Lønmodtagerkompensation

Den nuværende situation med udbruddet af Corona-virus påvirker det danske samfund i stort omfang, herunder i særdeleshed medarbejdere og virksomheder.

Mange virksomheder oplever eller forudser et markant fald i ordrer og indtjening. Disse konsekvenser af udbruddet nødvendiggør, at nogle virksomheder må foretage besparende tiltag, desværre også i forhold til sine medarbejdere.

Situationen skaber en masse usikkerhed for både medarbejdere og virksomheder, som regeringen og folketinget forsøger at afhjælpe igennem diverse hjælpepakker.

Et særligt initiativ af stor vigtighed for både medarbejdere og virksomheder er den pågældende lønkompensationsordning, der netop er blevet vedtaget.

Nærmere om lønmodtagerkompensation – COVID-19:

Lønmodtagerkompensation består i en midlertidig mulighed for virksomheder, der står over for evt. at skulle afskedige en større del af sin medarbejderstab, for at få kompenseret en del af lønudgifterne til medarbejdere, der i stedet for en opsigelse sendes hjem med fuld løn.

Der gælder følgende betingelser for at anvende ordningen:

  • virksomheden skal afholde sig fra at afskedige medarbejdere i den aktuelle situation. Man kan altså ikke afskedige medarbejdere og samtidig få lønkompensation for de medarbejdere virksomheden hjemsender.
  • Virksomheden skal hjemsende minimum 30 % af sine medarbejdere eller minimum 50 medarbejdere.
  • Lønkompensationen fra Staten er 75 % af lønnen, dog max. kr. 23.000 pr. fuldtidsmedarbejder. Det vil sige virksomheden skal i perioden, hvor man hjemsender betale 25 % af lønnen + den del, der evt. måtte overstige kr. 23.000. For timelønnede er satsen 90 % af lønnen max. 26.000 kr.
  • Den pågældende medarbejder skal være hjemsendt. Hvis man benytter sig af den hjemsendte medarbejder i perioden, kan man ikke få kompensation. Virksomhederne skal med revisorbistand efterfølgende kunne dokumentere, at de rent faktisk har sendt de pågældende lønmodtagere hjem i den periode, hvor støtteordningen er i kraft.
  • Medarbejderen skal selv bidrage ved at stille afspadsering eller ferie til gode svarende til 5 dage. Det er medarbejderens bidrag. Har medarbejderen ingen ferie eller afspadsering, skal medarbejderen selv bidrage til de 5 dage (uden løn) eller anvende ferie fra det kommende ferieår.
  • Det er en midlertidig ordning. Den gælder fra 9. marts 2020 til 9. juni 2020.
  • Virksomheden skal i første omgang betale lønnen, men kan søge kompensation, når ansøgning om kompensation åbnes på Virk.dk – efter planen midt i uge 13, det vil sige ca. 25. marts 2020 med forventet udbetaling primo april 2020.

Hjælp til at finde den bedste løsning for virksomheden:

Hos Advokatgruppen står vi, også under COVID-19-krisen, klar til at hjælpe virksomheder af alle størrelser med at finde den bedste løsning, hvad angår både virksomhedens medarbejdere og i øvrigt. Hvis du har spørgsmål til hvordan din virksomhed står i forhold til at modtage lønmodtagerkompensation, så er du altid velkommen til at kontakte os.