Hvilke regler gælder for hjemmearbejdspladsen?

Corona har for mange vendt op og ned på den almindelige arbejdsgang, og mange oplever en helt anderledes hverdag, end hvad de har været vant til. Både medarbejdere inden for det private og offentlige har indtaget arbejdspladsen hjemmefra, og der er for mange desværre heller ikke udsigt til, at det bliver anderledes lige foreløbigt. Situationen er ny og uvant for både arbejdsgivere og medarbejdere. Det giver anledning til at se på hvilke regler og anbefalinger, som gælder for hjemmearbejdspladsen. Selvom man arbejder hjemmefra, er der stadig regler for arbejdsmiljøet.

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø

Selvom mange medarbejdere sidder hjemmefra og arbejder, så gælder de almindelige pligter i medfør af arbejdsmiljølovgivningen stadig for arbejdsgiverne. Det medfører en pligt for arbejdsgiver til at sikre, at arbejdsforholdene på hjemmearbejdspladsen er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig.

Arbejdsgiveren skal være opmærksom på, at arbejdsmiljøloven er gældende, hvis coronarestriktionerne betyder, at medarbejdere over en vis periode arbejder hjemmefra flere dage om ugen. Hvis medarbejderens hjemmearbejde svarer til mindst en dag i løbet af en normal arbejdsuge, har denne desuden krav på indretning af arbejdsstedet. Det gælder også, selvom arbejdet foregår foran en skærm.

Der vil normalvis ikke blive ført tilsyn i de private hjem, medmindre der opstår alvorlige ulykker eller klager.

Endvidere skal arbejdsgivere sikre trivsel samt mental sundhed hos sine medarbejdere, hvilket også kaldes også det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsgiverne skal således sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at der kan forebygges belastninger i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan eksempelvis opnås gennem løbende dialog med de ansatte, herunder om deres trivsel, og god kommunikation.

Der er mange, der oplever, at det er svært at skelne mellem arbejde og fritid, når hele tiden er hjemme. Det kan derfor være en god idé at hjælpe disse med at sætte grænser mellem arbejde og fritid.

Kravet om arbejdspladsvurdering (APV)

Det er et lovkrav om,at alle virksomheder med medarbejdere skal udfærdige en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). En sådan vurdering går navnlig ud på at

  • identificere og kortlægge virksomhedens samlede arbejdsmiljø
  • beskrive og vurdere virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  • inddrage virksomhedens sygefravær
  • prioritere løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer samt udarbejde en handlingsplan

Uanset om en virksomhed er påvirket af corona eller ej, er virksomheden fortsat forpligtet til at udarbejde en APV.

Hvileperiode og fridøgn

I de ekstraordinære tilfælde, hvor arbejdsprocessen er belastet som følge af corona, har Arbejdstilsynet tilkendegivet, at der er adgang til at fravige reglerne om hvileperiode og fridøgn. Det gælder navnlig i forhold til reglerne om hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer i døgnet, samt et ugentligt fridøgn.

Databeskyttelse

Det er vigtigt, at databeskyttelsesreglerne bliver overholdt, også selvom dette måtte indebære store udfordringer. Det er virksomhedernes ansvar at sørge for, at arbejdstagerne kan arbejde hjemmefra og stadig kan overholde de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, herunder persondatareglerne.

Idet mange databrud indtræder i forbindelse med forretningsrejser og hjemmearbejde, kan den enkelte medarbejder ligeledes bidrage til overholdelsen af persondatareglerne. Det kan navnlig være ved kun at anvende de sikrede kommunikationsmuligheder, som virksomheden stiller til rådighed. Ligeså bør medarbejderne overholde de krav og sikkerhedspolitikker, som der anvendes i virksomheden. Medarbejderne bør sikre fjernadgang og fysisk adgang til sin computer, benytte sig af kryptering samt sørge for at systemopdatere.

Har du spørgsmål til reglerne for hjemmearbejde?

Uanset om du er arbejdsgiver eller medarbejder, så hjælper vi dig gerne med at sikre et sundt arbejdsmiljø. Vi er en del af Advokatgruppen og har stor ekspertise i arbejdsret. Du er altid velkommen til at kontakte en af vores dygtige specialister til en uforpligtende samtale.