Bortvisning

Bortvisning betyder, at arbejdsgiveren bringer ansættelsesforholdet til ophør med øjeblikkeligt varsel. Medarbejderen skal ikke længere møde op på arbejde, og modsat er arbejdsgiveren heller ikke forpligtet til at betale løn. Ved bortvisning ophører ansættelsesforholdet således straks. Der er desuden, modsat opsigelse, ikke nogen opsigelsesperiode, hvori medarbejderen skal stille sin arbejdskraft til rådighed og arbejdsgiveren betale løn.

Hvornår kan der bortvises?

Bortvisning er dermed en meget indgribende og alvorlig sanktion, da medarbejderen fra den ene dag til den anden står uden job og indkomst. Det kræver derfor en god grund. Bortvisningsgrunden skal være saglig og proportionel med det forhold, der begrunder den. Sanktionen benyttes ofte ved grov eller gentagen misligholdelse. Det kan f.eks. tænkes at være berettiget i tilfælde som tyveri eller underslæb på arbejdspladsen, truende adfærd, alkoholpåvirkning i arbejdstiden, ulovlig udeblivelse mm.

fratrædelsesaftale-virksomhedfratrædelsesaftale-medarbejder


Bortvisning af medarbejder

Når du overvejer at bortvise en medarbejder, er det vigtigt, at du ikke gør noget forhastet. Der stilles høje krav til en bortvisning, da det er et stort indgreb og alvorlig sanktion over for medarbejderen. Du bør derfor tænke dig grundigt om, inden du vælger denne sanktionsform, da en uberettiget bortvisning kan medføre et erstatningskrav.

Reager hurtigt

For at bortvise en medarbejder er det et krav, at du som arbejdsgiver er hurtig til at reagere på den adfærd, som berettiger til en bortvisning. Så snart du kan konstatere, at medarbejderen har misligholdt ansættelsesforholdet, skal du reagere, idet din manglende reaktion kan blive taget som udtryk for, at du tolerer medarbejderens adfærd.

Skriftlig advarsel

Hvis misligholdelsen er så grov, at du ikke er i tvivl om, at adfærden kan berettige til bortvisning, behøver du ikke at give medarbejderen en forudgående advarsel. Hvis medarbejderens adfærd dog ikke i sig selv vurderes at være grov nok, kan du starte ud med at give en advarsel til medarbejderen, og i forlængelse heraf gøre medarbejderen opmærksom på, at gentagelsestilfælde kan medføre bortvisning. Medarbejderen får således en chance for at rette adfærden.

Sammenhæng mellem adfærd og sanktion

Det er vigtigt, at der er proportionalitet mellem medarbejderens adfærd og sanktionen. Hvis du overvejer at bortvise en medarbejder, bør du derfor overveje, om der er mulighed for mindre indgribende sanktioner. Det vil f.eks. være tilfældet, hvor forholdet ville have været løst med en advarsel.

Det er din bevisbyrde

Det er dig, som arbejdsgiver, som skal kunne bevise og dokumentere, at bortvisningen er berettiget. Det er derfor vigtigt, at du som arbejdsgiver er meget sikker i din sag.

Har du brug for rådgivning?

Vi er en del af Advokatgruppen og har specialister i ansættelses- og arbejdsret. Vi har stor erfaring med bortvisninger og rådgivning af arbejdsgivere. Kontakt os for en uforpligtende samtale om din situation.


Er du blevet bortvist?

Er du blevet bortvist og er du i tvivl om, hvad dine rettigheder er nu? Så læs med her.

Hvad er kravene til en bortvisning?

Din arbejdsgiver må kun bortvise dig, hvis der foreligger en saglig bortvisningsgrund. Desuden skal bortvisningsgrunden være proportionel med det forhold, som begrunder bortvisningen. Det betyder også, at du groft skal have misligholdt ansættelsesforholdet, f.eks. ved tyveri eller underslæb.

Hvad er konsekvenserne ved en bortvisning?

En bortvisning er et alvorligt indgreb. Hvis din bortvisning er berettiget, vil det således medføre, at du ikke får løn fra bortvisningstidspunktet, mister retten til kompensation og får karantæne i din a-kasse.

Du skal desuden være opmærksom på, at hvis der i din ansættelseskontrakt er klausuler, skal du fortsat overholde disse, selvom du er blevet bortvist.

Kan jeg risikere at betale erstatning til min arbejdsgiver?

Ja, du kan godt risikere at skulle betale erstatning til din arbejdsgiver. Desuden må din arbejdsgiver tilbageholde din sidste løn og andre beløb, som du har til gode, til at dække et eventuelt erstatningskrav. Du kan også blive mødt med et yderligere erstatningskrav, hvis tilbageholdt løn og andre ubetalte beløb ikke dækker arbejdsgiverens erstatningskrav.

Du skal dog være opmærksom på, at din arbejdsgiver kun må tilbageholde feriepenge, såfremt forholdet er politianmeldt.

Uberettiget bortvisning

Hvis din bortvisning viser sig at være uberettiget, har du krav på erstatning. Erstatningens størrelse svarer til lønnen i den manglende opsigelsesperiode. Derudover har du muligvis krav på godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Jeg er uenig med bortvisningen

Hvis du er uenig i bortvisningen, skal du straks protestere til din arbejdsgiver. Du bør protestere skriftligt, så du senere kan bevise, at du har protesteret.

Har du brug for hjælp?

Vi er en del af Advokatgruppen og har eksperter i ansættelsesret. Vi har stor erfaring med at hjælpe bortviste medarbejdere. Kontakt os for en gratis samtale om din situation.