Nye regler om sexchikane træder i kraft

Den 1. februar 2023 har beskæftigelsesministeren fremsat et nyt lovforslag i Folketinget om seksuel chikane. Lovforslaget tager sit udgangspunkt i en trepartsaftale indgået af arbejdsmarkeds parter i marts 2022.

Loven tager sigte på forebyggelse og håndteringen af seksuel chikane på arbejdspladsen. I lovforslaget er der især fokus på arbejdsgiverens og de ansattes ansvar og forpligtelser i denne forbindelse. Formålet med loven er derfor at fremme et sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Loveforslaget er netop vedtaget og forventes at træde i kraft den 1. juli 2023. Reglerne vil blive implementeret i den allerede eksisterende ligebehandlingslov. De nye regler vil dog også medføre ændringer i arbejdsmiljøloven og erhvervsuddannelsesloven.

Det er særlig vigtigt at være opmærksom på, at de nye regler som træder i kraft den 1. juli 2023, ikke finder anvendelse på seksuel chikane opstået før dette tidspunkt.

En skærpelse af arbejdsgivers ansvar

Lovændringen medfører, at der sker en skærpelse af arbejdsgiverens ansvar og forpligtelser for at håndtere og undgå seksuel chikane på arbejdspladsen.

Ifølge lovændringen har arbejdsgiveren pligt til at sikre et chikantefrit miljø på arbejdspladsen. Det indebærer at arbejdsgiveren, i et rimeligt omfang, skal sikre sine medarbejdere mod chikane. Lovens formål skinner derfor tydeligt igennem, idet en sådan forebyggelse er med til at fremme et sundt og chikanefrit miljø på arbejdspladsen.

Noget helt nyt – større godtgørelser

Efter de hidtil gældende regler har medarbejderen haft mulighed for at få tilkendt en godtgørelse af arbejdsgiveren, når denne har været udsat for sexchikane. I medfør af de nye regler, får medarbejderen nu mulighed for at få en godtgørelse direkte af krænkeren.

Det betyder dog ikke, at medarbejderen ikke længere får godtgørelse fra arbejdsgiveren. Den nye lov stiller derfor den forulempede medarbejder i en bedre position, da det er muligt at opnå godtgørelse både fra krænkeren og arbejdsgiveren. Det er særligt interessant, idet man normalt ikke modtager godtgørelse fra flere forskellige parter, når ligebehandlingslovens beskyttelsesregler overtrædes.

Derudover tydeliggør lovændringen, hvilke kriterier der tillægges vægt, når der skal tilkendes en godtgørelse. Det er blandt andet fastlagt, at en godtgørelse kan forhøjes med 1/3 i sager med grove tilfælde af seksuel chikane. Derudover fremgår det af lovændringen, at godtgørelserne bør have et større spænd i den nye praksis, når den fastsættes med henvisning til sagens omstændigheder.

Arbejdsmiljø og lærlinge

Udover ovenstående har den nye lov også medført en række ændringer i arbejdsmiljøloven og erhvervsuddannelsesloven. Det bliver navnlig indført i arbejdsmiljøloven, at medarbejdere og arbejdsgiveren har pligt til at give meddelelse til Arbejdstilsynet om problemer i arbejdsmiljøet, hvor der bl.a. er psykiske problemer som eksempelvis seksuel chikane.

For så vidt angår lærlinge medfører lovændringen specifikt, at unge under erhvervsuddannelser fremadrettet har mulighed for at opsige sin uddannelsesaftale i situationer med dårligt arbejdsmiljø. Det er derfor en ændring af retsstillingen for lærlinge, der ønsker at opsige sin uddannelsesaftale på baggrund af seksuel chikane på arbejdspladsen.

Har du brug for hjælp?

Har du oplevet sexchikane på din arbejdsplads? Få professionel juridisk assistance til at beskytte dine rettigheder og opnå en retfærdig løsning. Vores erfarne advokater er specialister i arbejds- ansættelsesret og vil til enhver tid hjælpe dig med at navigere i de komplekse juridiske procedurer.

Vil du læse mere om chikane på arbejdspladsen? Så se mere her.

Kontakt os i dag for en fortrolig samtale og lad os hjælpe dig med at opnå retfærdighed. Udfyld kontakt formularen her på siden, eller ring på 70 10 13 30. Den første, indledende samtale er altid gratis.