Hjemsendelse

Hvordan hjemsender man en medarbejder?

Arbejdsgiveren kan aftale med medarbejderen, om medarbejderen skal arbejde hjemmefra eller ej. Pålæg om hjemmearbejde vil som udgangspunkt skulle varsles overfor medarbejderen, medmindre det er aftalt som en del af arbejds- og ansættelsesvilkårene. Arbejdsgiveren har ansvaret for en ansvarlig tilrettelæggelse af arbejdet uanset, om det udføres hjemmefra eller på selve arbejdspladsen.

Hjemsendelse har været meget anvendt under Covid-19 krisen, hvor hjemsendelserne er blevet kombineret med særlige hjælpepakker til virksomhederne. Det er et krav, at virksomheden betaler løn under hjemsendelse, men det er tilladt, at aftale kollektiv lønnedgang samtidig med, at virksomheden for lønkompensation. Det er dog ikke tilladt, at medarbejderne arbejder hjemmefra, når man samtidig modtager lønkompensation.

Arbejdsgiveren kan tilbagekalde medarbejderen med dags varsel til igen at møde på arbejde.

Hvordan skal du forholde dig, hvis du er blevet hjemsendt?

Såfremt arbejdsgiveren har hjemsendt medarbejderen, er medarbejderen berettiget til sædvanlig løn i hjemsendelsesperioden. Såfremt arbejdsgiveren ikke ønsker at betale løn, vil det kræve en aftale med medarbejderen eller en opsigelse af medarbejderen, hvor opsigelsesvarslet iagttages.

Hjemsendelse uden løn

Hvis du er blevet hjemsendt uden løn af din arbejdsgiver, så er det vigtigt, at du melder dig ledig på din første ledighedsdag. Dette skal gøres på jobnet.dk. Hvis du bliver hjemsendt i en periode, men du stadig er ansat hos din arbejdsgiver, så kan du kun få dagpenge, hvis følgende gør sig gældende:

  1. Du er ansat efter en overenskomst, hvor der er regler om hjemsendelse og arbejdsgiveren har fulgt disse regler.
  2. Du skal have ret til supplerende dagpenge. Du skal aflevere en erklæring om hjemsendelse eller en frigørelsesattest til din a-kasse.

Hvis ovenstående to betingelser ikke er opfyldt, så kan du først få dagpenge, når dit opsigelsesvarsel er overstået eller at du eventuelt har udstået en karantæne i dagpengesystemet på tre uger.

Din arbejdsgiver kan højest hjemsende dig uden løn i tre måneder. Hvis hjemsendelsesperioden strækker sig ud over tre måneder, vil du som udgangspunkt have ret til en erstatning, de svarer til den løn, som du ville have modtaget i din opsigelsesperiode.

Vi kan hjælpe dig

Har du brug for at høre mere om hjemsendelser, så kontakt os for en gratis snak allerede i dag. Vi er en del af Advokatgruppen, som har været eksperter i ansættelsesret siden 1987.