Opsigelse og fratrædelsesaftale

En direktør er som udgangspunkt ikke omfattet af den lønmodtagerbeskyttende lovgivning som f.eks. funktionærloven og ferieloven. Det gælder i de situationer, hvor direktøren indtager en så selvstændig stilling, at han eller hun ikke er underlagt instruktionsbeføjelser fra en anden direktør. Det er derfor vigtigt, at virksomheden og direktøren tager stilling til hvilke ansættelsesvilkår, der konkret skal gælde mellem parterne.

En afskedigelse af en direktør kan give anledning til en del problemstillinger, f.eks. i forhold til kunde- og konkurrenceklausuler, incitamentsordning, bonus og aktieoptioner. Det er derfor nødvendigt, der udarbejdes en fuldstændig og tydelig direktørkontrakt.

Hvordan opsiges en direktør?

En direktør ansættes af virksomhedens bestyrelse eller tilsynsråd. Det er derfor også virksomhedens bestyrelse, der har kompetencen til at afskedige direktøren. Direktøren kan naturligvis også selv vælge at fratræde sin stilling.

Da en direktør som udgangspunkt ikke er omfattet af funktionærloven, er det vigtigt, at både virksomhed og direktør er opmærksomme på, at alle væsentlige forhold, herunder opsigelsesvarslet, skal være reguleret i direktørkontrakten.

Fratrædelsesaftale

En fratrædelsesaftale er en aftale mellem direktøren og virksomheden om, at direktøren fratræder på nærmere aftalte vilkår. Disse vilkår fastsættes i det indbyrdes forhold mellem virksomheden og direktøren. En fratrædelsesaftale kan derfor være en fredelig og værdig måde at afslutte et ansættelsesforhold på. En fratrædelsesaftale kan både være et alternativ til en opsigelse, men kan også indgås i forlængelse af en opsigelse eller bortvisning.

Fratrædelsesaftalen giver således parterne mulighed for selv at fastsætte de nærmere vilkår for direktørens fratrædelse. Det kan eksempelvis være, at virksomheden ønsker at belønne en ekstraordinær god arbejdsindsats og derfor ønsker at stille direktøren bedre end direktørkontraktens opsigelsesregler.

Såfremt der skal forhandles en fratrædelsesaftale, bør man overveje forhold som fratrædelsesgodtgørelse, tilbagelevering af virksomhedens aktiver (f.eks. computer, telefon, bil osv.), direktørens eventuelle aktier eller anparter i selskabet, og hvorvidt direktøren skal fritstilles.

Brug for juridisk bistand?

Hos Advokatgruppen er vi specialister i ansættelsesret. Vi har stor erfaring med at udfærdige direktørkontrakter. Med høj faglighed udøver vi juridisk bistand samt gennemlæser opsigelser og klausuler i forbindelse med en direktørs fratræden. Kontakt os for en uforpligtende samtale om, hvordan bistår dig.