Ferieloven

Kort om den nye ferielov

Der er vedtaget en ny ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020. Den vigtigste ændring er, at vi går fra en model, hvor man har et såkaldt ”optjeningsår”, hvor ferien optjenes i kalenderåret, og et efterfølgende ferieår, hvor ferien afvikles fra 1. maj til 30. april i det efterfølgende år til samtidig afvikling af ferien.

Den nye ferielov er således baseret på et samtidighedsprincip, hvor ferien optjenes samtid med, at den afvikles. Der optjenes 2,08 feriedage pr. måned, i alt 25 dage pr. år. Ferieloven er blevet ændret, fordi alle arbejdstagere i EU skal have ret til en årlig betalt ferie på mindst fire uger. Det har man ikke med den nuværende ferielov, da der kan gå helt op til 16 måneder før man har optjent ret til ferie med løn i det efterfølgende ferieår.

I den nye ferielov har du fortsat ret til 5 ugers ferie om året, ferietillæg (1. pct.) og 12,5 pct. feriegodtgørelse ved fratræden.

Både medarbejdere og virksomheder bør allerede nu sætte sig ind i den nye lovgivning, da vi befinder os i en periode, hvor der gælder en overgangsordning, indtil loven træder i kraft pr. 1. september 2020.