Ferie under sygdom – hvad er en ”teknisk raskmelding”?

Husk at få aftalt en ”teknisk raskmelding” inden din langtidssygemeldte medarbejder holder ferie. Læs mere om den tekniske raskmelding og hvorfor den er vigtig i artiklen herunder. Har du brug for skræddersyet rådgivning, kan du kontakte os på telefon 70 10 13 30 alle ugens hverdage.

Hvad er en ”Teknisk raskmelding”?

En ”teknisk raskmelding” bliver relevant, hvis en langtidssygemeldt medarbejder ønsker at holde ferie.

En ”teknisk raskmelding” er en aftale mellem virksomheden, medarbejderen og kommunen om, at medarbejderen bruger af sin ferie således, at feriesaldoen nedskrives.

En sådan aftale er nødvendig, da sygdom almindeligvis er en hindring for at afholde ferie.

I den aftalte ferieperiode vil virksomheden ikke modtage refusion for sygdom, da der i stedet trækkes fra feriesaldoen. Men den ”tekniske raskmelding” medfører også, at der ikke indtræder en ny arbejdsgiverperiode, hvor virksomheden skal betale løn under sygdom uden refusion. Når medarbejderen er tilbage fra ”ferien”, anses denne fortsat som værende sygemeldt indenfor samme periode.

Den ”tekniske raskmelding” er som nævnt en aftale, der også involverer kommunen. Det er nemlig vigtigt, at bopælskommunen på forhånd accepterer den ”tekniske raskmelding”. Heri indgår en vurdering af, om ferien vil forsinke helbredelsen eller være til hinder for kommunens opfølgningsarbejde.

Kommunen skal nemlig ikke indkalde medarbejderen til blandt andet møder under ferien, da udeblivelse herfra eller anden opfølgning vil få konsekvenser for både retten til sygedagpenge og virksomhedens refusion.

Konsekvens ved manglende ”teknisk raskmelding”

Hvis en sygemeldt medarbejder rejser til udlandet eller afholder ferie i Danmark uden, at der er aftalt en ”teknisk raskmelding”, får dette konsekvenser for både medarbejderens ret til sygedagpenge og virksomhedens ret til refusion. Dét at afholde ferie betragtes nemlig som en raskmelding.

Det betyder også, at hvis medarbejderen efter ferien fortsat er syg, indtræder en ny arbejdsgiverperiode (30 dage), hvor virksomheden skal betale løn under sygdom uden refusion.

Har du brug for juridisk rådgivning?

Har du yderligere spørgsmål til sygdom eller afholdelse af ferie? Udfyld kontaktformularen her på siden, eller ring til os på 70 10 13 30 for en indledende samtale om din situation. Vores specialiserede team vil kunne hjælpe dig videre i din situation. Dit første opkald er altid gratis.