpengenes højeste beløb)

4.719 kr. pr. år

 2/3 sats (2/3 af sygedagpengenes højeste beløb)

3.146 kr. pr. år

Forsikring fra 1. fraværsdag fra 1. april 2020 og indtil den 1. april 2021

For personer med indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, der har tegnet frivillig forsikring med ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag, udgør den årlige præmie fra 1. april 2020 og indtil den 1. april 2021:

 1/1 sats (sygedagpengenes højeste beløb)

5.112 kr. pr. år

 2/3 sats (2/3 af sygedagpengenes højeste beløb)

3.408 kr. pr. år

Forsikring fra 3. fraværsdag indtil den 1. april 2020

For personer med indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, der har tegnet frivillig forsikring med ret til sygedagpenge fra 3. fraværsdag, udgør den årlige præmie indtil den 1. april 2020:

 1/1 sats (sygedagpengenes højeste beløb)

3.057 kr. pr. år

 2/3 sats (2/3 af sygedagpengenes højeste beløb)

2.038 kr. pr. år

Forsikring fra 3. fraværsdag fra 1. april 2020 og indtil den 1. april 2021

For personer med indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, der har tegnet frivillig forsikring med ret til syge-dagpengesatser fra 3. fraværsdag, udgør den årlige præmie fra 1. april 2020 og indtil den 1. april 2021:

 1/1 sats (sygedagpengenes højeste beløb)

3.312 kr. pr. år

 2/3 sats (2/3 af sygedagpengenes højeste beløb)

2.208 kr. pr. år

Barselsdagpenge, der er gældende fra 5. januar 2020

 Pr. uge

4.405 kr.

 G-dagssatser, der er gældende fra 1. januar 2020

 En hel G-dag

881 kr.

 En halv G-dag

441 kr.

Hvis du er i tvivl om hvilke dagpengesatser, der gælder for dig, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi er en del af Advokatgruppen, som har været eksperter i ansættelsesret og arbejdsret siden 1987.