Søg dagpengerefusion ved medarbejderes fravær grundet corona

Nu skal det være muligt for dig som arbejdsgiver at søge dagpengerefusion ved fravær på grund af COVID-19. Læs mere om dine muligheder nedenfor.

Har du brug for juridisk rådgivning angående dine muligheder for dagpengerefusion? Så kontakt vores advokat i ansættelsesret for en uforpligtende samtale.

Ny trepartsaftale

Regeringen er sammen med arbejdsmarkedets parter den 23. november 2021 blevet enige om, at den midlertidige suspendering af arbejdsgiverperioden og den midlertidige ordning med barselsdagpenge til forældre, som gør det muligt for dig som arbejdsgiver at søge om dagpengerefusion for en medarbejder, skal genindføres. Det indebærer, at der kan ske dagpengerefusion, når

  • medarbejderen som er nødsaget til at blive hjemme, fordi denne er smittet med COVID-19,
  • medarbejderen ikke er vaccineret og er nær kontakt,
  • eller medarbejderen har syge, smittede eller hjemsendte børn.

En hjælp til børnefamilierne

Ordningen giver mulighed for udbetaling af dagpenge for 10 fraværsdage pr. barn inden for en periode på tre måneder. Ordningen omfatter børn op til og med 13 år.

Aftalen betyder, at forældre (både lønmodtagere og selvstændige), kan benytte ordningen, hvis

  • deres børn bliver hjemsendt på grund af et eller flere konkrete smittetilfælde med coronavirus i skolen, børnehaven, institutionen eller lignende, eller
  • deres er blevet smittet med coronavirus.

For at kunne benytte ordningen må dog ingen af barnets forældre have mulighed for at arbejde hjemmefra.

Er en af forældrene lønmodtager, er det derudover en betingelse, at denne ikke har afspadsering, der kan bruges til børnepasning. Ligeledes må medarbejderen ikke have barns sygedage, der kan benyttes til pasning af barnet i det tilfælde, hvor barnet er smittet med coronavirus.

Desuden er det naturligvis en betingelse, at forælderen ikke får udbetalt løn eller holder ferie i de samme dage.

Betingelser for barselsorlov

Desuden stilles der krav om, at forældrene skal opfylde barselslovens betingelser for retten til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Beskæftigelseskrævet indebærer, at for at få barselsdagpenge skal lønmodtageren:

  • være ansat på den første dag i orloven eller dagen før,
  • have mindst 160 timer inde for de seneste fire hele måneder før orloven, og
  • have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Aflaster dig som arbejdsgiver

Trepartsaftalen giver dig som arbejdsgiver ret til refusion fra første fraværsdag for medarbejdere, som er dokumenteret smittet med coronavirus.

Ligeledes indebærer aftalen, du kan få refusion fra første fraværsdag for medarbejdere, som skal gå i selvisolation på sundhedsmyndighedernes anbefaling. Dette vil være tilfældet, hvor medarbejderen er ”nær kontakt” til en smittet og anbefales at gå i isolation, imens de venter på testsvar.

På nuværende tidspunkt anbefaler sundhedsmyndighederne kun selvisolation for ”nære kontakter”, som ikke er vaccinerede. Dette betyder, at sygedagpengerefusion fra første fraværsdag lige nu kun er relevant for ikke-vaccinerede medarbejdere, som er ”nære kontakter” samt medarbejdere, som er dokumenteret smittet med COVID-19 (uanset om medarbejderen er vaccineret eller ej).

Kræver hastelovgivning

Da der imidlertid er tale om en aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, kræver det en lovændring at få gennemført. Regeringen vil derfor fremsætte lovforslaget i Folketinget og søger desuden Folketingets opbakning til en hastebehandling.

Vi er altid opdateret

Hos Advokatgruppen følger vi tæt med i udviklingen. Vi sørger for altid at være opdateret, så vi kan give den bedste og juridiske korrekte rådgivning. Vi har siden 1987 været specialiseret i arbejdsret og yder altid juridisk rådgivning af høj kvalitet. Kontakt os lige her