Klausuler

En virksomhed kan have interesse i at indgå en konkurrence- og kundeklausul med en direktør eller andre nøglemedarbejdere. En klausul er en begrænsning i direktørens/medarbejderens erhvervsmæssige frihed. Som oftest vil direktøren/medarbejderen derfor få en økonomisk kompensation mod en sådan begrænsning.

Loven om ansættelsesklausuler regulerer navnlig ansættelsesklausuler, men gælder imidlertid ikke for administrerende direktører. Det betyder, at konkurrence- og kundeklausuler for direktører skal være reguleret i direktørkontrakten.

Ovenstående stiller høje krav til en præcis og skarp formuleret direktørkontrakt. Det kan derfor være en god idé at alliere sig med en advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret. Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan hjælpe dig med at udfærdige en direktørkontrakt.

Er der derimod tale om en nøglemedarbejder, der ikke er administrerende direktør, findes der en række regler, der skal overholdes for at sådanne klausuler er gyldige.

Hvad er en kundeklausul?

En kundeklausul er en aftale mellem direktøren og virksomheden. Den betyder, at direktøren efter fratrædelsen ikke må tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte have erhvervsmæssig kontakt med virksomhedens kunder og andre forretningsmæssige forbindelser.

Hvad er en konkurrenceklausul?

En konkurrenceklausul er  også en aftale mellem direktøren og virksomheden. Den indebærer, at direktøren af konkurrencehensyn efter fratrædelsen forpligter sig til ikke at drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan. Der skal være tæt sammenhæng mellem den branche, som virksomheden er i, og den branche, som direktøren får begrænset sine erhvervsmæssige muligheder inden for.

Betingelser for en konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul er ikke bindende for direktøren, for så vidt den med hensyn til tid, sted eller andre forhold går videre end påkrævet for at værne om virksomhedens tarv eller på urimelig måde indskrænker direktørens adgang til erhverv. Det vil sige, at konkurrenceklausulen kan tilsidesættes, hvis den reelt afskærer direktøren fra realistisk at få anden ansættelse til udførelse af andet passende arbejde. Ved vurderingen af, hvorvidt klausulen på urimelig måde indskrænker direktørens adgang til erhverv, tages der hensyn til den interesse, som virksomheden har i, at aftalen efterkommes. Ligeledes kan konkurrenceklausulen tilsidesættes, hvis den geografiske eller tidsmæssige rækkevidde er for vidtgående, f.eks. hvis den gælder ”for evigt” eller ”i hele verden”.

Hvis der sker en usaglig opsigelse

Det er virksomhedens bestyrelse, der har kompetencen til at afskedige en direktør. Ligeledes er det bestyrelsen, der på vegne af virksomheden indgår en direktørkontrakt med direktøren.

Hvis en direktør bliver opsagt, uden særlig eller rimelig anledning hertil, kan en aftale om en konkurrenceklausul ikke håndhæves over for direktøren. Det samme gælder, hvis direktøren selv fratræder sin stilling som følge af, at selskabets ledelse har undladt at opfylde sine forpligtelser.

Juridisk rådgivning

Vi er en del af Advokatgruppen og er specialister i ansættelses- og arbejdsret. Vi har stor erfaring med at udfærdige direktørkontrakter, ligesom vi bistår med at gennemlæse direktørkontrakter og klausuler. Kontakt os for en gratis vurdering af din sag