Mere fleksible regler for hjemmearbejde

En arbejdsgiver er forpligtet til at sikre, at arbejdspladsen efterlever kravene i arbejdsmiljøloven. Reglerne om arbejdsmiljø er til for at sikre et sikkert og sundt fysisk såvel som psykisk arbejdsmiljø. Reglerne gælder også ved hjemmearbejde.

Et bredt politisk flertal er blevet enige om mere fleksible regler for hjemmearbejde. Den nye aftale indebærer, at de særlige skærmregler først gælder efter mere end to dages regelmæssigt skærmarbejde. Aftalen skal således i højere grad tilgodese ansatte med skiftende arbejdssteder.

Det forventes, at de nye regler træder i kraft i slutningen af april.

Indretningen af ”skærmarbejdspladser”

Som det er i dag, gælder der en lang række krav til indretning af ”skærmarbejdspladser” efter arbejdsmiljøreglerne. Disse gælder bl.a. i forhold til arbejdets udførelse, arbejdsstedets indretning samt anvendelse af tekniske hjælpemidler. Udstyret skal bidrage til, at arbejdstageren kan arbejde i hensigtsmæssige arbejdsstillinger og derved undgå gener ved arbejdet. Reglerne indtræder så snart, at skærmarbejdet enten sker i hele arbejdstiden eller regelmæssigt, og arbejdstiden svarer til én dag eller mere inden for en normal arbejdsuge. Dvs. at arbejdsgiver er forpligtet til at stille det nødvendige udstyr og inventar til rådig for en arbejdstager, når arbejdstageren arbejder hjemmefra én dag om ugen inden for normal arbejdsuge.

Det kan være svært for en arbejdsgiver at iagttage disse regler, når en arbejdstager skifter arbejdssteder, og særligt når arbejdstageren arbejder hjemmefra. Især efter corona er det blevet mere almindeligt med hjemmearbejdspladser. Derfor har et politisk flertal nu bestemt, at reglerne skal være mere tidssvarende, så de bedre imødekommer, at stadig flere arbejdstagere har skiftende arbejdssteder.

Det medfører de nye regler:

Som ovenfor nævnt gælder reglerne for skærmarbejdspladser, når skærmarbejdet enten sker i hele arbejdstiden eller regelmæssigt, og arbejdstiden svarer til én dag eller mere inden for en normal arbejdsuge. Med den nye politiske aftale bliver dette lavet om således, at arbejdstiden skal svare til mere end to dage om ugen set som et gennemsnit over cirka en måned. Dette gælder uanset, om skærmarbejdet sker på arbejdspladsen, hjemmefra eller et andet arbejdssted.

Når arbejdstagers arbejdsplads er hjemmearbejde

Når der kræves ”mere end to dage om ugen”, vil nogle arbejdstagere falde uden for anvendelsesområdet. Det kan f.eks. være, at arbejdstageren kun arbejder to dage på deres faste arbejdssted, to dage hjemme og én dag et tredje sted.

Hvis en arbejdstagers har hjemmearbejdsplads som udgangspunkt, er der med aftalen indgået en opsamlingsmodel for denne gruppe. Herefter beror det på en helhedsvurdering, hvorvidt det samlede skærmarbejde på hjemmearbejdspladsen, kontorarbejdspladsen og de skiftende arbejdssteder udløser, at de særlige skærmregler finder anvendelse. Såfremt der samlet set udføres skærmarbejde på skærmarbejdspladserne mere end to dage om ugen, kan det således udløse en skærmarbejdsplads efter de særlige regler i skærmbekendtgørelsen på hjemmearbejdspladsen. Dette gælder dog ikke, hvis der allerede er etableret en skærmarbejdsplads på kontorarbejdspladsen eller det skiftende arbejdssted.

Er du opmærksom på de særlige skærmregler?

Hverken de hidtidige skærmregler eller den nye politiske aftale er til hinder for, at en arbejdstager kan benytte sit private skrivebord, stol og computer til skærmarbejdet, så længe udstyret opfylder de gældende krav. Det kan f.eks. være justerbar stol og adskilt skærm og tastatur.

Opfylder arbejdstagerens eget udstyr ikke kravene, er det arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at det nødvendige inventar og udstyr bliver tilgængeligt for arbejdstageren. F.eks. kan arbejdsgiveren udstyre arbejdstageren med en computer og separat skærm, stol og lampe fra arbejdspladsen.

Du kan desuden finde skærmbekendtgørelsen lige her.

Kontakt os for juridisk rådgivning

Vi er specialister i ansættelsesret og kan give dig den juridiske vejledning, som du måtte have brug for. Vi kan udfærdige personalepolitikker, ansættelseskontrakter og tillæg hertil angående hjemmearbejde. Kontakt Advokatgruppen for en uforpligtende samtale.