Nu er der åbnet for ansøgninger om lønkompensation

Få lønkompensation nu

Virksomheder, der er påvirket af COVID-19 kan nu søge om lønkompensation.

Erhvervsstyrelsen har nu åbnet op for digital ansøgning om lønkompensation, hvorfor private virksomheder, der opfylder kravene til at modtage lønkompensation, nu kan indsende deres ansøgning til Erhvervsstyrelsen via en ansøgning på virksomhedsguiden.dk. Ansøgningen skal være foretaget senest 30. juni 2020.

Virksomheden skal ved ansøgningen anvende virksomhedens medarbejderes NemID.

Følgende dokumentation skal med, når ansøgningen sendes:

 1. Antallet af medarbejdere, som virksomheden forventer at søge lønkompensation for (minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte).
 2. Navn, CPR-nummer, ansættelsesform og beskæftigelsesgrad på hver af de hjemsendte medarbejdere. For hver af de medarbejdere, der ansøges om lønkompensation for, skal det angives, om virksomheden for de pågældende medarbejdere i samme periode modtager andre offentlige refusioner.
 3. Begrundelsen for hjemsendelsen.
 4. Periode, der ønskes kompensation for (maksimalt tre måneder).
 5. Navn, telefonnummer og e-mailadresse på en kontaktperson i virksomheden, som Erhvervsstyrelsen kan kontakte i forbindelse med ansøgningen.
 6. Virksomheden skal ydermere, under strafansvar, underskrive en tro og love-erklæring om, at de afgivne oplysninger er korrekte. Udbetalingen af lønkompensationen vil herefter ske direkte til virksomhedens NemKonto, når ansøgningen er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Lønnen, der kompenseres

Udgangspunktet for beregningen af lønkompensation udgøres af medarbejderens gennemsnitlige løn. Den gennemsnitlige løn beregnes på baggrund af det højeste gennemsnit af enten de seneste tre måneder eller de seneste 12 måneder. I det tilfælde, at lønnen afviger herfra som følge af en aftalt lønnedgang forud for hjemsendelsen, ansøger virksomheden, mod behørig dokumentation, om udbetaling på dette grundlag.

Efterfølgende dokumentationskrav

Virksomhedens ret til lønkompensation er desuden betinget af, at virksomheden senest seks måneder efter ophøret af lønkompensationsperioden indsender en række supplerende dokumenter:

 1. Antallet af hjemsendte medarbejdere samt dokumentation for, at medarbejderne har været sendt hjem uden arbejde. Dokumentationen skal suppleres af en skriftlig bekræftelse fra en faglig repræsentant i virksomheden om, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt uden arbejde. Er der ikke en faglig repræsentation i virksomheden, skal virksomheden indsende dokumentation for, at medarbejderne har været sendt hjem uden arbejde.
 2. Den faktiske periode, som medarbejderne var hjemsendt i uden at arbejde.
 3. Virksomhedens aftaleretlige forpligtelse til at udbetale løn.
 4. At virksomhedens lønudgifter for den enkelte ansatte ikke er kompenseret på anden vis i lønkompensationsperioden.
 5. At virksomheden ikke har foretaget afskedigelser begrundet i økonomiske forhold i lønkompensationsperioden.

Hvis du har spørgsmål til COVID-19, og hvilken ordning din virksomhed kan gøre brug af, er du meget velkommen til at kontakte os. Vores advokater er en del af Advokatgruppen, som er specialiserede i arbejdsret og ansættelsesret.