Nyt lovforslag: Længere opsigelsesvarsel til arbejdsmiljø-
repræsentanter

Arbejdsmiljølovens § 10, stk. 2 fastslår, at arbejdsmiljørepræsentanter har en særlig beskyttelse mod opsigelse på tilsvarende måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende faglige område eller et tilsvarende fagligt område. Det betyder, at arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter kun opnår en særlig afskedigelsesbeskyttelse, når ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst.

Når det fremgår af lovbestemmelsen, at en arbejdsmiljørepræsentant er beskyttet inden for ”vedkommende eller tilsvarende overenskomst”, skyldes det, at man fra lovgivers side har haft en intention om også at give en særlig afskedigelsesbeskyttelse til arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der ikke direkte er dækket af en overenskomst.

Der var imidlertid nogle tilfælde, hvor der ikke var en tilsvarende overenskomst som dækkede ansættelsesforholdet. Derfor opnåede disse arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter ikke nogen særlig afskedigelsesbeskyttelse, jf. Højesterets dom af 29. november 2017 (sag 50/2017).

Der er dog trådt en ny lovbestemmelse i kraft d. 1. februar 2024, der skal sikre samtlige arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter mod afskedigelse og anden forringelse.

Klik her for at læse mere om afskedigelsesbeskyttelsen, og hvad den indebærer.

Den nye lovbestemmelse

Den nye bestemmelse i arbejdsmiljøloven findes i § 10, stk. 3, der nu sikrer arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter – som ikke tidligere var omfattet af beskyttelsen – et forlænget opsigelsesvarsel på 6 uger samt beskyttelse mod anden forringelse.

Bestemmelsens fungerer som en opsamlingsbestemmelse og et sikkerhedsnet for de repræsentanter, der ikke nyder beskyttelse efter reglerne i arbejdsmiljølovens § 10, stk. 2.

Lovbestemmelsen medfører en forbedret retstilling for de arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der ikke er dækket af en direkte eller tilsvarende overenskomst. Det er ikke muligt at lave en udtømmende liste over, hvilke medarbejdere der vil nyde godt af denne afskedigelsesbeskyttelse. Dog kan vi sige, at bestemmelsen i mange tilfælde vil omfatte akademikere på det private arbejdsmarked, da disse ofte ikke er dækket af en overenskomst.

Bestemmelsen nødvendiggør, at der foretages en konkret vurdering vedrørende den enkeltes afskedigelsesbeskyttelse, inden en virksomhed vælger at opsige en arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant. Det kan være særligt vanskeligt i de situationer, hvor der er tvivl om, hvorvidt en tilsvarende overenskomst dækker ansættelsesforholdet, idet den i så fald vil gå forud for beskyttelsen i arbejdsmiljølovens § 10, stk. 3.

I nogle tilfælde vil afskedigelsesbeskyttelsen i en eventuel overenskomst indeholde et længere opsigelsesvarsel end de 6 uger angivet i bestemmelsen. Det bliver derfor afgørende for virksomheder uden overenskomst, at der foretages en konkret vurdering af afskedigelsesbeskyttelsen og længden af arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentantens opsigelsesvarsel.

Det fremgår endvidere af bestemmelsen, at uoverensstemmelser om hvorvidt medarbejderen er omfattet af beskyttelsen i arbejdsmiljølovens § 10, stk. 1, 2 eller (den nye) stk. 3, skal afgøres ved fagretlig behandling, jf. § 33 i lov om arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.

Advokatgruppen bemærker

Det fremgår ikke af de specielle bemærkninger til loven, hvilken betydning de nye bestemmelser får for afskedigelse af funktionæransatte arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. Derudover er det heller ikke tydeligt, hvad bestemmelsen om fagretlig behandling indebærer i denne forbindelse.

Kontakt os

Har du brug for hjælp, så husk at du kan udfylde vores kontaktformular her på siden for en uforpligtende snak. Du kan også ringe til os på 70 10 13 30. Første indledende samtale er altid gratis.