Opsigelse under graviditet eller barsel

Hvis din arbejdsgiver opsiger din stilling, mens du er gravid eller på barsel, kan du have ret til en økonomisk godtgørelse fra arbejdsgiveren. Ifølge ligebehandlingsloven må fravær som følge af graviditet, barsel eller forældreoverlov nemlig ikke være årsagen til din afskedigelse. Denne beskyttelse efter ligebehandlingsloven gælder for alle lønmodtagere.

Opsiger din arbejdsgiver alligevel din stilling på grund af graviditeten, har du ret til en økonomisk godtgørelse.

Årsagen til opsigelse under graviditet eller barsel

Ligebehandlingsloven beskytter dog ikke mod enhver afskedigelse under graviditet eller barsel. Selvom du er gravid eller på barsel, kan du stadig afskediges på et sagligt grundlag ligesom alle andre medarbejdere. Det kan f.eks. være som følge af nedskæringer eller omstruktureringer på arbejdspladsen. Afskedigelsen må bare ikke være begrundet i din graviditet, barsel eller forældreorlov.

Når du er gravid eller på barsel er det op til arbejdsgiveren at dokumentere, at afskedigelsen ikke er begrundet i graviditeten. Det er dermed arbejdsgiveren, der har bevisbyrden for, at afskedigelsen er sagligt begrundet. Hvis arbejdsgiveren ikke er i stand til at fremlægge en tilstrækkelig dokumentation herfor, har du ret til en økonomisk godtgørelse. Det har vist sig i retspraksis, at arbejdsgiveren ofte har meget svært ved at løfte denne bevisbyrde, og derfor i disse situationer ofte bliver dømt for overtrædelse af ligebehandlingsloven.

Væsentlige ændringer af arbejdet

Det er ikke kun en opsigelse, der kan udløse en godtgørelse efter ligebehandlingsloven. Som lønmodtager har du også ret at vende tilbage til dit arbejde efter endt barsel uden, at din stilling er blevet forringet eller har ændret sig væsentligt.

Hvis du efter din barsel ikke kan komme tilbage til den samme eller en tilsvarende stilling, har du altså ret en økonomisk godtgørelse fra din arbejdsgiver.

Godtgørelsens størrelse

Kan arbejdsgiveren ikke dokumentere, at din opsigelse under graviditet eller barsel skyldes andre forhold end din graviditet eller barsel, har du ret til en økonomisk godtgørelse.

Der er ikke noget fast beløb for denne godtgørelse, og det er i sidste ende op til domstolene at fastsætte størrelsen. Hvor stor en godtgørelse, du har krav på, afhænger af, hvor længe du har været ansat og den de konkrete omstændigheder i sagen.

Domstolene har i de seneste år tilkendt godtgørelser svarende til mellem 6 og 12 måneders løn. I de fleste tilfælde er godtgørelserne dog blevet udmålt til 9 måneders løn. Ved udmålingen har domstolene først og fremmest lagt vægt på ansættelsesforholdets varighed.

Advokatgruppen er klar til at hjælpe

Hos Advokatgruppen står vores dygtige advokater inden for ansættelsesret altid klar til at hjælpe dig. Hvis du er blevet afskediget under din graviditet eller barsel, kan vi rådgive dig om din retsstilling. Vi kan sørge for, at du modtager en eventuel godtgørelse.