Forebyggelse af coronasmitte på arbejdspladsen

Forebyggelse af coronasmitte på arbejdspladsen

Coronavirus er en del af alles hverdag, og regeringen har indført lovkrav og restriktioner for at passe på os alle sammen i kampen mod corona.

Det er selvfølgelig vigtigt, at de gældende retningslinjer og anbefalinger bliver overholdt, også i forhold til indretning af arbejdspladser. Desuden er der en række lovlige tiltag, som arbejdsgivere bør udnytte i bekæmpelsen mod coronasmitte. Nedenfor kan du læse om de vigtigste regler vedrørende forebyggelse af smitte.

Forsvarlig indretning af arbejdspladsen

En af de tiltag, som arbejdsgivere kan implementere, er, hvordan kontoret, hvor medarbejderen udfører sit arbejde, er indrettet. Det kan være svært at indrette arbejdspladsen, når der hele tiden gælder skiftende retningslinjer og nye regelsæt. Men her er det arbejdsgiverens ansvar at være opmærksomme på de nyeste retningslinjer vedrørende indretning af arbejdspladsen. Disse bliver udarbejdet af Erhvervsministeriet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at arbejdsgiveren fortsat skal iagttage arbejdsmiljølovens regler (link til artiklen ” Hvilke regler gælder for hjemmearbejdspladsen”), selvom medarbejderen arbejder hjemmefra. Ligeledes skal de virksomheder, som stiller bolig til rådighed for deres ansatte, være opmærksomme på de gældende lovkrav vedrørende indkvartering.

Testning af medarbejdere

Der er med en ny særlov givet arbejdsgivere mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet for corona, samt at være opmærksom på testresultatet og efterleve de konsekvenser, som en potentielt positiv test kan påkræve. Dette er dog ikke uden visse begrænsninger. Der er nemlig nogle særlige krav og procedurer for, hvornår og hvordan arbejdsgiveren kan kræve dette.

Der skal foreligge et sagligt begrundet hensyn til at begrænse smittespredningen, før en arbejdstager kan blive pålagt at blive testet. Der skal desuden være tale om arbejdsmiljøhensyn eller væsentlige driftsmæssige hensyn. Desuden har medarbejderen krav på en skriftlig begrundelse for krav om at få foretaget en test for coronavirus.

Endvidere har en del virksomheder taget initiativ til at tilbyde test for coronavirus på arbejdspladsen. Det er i visse tilfælde helt legalt at tilbyde frivillige coronatests. Dog skal virksomhederne være opmærksomme på helbredsoplysningslovgivningen. Virksomhederne skal derfor sikre, at de hverken anmoder om, indhenter eller på anden vis får medarbejdernes testresultater i hænde. Det vil derefter være op til den enkelte medarbejder, om denne vil videregive testresultatet til sin arbejdsgiver.

Den lovbestemte PCR-test

Den nye særlov har medført et krav om, medarbejdere fra bestemte lande, regioner eller områder skal PCR-testes for coronavirus ved indrejse i Danmark. Det er vigtigt, at virksomheder med tilrejsende medarbejdere er opmærksomme på dette. PCR-testen foretages tidligst 48 timer før og senest 96 timer efter selve coronatesten, som sikrede medarbejderen indrejse. Der gælder desuden også en række dokumentationskrav og isolationskrav for disse medarbejdere.

En tilrejsende medarbejders testresultater er en personfølsom oplysning, der afslører oplysninger om pågældendes helbred. Personfølsomme oplysninger er underlagt højere krav end databeskyttelsesreglerne, hvilket stiller høje krav til virksomheden.

Vaccination af medarbejdere

Hverken arbejdsmiljølovgivningen eller den almindelige ledelsesret giver arbejdsgivere mulighed for at stille krav om, at en medarbejder lader sig vaccinere. Det betyder, at medarbejdere under ingen omstændigheder SKAL lade sig teste.

Temperaturmåling af medarbejdere

Det er ulovligt at kræve, at en medarbejder skal have taget temperatur. Det er sket blandt danske og udenlandske virksomheder, at der er indført screeningsforanstaltninger, hvorefter medarbejdere er blevet nægtet adgang ved tegn på feber. Temperaturmåling er i strid med lov om helbredsoplysninger og ligeledes gældende persondataregler. Desuden må temperaturmåling anses som en ulovlig kontrolforanstaltning.

Brug for rådgivning angående COVID-19?

Vores advokater er en del af Advokatgruppen, som står klar til at hjælpe alle typer virksomheder igennem COVID-19-krisen. Vi kan rådgive dig til den bedste indretning af en corona-venlig arbejdsplads Ring ind for en gratis vurdering af din sag.