Ferieloven

Kort om ferieloven

Der er vedtaget en ny ferielov, som trådte i kraft den 1. september 2020. Den vigtigste ændring er, at vi går fra en model, hvor man har et såkaldt ”optjeningsår”, hvor ferien optjenes i kalenderåret. Derudover var ferieloven tidligere sådan, at der det efterfølgende ferieår, hvor ferien afvikles fra 1. maj til 30. april i det efterfølgende år til samtidig afvikling af ferien.

Den nye ferielov er således baseret på et samtidighedsprincip, hvor ferien optjenes samtidig med, at den afvikles. Der optjenes 2,08 feriedage pr. måned, i alt 25 dage pr. år. Ferieloven er blevet ændret, fordi alle arbejdstagere i EU skal have ret til en årlig betalt ferie på mindst fire uger. Det har man ikke med den nuværende ferielov, da der kan gå helt op til 16 måneder, før man har optjent ret til ferie med løn i det efterfølgende ferieår.

Retten til ferie

I ferieloven har medarbejderen fortsat ret til 5 ugers ferie om året, ferietillæg (1. pct.) og 12,5 pct. feriegodtgørelse ved fratræden. Både medarbejdere og virksomheder bør allerede nu sætte sig ind i den nye lovgivning.

Ferie med løn

En medarbejder skal have mindst en måneds opsigelse fra sin arbejdsgiver, fuld løn på søndage og helligdage og fuld løn på sygedage, før medarbejderen har ret til ferie med løn.

Medarbejderen har krav på løn under ferie samt et ferietillæg på 1 pct. af lønnen i optjeningsåret, der udbetales af arbejdsgiveren.

Hvis en medarbejder fratræder, har denne ligeledes krav på at få udbetalt feriepenge for den optjente ferie, som ikke er blevet afholdt.

Ferie med feriepenge

Hvis en medarbejder ikke har ret til ferie med løn, har medarbejderen derimod ret til feriepenge.

Feriepengene udgør 12,50% af den samlede skattepligtige lønindkomst i optjeningsåret. Udbetaling af feriepenge er den andel af de optjente feriepenge, der svarer til antal feriedage, som medarbejderen afholder.

Ved spørgsmål

Vi er en del af Advokatgruppen. Vores advokater er specialister i ansættelsesret, og kan derfor med garanti besvare dit spørgsmål. Du er velkommen til at kontakte os på 70101330 . Det første opkald er gratis.

fratrædelsesaftale medarbejder advokat arbejdsret ansættelsesret medarbejder advokatgruppen horsens fredericia århus     fratrædelsesaftale virksomhed arbejdsret advokat horsens fredericia århus

Din ret til ferie

Ferieloven regulerer din ret til ferie, herunder hvordan din arbejdsgiver skal betale til ferie, og hvordan du optjener ferie.

Du har ret til 5 ugers betalt ferie. Feriebetaling kan enten ske ved ferie med løb samt ferietillæg eller ferie med feriepenge (omtalt som feriegodtgørelse i ferieloven).

Du og din arbejdsgiver skal blive enige om tidspunktet for afholdelse af ferie. Du bør dog være opmærksom på, at du har krav på at holde 3 ugers sammenhængende hovedferie i sommerperioden (den 1. maj til den 30. september).

Så meget optjener du

Du optjener 2,08 feriedage om måneden. Dvs. du har ret 25 dages betalt ferie om året. Du kan desuden afholde din ferie i takt med, at du optjener feriedage.

Tidspunktet for afholdelse af ferie skal du aftale med din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver skal så vidt muligt imødekomme dine ønsker. Hvis du f.eks. har børn i skolealderen, bør din arbejdsgiver tage et særligt hensyn om muligheden for at holde ferie i skolernes sommerferie. Hvis der er uenighed mellem dig og din arbejdsgiver om din ferie, bør du få professionel hjælp, f.eks. advokatbistand eller hjælp fra din fagforening.

Feriefridag

Feriefridage er også kendt som den 6. ferieuge. Retten til feriefridage er ikke lovreguleret, hvorfor en aftale om feriefridage skal fremgå af enten din ansættelseskontrakt, overenskomst eller personalehåndbog. Det er derfor heller ikke alle medarbejdere, som har ret til feriefridage.

De fleste overenskomster giver ret til 5 feriefridage om året efter 9 måneders ansættelse. Offentlige ansatte har ret til feriefridag i medfør af den særlige ferieaftale, der er indgået for ansatte i kommuner, regioner og staten.

Når ansættelsesforholdet ophører

Når du fratræder din stilling, skal din arbejdsgiver indberette og udbetale feriepenge for optjent ferie, der ikke er blevet afholdt.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at feriefridage ikke er reguleret af ferieloven. Hvis ansættelsesforholdet bliver opsagt, afhænger det derfor af, hvad der er aftalt, om du skal afholde dine feriefridage i opsigelsesperioden. Det fremgår af enten din ansættelseskontrakt, overenskomst eller personalehåndbog, om din arbejdsgiver kan pålægge dig at holde ferie og i så fald, med hvilket varsel. Yderligere skal du være opmærksom på, at ikke-afholdte feriefridage ikke kan overføres, men kan være udbetales i form af et kompensationskrav.

Har du spørgsmål om retten til ferie?

Det er vigtigt at kende sine rettigheder som medarbejder. Vores advokater er specialister i ansættelsesret, og kan derfor helt sikkert hjælpe dig med din situation. Du er velkommen til at kontakte os uden beregning.

Din medarbejders ret til ferie

Din medarbejders ret til ferie er reguleret i ferieloven.

Der er to måder, hvorpå der kan udbetales feriepenge:

  1. ferie med løn og ferietillæg
  2. ferie med feriepenge

For at have krav på ferie med løn, skal din medarbejder have mindst en måneds opsigelsesvarsel, fuld løn på søndage og helligdage og fuld løn på sygedage. Hvis din medarbejder ikke opfylder kravene til ferie med løn, har medarbejderen krav på feriepenge.

Din indberetningspligt

Det er din pligt at udbetale ferie til din medarbejder og indberette dem til eIndkomst. Indberetningspligten gælder kun medarbejderens feriepenge og altså ikke udbetalt løn til medarbejdere, som har ret til løn under ferie.

Tidspunktet for ferie skal aftales

Du og din medarbejder aftaler i fællesskab, hvornår medarbejderen skal afholde ferie. Det er dog i sidste ende din beslutning.

Din medarbejder har krav på 3 ugers sammenhængende hovedferie mellem den 1. maj og den 30. september. Eftersom du bestemmer, hvornår medarbejderen skal afholde ferie, skal du varsle det over for medarbejderen senest 3 måneder før hovedferiens påbegyndelse og senest 1 måned før øvrig feries påbegyndelse.

Ferieåret

Ferieåret løber fra den 1. september til den 31. august. I løbet af ferieåret optjener din medarbejder 2,08 feriedage om måneden.

Ferie kan afholdes løbende med optjening af feriedage. Det betyder, at din medarbejder kan afholde ferie, når den er optjent i perioden den 1. september og 16 måneder (den 31. december året efter).

Din medarbejders ret til feriefridage

Feriefridage er en individuel aftale mellem dig og din medarbejder. Din medarbejder har således kun ret til feriefridage, hvis det fremgår af ansættelsesgrundlaget, f.eks. i ansættelseskontrakten eller overenskomsten. Du bør sikre dig, at der er klare rammer for din medarbejders afholdelse af feriefridage. Herunder hvordan medarbejderen skal afholde feriefridage, og hvordan ikke-afholdte feriefridage skal udbetales.

Har du brug for rådgivning?

Hvis du har brug for rådgivning om retten til ferie, kan vores advokater, som er specialister i ansættelsesret, helt sikkert hjælpe dig. Du er velkommen til at kontakte os uden beregning. Kontakt os på 70 10 13 30 for en uforpligtende samtale.