Krav om fremvisning af coronapas for medarbejdere

Revideret d. 26.11.2021

Et bredt politisk flertal har vedtaget en ny lov, der giver virksomheder mulighed for at indføre et krav om fremvisning af coronapas for medarbejdere. Loven vedtages i forbindelse med, at covid-19 igen er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Loven skal således sikre større tryghed ude på arbejdspladserne. Det er i øvrigt vigtigt at bemærke, at loven skal gælde så længe, at covid-19 anses som en samfundskritisk sygdom.

Arbejdsgiver kan igen kræve tests

Loven indebærer desuden en ret til arbejdsgiver om at indføre testkrav, ligesom de havde ind til 1. november. Det betyder, at virksomhederne også kan kræve, at ansatte bliver testet for covid-19 og oplyser testresultatet.

En arbejdsgiver kan dog kun kræve, at en ansat bliver testet for covid-19, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med covid-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige driftsmæssige hensyn, der foreligger i relation til den pågældende virksomhed.

Testene kan f.eks. foretages ved de CE-godkendte selvtests. Ansatte med coronapas vil som udgangspunkt kunne undgå at blive testet for covid-19.

Kommunikationen til medarbejderne er vigtig

Indføres der krav om coronapas eller test på arbejdspladsen, skal medarbejderne have besked, ellers kan det være vanskeligt at håndhæve tiltaget. Det er derfor vigtigt, at der er en klar og tydelig kommunikation til medarbejderne, hvis der på arbejdspladsen indføres krav om fremvisning af coronapas eller coronatest. Det er ligeledes vigtigt, at konsekvenserne ved en overtrædelse også fremstår tydeligt.

Af samme årsag er det vigtigt at få skrevet tiltaget ind i personalepolitikken. Formålet med en personalepolitik er netop, at medarbejderne kender arbejdspladsens retningslinjer og procedurer. På denne måde udgør personalepolitikken et godt supplement til overenskomster og aftaler på den ene side og arbejdsgivers ret til at regulere arbejdsforholdene på den anden side.

Det kan være en god idé at alliere sig med en advokat specialiseret i arbejdsret ved udfærdigelsen af personalepolitikken.

Nægtelse kan koste dyrt

Loven medfører hårde sanktioner mod de medarbejdere, der enten nægter at fremvise coronapas eller efterleve sin arbejdsgivers krav om at lade sig teste for covid-19. I yderste konsekvens kan overtrædelsen medføre en fyring.

Yderligere har loven også konsekvenser for ledige på dagpenge eller kontanthjælp, der er i aktivering i en virksomhed. For så vidt angår disse, kan en nægtelse af at fremvise coronapas nemlig betyde, at udbetalingen af dagpenge eller kontanthjælp stopper.

Hvis man som arbejdsgiver indfører enten testkrav eller krav om fremvisning af coronapas og ønsker at indføre ansættelsesretlige sanktioner ved overtrædelse heraf, skal medarbejderne tydeligt informeres herom.

Har du brug for rådgivning?

Den nye lov kan medføre alvorlige ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejdere. Det er derfor altafgørende, at virksomheden har en klar og tydelig personalepolitik. Hvis du som arbejdsgiver har brug for juridisk rådgivning angående tiltag om coronapas eller testkrav, herunder udfærdigelsen af personalepolitik, så kontakt vores erfarne arbejdsretsadvokat, der helt sikkert kan hjælpe dig.