Medarbejderkrav

Som medarbejder har du en række krav

Ved opsigelse af medarbejdere er der i funktionærloven og i de fleste overenskomster mulighed for at fremsætte krav mod arbejdsgiveren, såfremt opsigelsen er er sagligt begrundet. Kravets størrelse afhænger af flere forhold herunder medarbejderens anciennitet og sagens omstændigheder. Et godtgørelsesniveau for usaglig opsigelse ligger typisk i intervallet 1-6 måneders løn.

Der er også mulighed for at kræve godtgørelse, såfremt medarbejderen opsiges i strid med anden lovgivning f.eks. ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven. Godtgørelsesniveauet fastsættes også konkret i disse sager, men ligger typisk i størrelsesordenen 6-12 måneders løn.

Udover godtgørelseskrav kan der også være mulighed for at kræve erstatning, såfremt arbejdsgiveren væsentligt misligholder ansættelsesforholdet. Erstatning forudsætter bl.a., at medarbejderen har lidt et tab. Det kan f.eks. være tilfældet, såfremt arbejdsgiveren uberettiget bortviser medarbejderen. Ved krav om erstatning opgøres kravet typisk som løn i opsigelsesperioden. Erstatningskrav udelukker ikke nødvendigvis krav om godtgørelse, hvorfor der i flere sager fremsættes både krav om erstatning og godtgørelse.

Kontakt os i dag – vi er klar til at hjælpe dig videre med din sag.