Hjemsendelse

Hvordan hjemsender man en medarbejder? Og hvordan skal du forholde dig, hvis du er blevet hjemsendt?

Såfremt arbejdsgiveren har hjemsendt medarbejderen, er medarbejderen berettiget til sædvanlig løn i hjemsendelsesperioden. Såfremt arbejdsgiveren ikke ønsker at betale løn, vil det kræve en aftale med medarbejderen eller en opsigelse af medarbejderen, hvor opsigelsesvarslet iagttages.

Arbejdsgiveren kan aftale med medarbejderen, om medarbejderen skal arbejde hjemmefra eller ej. Pålæg om hjemmearbejde vil som udgangspunkt skulle varsles overfor medarbejderen, medmindre det er aftalt som en del af arbejds- og ansættelsesvilkårene. Arbejdsgiveren har ansvaret for en ansvarlig tilrettelæggelse af arbejdet uanset, om det udføres hjemmefra eller på selve arbejdspladsen.

Hjemsendelse har været meget anvendt under Covid-19 krisen, hvor hjemsendelserne er blevet kombineret med særlige hjælpepakker til virksomhederne. Det er et krav, at virksomheden betaler løn under hjemsendelse, men det er tilladt, at aftale kollektiv lønnedgang samtidig med, at virksomheden for lønkompensation. Det er dog ikke tilladt, at medarbejderne arbejder hjemmefra, når man samtidig modtager lønkompensation.

Arbejdsgiveren kan tilbagekalde medarbejderen med dags varsel til igen at møde på arbejde.

Har du brug for at høre mere om hjemsendelser, så kontakt os for en gratis snak allerede i dag. Vi er en del af Advokatgruppen, som har været eksperter i ansættelsesret siden 1987.