Er en skabelon til opsigelse en god ide?

Kan man som arbejdsgiver ikke bare have en skabelon til en opsigelse liggende i skuffen, som så udfyldes med navn og dato, når en medarbejder skal opsiges?

Det kan man godt, men du bør som arbejdsgiver kraftigt overveje, om det nu også er en god ide. Hver enkelt opsigelse er forskellig, og derfor er det vigtigt, at selve opsigelsen tager udgangspunkt i den givne situation. På den måde sikrer du dig bedst mulig mod konflikter efterfølgende.

Vi anbefaler ikke at du bruger en standardskabelon. Du kan se et eksempel på en upersonlig standardskabelon til opsigelse her: Opsigelse. 

Derfor skal du ikke gøre brug af en standardopsigelse

Ganske mange ting i relation til en opsigelse vil være forskellige fra gang til gang. Det gælder f.eks. følgende:

  • Opsigelsesgrunden
  • Hvilken type stilling medarbejderen opsiges fra
  • Opsigelsesvarslet
  • Hvorvidt medarbejderen evt. skal fritstilles eller suspenderes
  • Om ferie skal varsles afholdt (hvis det er muligt i det konkrete tilfælde)
  • Tilbagelevering af f.eks. telefon, computer, firmabil m.v. til helt konkrete forhold, der i det enkelte ansættelsesforhold skal håndteres i forbindelse med opsigelsen.
  • Helt konkrete forhold, der i det enkelte ansættelsesforhold skal håndteres i forbindelse med opsigelsen.

Disse elementer kan nødvendiggøre en mere skræddersyet formulering af opsigelsen. Også andre forhold gør det hensigtsmæssigt, at bruge lidt mere tid på den. Herunder hensynet til den medarbejder, der står for at miste sit job.

I værste fald kan formuleringen skabe problemer med hensyn til opsigelsens saglighed, hvor dette er en faktor, eller medføre andre udfordringer. Herudover kan en ellers god relation, der desværre må ophøre på grund af tvingende omstændigheder, ødelægges af, hvad der af medarbejderen kan opfattes som indifferens i en situation, der særligt for medarbejderen er ganske alvorlig.

Sidstnævnte er helt selvfølgeligt negativt på et menneskeligt plan, men som arbejdsgiver er det værd ligeledes at være opmærksom på, at også tidligere medarbejdere er ambassadører for virksomheden – eller kan være det.

Gratis vurdering af dit behov i forbindelse med en opsigelse

Hos Advokatgruppen kan vi hjælpe dig. Både med ansættelsen af medarbejdere, og med at formulere og håndtere opsigelsen af medarbejdere, når det af den ene eller anden grund viser sig nødvendigt.

Vi kan i den forbindelse også hjælpe dig med at vurdere opsigelsesgrundens saglighed, hvor denne er et tema, og andre udfordringer, som opsigelsen måske rummer.