Nye regler om omsorgsorlov er trådt i kraft

Tidligere på året, fremsatte regeringen et nyt lovforslag om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager. Lovens formål er at sikre en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner. Dele af lovforslaget er trådt i kraft 2. august 2022, således at lønmodtagere nu har ret til 5 årlige omsorgsdage i særlige situationer.

Den resterende del af lovforslaget omhandler beskyttelsesregler for soloforældre, sociale forældre og forældre der får flere end to børn ved samme fødsel. Beskyttelsesreglerne vedrørende solo- og sociale forældre forventes at træde i kraft den 1. januar 2024. Reglerne om bedre orlovsvilkår for trillinge- eller firlingeforældre træder i kraft den 1. januar 2023. Du kan læse mere om, hvad reglerne om barsel indebærer lige her.

Læs med herunder for at forstå de nye regler i orlovsdirektivet, og find ud af, hvilken betydning de har for dig som lønmodtager eller arbejdsgiver.

Du kan som lønmodtager afholde 5 omsorgsdage om året

En af de væsentligste punkter i orlovsdirektivet er § 1 A. Denne bestemmelse fastslår, at du som lønmodtager har ret til omsorgsorlov i 5 arbejdsdage hvert år. Det er dog et krav, at orloven anvendes til at drage omsorg for et familiemedlem eller en person, som du deler husstand med. Derudover er det også et krav, at modtageren har brug for væsentlig omsorg eller støtte på grund af helbredsmæssige årsager. Din arbejdsgiver kan kræve, at du som lønmodtager lægeligt dokumenterer behovet for væsentlig omsorg. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om du opfylder disse betingelser.

Hvis du ønsker at afholde omsorgsdage, kan det både ske som en samlet periode eller ved enkelte dage. Du skal blot være opmærksom på, at ubrugte omsorgsdage bortfalder ved årets udgang.

Det skal du være opmærksom på som arbejdsgiver

Når en lønmodtager har været fraværende grundet afholdelse af omsorgsdage, har vedkommende ret til at vende tilbage til det samme eller tilsvarende arbejde. Derudover må arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige for de lønmodtagere, som gør brug af sine omsorgsdage.

Der gælder dog særlige regler for de lønmodtagere, som har været ansat i samme virksomhed i en periode på mindst 6 måneder. Ifølge de nye regler, har lønmodtageren mulighed for at anmode arbejdsgiver, om ændrede arbejdstider eller -mønstre i en periode. Det gælder dog kun i de tilfælde, hvor det er begrundet med at lønmodtageren yder personlig omsorg for en i sin husstand. Herudover kan det også gælde hvis lønmodtageren har børn under 9 år.

Såfremt din virksomhed afskediger en medarbejder, som har anmodet om eller været fraværende på grund af afholdelse omsorgsdage, skal du som arbejdsgiver give en skriftlig begrundelse for afskedigelsen. Dersom en lønmodtageres rettigheder til omsorgsorlov krænkes, kan vedkommende have krav på godtgørelse. En vedtagelse af lovforslaget kan derfor få væsentlige konsekvenser for dig som arbejdsgiver, hvis din virksomhed ikke er opmærksom.

Reglerne er trådt i kraft fra d. 1/8-2022

Lovforslaget er trådt i kraft den 2. august 2022, dog således at visse regler først gælder fra 2024. Advokatgruppen vil til enhver tid anbefale, at din virksomhed tager højde for de nye regler og følger med i udviklingen heraf. Du bør derfor overveje, hvordan din virksomhed vil håndtere kommende anmodninger om omsorgsorlov, eller gode alternativer hertil såfremt en anmodning herom ikke kan imødekommes.

Kontakt os i dag

Hvis du har spørgsmål til omsorgsorlov eller andre arbejds- og ansættelsesretlige problemstillinger, så tøv ikke med at kontakte os. Vores advokater er specialister inden for arbejds- og ansættelsesret og vi tilbyder en gratis vurdering af din sag. Ring 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen på siden her.