Nyt lovforslag om ansættelsesbeviser i høring

Et nyt lovforslag om ansættelses- og arbejdsvilkår er sendt i høring. Lovforslaget skal implementere EU-direktivet om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår, som EU vedtog i juni 2019.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2023. Høringsfristen er fastsat til den 12. september 2022, og vi vil løbende opdatere, når der er nyt vedrørende dets vedtagelse i Folketinget.

Lovforslagets anvendelsesområde

Ved lovforslaget forslås det, at loven skal gælde for alle lønmodtagere i ansættelsesforhold, når den forudbestemte eller faktiske arbejdstid er mere end 3 timer ugentligt over en referenceperiode på 4 uger. Derudover forslås det, at loven på tilsvarende måde vil finde anvendelse i de situationer, hvor arbejdsmønstret er helt eller overvejende uforudsigeligt.

Indholdet til ansættelsesbeviser skal forøges

Lovforslaget forslår også, at det fremadrettet er et krav, at arbejdsgiveren orienterer lønmodtageren om efteruddannelsestilbud, ordninger for vagtændringer og sociale sikringsordninger.

Derudover ser vi i udkastet en væsentlig ændring fra den gældende lov, idet man ønsker at ændre perioden for, hvornår de grundlæggende oplysninger om ansættelsesforholdet skal gives. Den nuværende lov fastsætter, at disse oplysninger skal gives én måned efter ansættelsesforholdet er påbegyndt. Med det nye lovforslag, ønsker man at forkorte denne periode, således at oplysningerne skal gives inden 7 dage efter ansættelsens begyndelse.

Minimumsrettigheder

Lovforslaget indeholder desuden en række minimumsrettigheder, som vi ikke hidtil har set lovreguleret på det ansættelsesretlige område. Det omfatter bl.a. at prøvetid maksimalt må udgøre 6 måneder, samt et forbud mod at hindre lønmodtagere i at tage bibeskæftigelse, når den er forenelig med det bestående ansættelsesforhold.

Har du brug for hjælp?

Har du nogen spørgsmål vedrørende det nye lovforslag? Som det fremgår øverst på siden, forventes det nye lovforslag at træde i kraft allerede den 1. januar 2023. Da det ikke er vedtaget endnu, kan det være svært at vurdere, hvorvidt du eller din virksomhed skal indstille jer på at følge de nye regler.

Vi hos Advokatgruppen anbefaler derfor, at du/I følger med i lovforslagets videre udvikling. Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kontaktformularen her på siden eller på telefon 70 10 13 30. Vi er specialister inden for arbejds- og ansættelsesret og holder os altid fuldt opdaterede. Første opkald er altid gratis.