Ejeraftale

Det er ikke ualmindeligt, at en medejer af en virksomhed også kan være direktør i virksomheden og forestår den daglige drift. På samme måde kan andre nøglemedarbejdere have ejerandele i det selskab, hvor de er ansat. Det er vigtigt i denne forbindelse at være opmærksom på behovet for en ejeraftale.

Selskabsloven regulerer kun forholdet mellem selskabet og ejerne, mens en ejeraftale regulerer det indbyrdes forhold mellem ejerne af et selskab. Det kræver derfor en ejeraftale mellem ejerne, såfremt de ønsker at sætte rammerne for det indbyrdes forhold imellem dem. En ejeraftale er også kendt som en aktionæroverenskomst eller en anpartshaveroverenskomst.

En ejeraftale bliver særligt relevant, når der stiftes et selskab med flere ejere, da ejerne skal nå til enighed om driften af selskabet. Derudover er det en god idé at udfærdige en ejeraftale i forbindelse med et generationsskifte, eller hvis der foretages et delvist salg af selskabet.

Samspillet mellem direktørkontrakt og ejerskab

Grundet direktørens selvstændige stilling, er direktøren hverken omfattet af funktionærlovens regler eller underlagt instruktionsbeføjelser. Det er derfor vigtigt, at virksomheden og direktøren er opmærksomme på, at der skal udfærdiges en direktørkontrakt. En direktørkontrakt regulerer alle væsentlige forhold, som normalt er reguleret i funktionærloven. Det gælder f.eks. opsigelsesvarsler, ret til løn under sygdom osv.

Såfremt en medejer også er direktør, opstår der et særligt behov for at sammenkoble direktørkontrakten og ejerskabet kontraktuelt, hvilket man typisk gør i ejeraftalen mellem virksomhedens ejere. Ejeraftalen kan bl.a. fastsætte den indbyrdes arbejdsfordeling virksomhedsejerne imellem. Således kan det i ejeraftalen bestemmes, hvorvidt ejerne skal bruge sin fulde arbejdsindsats i virksomheden, eller om ejerne gerne må påtage sig bierhverv, bestyrelsesposter eller lignende.

Konkurrenceklausul i ejeraftalen

Der bør tages stilling til, hvorvidt virksomhedens ejere må drive konkurrerende virksomhed, både under og efter ejerskabet.

Såfremt der bliver indgået en konkurrenceklausul i ejeraftalen, indebærer det, at ejerne ikke må eje en del af et konkurrerende selskab eller arbejde i et konkurrerende selskab. Konkurrenceklausulen gælder både under ejerskabet og efter.

En konkurrenceklausul er et væsentligt element i ansættelsesforholdet, hvorfor konkurrenceklausulen bør fremgå af ansættelseskontrakten.

Har du brug for juridisk rådgivning?

Hos Advokatgruppen kan vi rådgive dig vedrørende ejeraftaler, herunder bistå med udfærdigelsen heraf. Vores afdeling med specialiserede arbejdsretsadvokater står klar til at rådgive dig, uanset om du måtte have brug for en ejeraftale, direktørkontrakt eller noget helt tredje. Kontakt os for en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan hjælpe dig. Du finder vores kontorer i Horsens, Aarhus og Fredericia.